Check - up Paketler / Randevu

Sağlıklı yaşam elçiniz

SAĞLIKLI BİR HAYAT İÇİN KISA BİR CHECK - UP MOLASI VERİN !

Her yıl dünyada bir çok insan ani kalp rahatsızlığından hayatını kaybedebiliyor. Bu nedenle karşılaşabileceğiniz rahatsızlıklar için önceden gerekli tetkikler yaparak  sonuçlara uygun tedavi gerçekleştirmek bizim için daha da önem kazanıyor. 

Vücudumuz, günlük hayatımızda duymaya alışkın olduğumuz rahatsızlıkların dışında pek çok riski barındırmaktadır. Bu riskleri Check up hizmetiyle erken dönemde tanımlayabilmek, daha kolay ve küçük çaplı tedavi yöntemleriyle sağlıklı yaşamınıza hızlıca dönmenizi sağlayacaktır. Bunlar hakkında geniş bilgiyi Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nin sizin için hazırladığı geniş kapsamlı check-up  programları ile alabilirsiniz.

PROGRAMLAR


MUAYANELER + RADYOLOJİK İNCELEMELER + LABORATUVAR TESTLERİ ( KANSER ) .
MUAYANELER
 • Dahiliye
RADYOLOJİK İNCELEMELER
 • Akciğer Direk Grafisi, Akciğer Filmi
 • Tüm karın ultrasonu
 • Troid ultrasonu / Meme Ultrasonu
LABORATUVAR TESTLERİ ( KANSER )
 • Alfa- feto protein (AFP)
 • CA-19-9 / CA-125 / CA-15-3
 • Gaitada gizli kan aranması (manuel)
 • Karsinoembriyonik antijen (CEA)
 • Prostat spesifik antijen (PSA)
LABORATUVAR TESTLERİ ( RUTİN )
 • Alanin aminotransferaz (ALT ) :  Karaciğer hastalıkları kan testi
 • Amilaz : Pankreas, tükürükbezi rahatsızlıkları
 • Anti HBs  (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri): Hepatit B testi
 • Aspartat transaminaz (AST) : Hepatit, siroz, karaciğer rahatsızlıkları, sarılık
 • CRP (Türbidimetrik) : Kandaki enfeksiyonun seviyesini belirler.
 • Gamma glutamil transferaz (GGT): Karaciğer rahatsızlıkları
 • Glukoz : Şeker hastalığının tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur
 • HBsAg (Kemoluminesans veya benzeri) : Hepatit
 • HDL kolesterol : İyi kolestrol
 • İdrar tetkiki (Strip ile) : Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır
 • Kan üre azotu (BUN) : Böbrek fonksiyon testi
 • Romatoid Faktör ( RF ) : Romatizma Tahlili 
 • Kolesterol : Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi
 • Kreatinin : Vücut suyu, böbrek
 • LDL kolesterol : Kötü kolestrol
 • Potasyum : Kandaki ve vücut sıvısındaki potasyumu ölçer
 • Sedimentasyon : Vücut iltihabını tespit eder
 • Sodyum (Na) (serum ve vücut sıvılarında, herbiri)
 • Tam Kan (Hemogram) : Kansızlık başta olmak üzere çeşitli kan hastalıkları ve pek çok diğer 
 • hastalığın tanısında kullanılır.
 • Trigliserid : Kolestrol gibi damarda dolaşan yağ oranı
 • TSH :Tiroid, guatır
 • Ürik asit : Gut ve böbrek hastalığının tanısı ve izlenmesinde yararlanılır

 

MUAYANELER + RADYOLOJİK İNCELEMELER + LABORATUVAR TESTLERİ ( KANSER ) + KARDİYOLOJİK İNCELEMELER + LABORATUVAR TESTLERİ ( RUTİN )
MUAYANELER
 • Dahiliye
 • Diyetisyen
 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
 • Genel Cerrahi
 • Kardiyoloji
 • Radyoloji
 • Üroloji / Kadın Hastalıkları ve Doğum
RADYOLOJİK İNCELEMELER
 • Akciğer Direk Grafisi, Akciğer Filmi
 • Tüm karın ultrasonu
 • Troid ultrasonu / Meme Ultrasonu
LABORATUVAR TESTLERİ ( KANSER )
 • Alfa- feto protein (AFP)
 • CA-19-9 / CA-125 / CA-15-3
 • Gaitada gizli kan aranması (manuel)
 • Karsinoembriyonik antijen (CEA)
 • Prostat spesifik antijen (PSA)
 • SMEAR
KARDİYOLOJİK İNCELEMELER
 • Eko
 • Efor
 • Ekg
DİYETİSYEN  İNCELEMESİ
 • Tüm Vücut Analizi
KULAK BURUN BOĞAZ İNCELEMESİ
 • Saf Ses Odyometrisi ( İşitme Testi )
LABORATUVAR TESTLERİ ( RUTİN )
 • Alanin aminotransferaz (ALT ) :  Karaciğer hastalıkları kan testi
 • Amilaz : Pankreas, tükürükbezi rahatsızlıkları
 • Anti HBs  (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri): Hepatit B testi
 • Aspartat transaminaz (AST) : Hepatit, siroz, karaciğer rahatsızlıkları, sarılık
 • CRP (Türbidimetrik) : Kandaki enfeksiyonun seviyesini belirler.
 • Gamma glutamil transferaz (GGT): Karaciğer rahatsızlıkları
 • Glukoz : Şeker hastalığının tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur
 • HBsAg (Kemoluminesans veya benzeri) : Hepatit
 • HDL kolesterol : İyi kolestrol
 • İdrar tetkiki (Strip ile) : Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır
 • Kan üre azotu (BUN) : Böbrek fonksiyon testi
 • Romatoid Faktör ( RF ) : Romatizma Tahlili 
 • Kolesterol : Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi
 • Kreatinin : Vücut suyu, böbrek
 • LDL kolesterol : Kötü kolestrol
 • Potasyum : Kandaki ve vücut sıvısındaki potasyumu ölçer
 • Sedimentasyon : Vücut iltihabını tespit eder
 • Sodyum (Na) (serum ve vücut sıvılarında, herbiri)
 • Tam Kan (Hemogram) : Kansızlık başta olmak üzere çeşitli kan hastalıkları ve pek çok diğer 
 • hastalığın tanısında kullanılır.
 • Trigliserid : Kolestrol gibi damarda dolaşan yağ oranı
 • TSH :Tiroid, guatır
 • Ürik asit : Gut ve böbrek hastalığının tanısı ve izlenmesinde yararlanılır

 

MUAYANELER + MR + RADYOLOJİK İNCELEMELER + KARDİYOLOJİK İNCELEMELER + LABORATUVAR TESTLERİ ( KANSER ) + LABORATUVAR TESTLERİ ( RUTİN )
MUAYANELER
 • Dahiliye
 • Diyetisyen
 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
 • Beyin ve Sinir Cerrahisi
 • Genel Cerrahi
 • Kardiyoloji
 • Radyoloji
 • Üroloji / Kadın Hastalıkları ve Doğum
RADYOLOJİK İNCELEMELER
 • Akciğer Direk Grafisi, Akciğer Filmi
 • Tüm karın ultrasonu
 • MR
 • Troid ultrasonu / Meme Ultrasonu
LABORATUVAR TESTLERİ ( KANSER )
 • Alfa- feto protein (AFP)
 • CA-19-9 / CA-125 / CA-15-3
 • Gaitada gizli kan aranması (manuel)
 • Karsinoembriyonik antijen (CEA)
 • Prostat spesifik antijen (PSA)
 • SMEAR
KARDİYOLOJİK İNCELEMELER
 • Eko
 • Efor
 • Ekg
DİYETİSYEN İNCELEMESİ
 • Tüm Vücut Analizi
KULAK BURUN BOĞAZ İNCELEMESİ
 • Saf Ses Odyometrisi ( İşitme Testi )
LABORATUVAR TESTLERİ ( RUTİN )
 • Alanin aminotransferaz (ALT ) :  Karaciğer hastalıkları kan testi
 • Amilaz : Pankreas, tükürükbezi rahatsızlıkları
 • Anti HBs  (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri): Hepatit B testi
 • Aspartat transaminaz (AST) : Hepatit, siroz, karaciğer rahatsızlıkları, sarılık
 • CRP (Türbidimetrik) : Kandaki enfeksiyonun seviyesini belirler.
 • Gamma glutamil transferaz (GGT): Karaciğer rahatsızlıkları
 • Glukoz : Şeker hastalığının tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur
 • HBsAg (Kemoluminesans veya benzeri) : Hepatit
 • HDL kolesterol : İyi kolestrol
 • İdrar tetkiki (Strip ile) : Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır
 • Kan üre azotu (BUN) : Böbrek fonksiyon testi
 • Romatoid Faktör ( RF ) : Romatizma Tahlili 
 • Kolesterol : Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi
 • Kreatinin : Vücut suyu, böbrek
 • LDL kolesterol : Kötü kolestrol
 • Potasyum : Kandaki ve vücut sıvısındaki potasyumu ölçer
 • Sedimentasyon : Vücut iltihabını tespit eder
 • Sodyum (Na) (serum ve vücut sıvılarında, herbiri)
 • Tam Kan (Hemogram) : Kansızlık başta olmak üzere çeşitli kan hastalıkları ve pek çok diğer 
 • hastalığın tanısında kullanılır.
 • Trigliserid : Kolestrol gibi damarda dolaşan yağ oranı
 • TSH :Tiroid, guatır
 • Ürik asit : Gut ve böbrek hastalığının tanısı ve izlenmesinde yararlanılır

 

MUAYANELER + MR + RADYOLOJİK İNCELEMELER + KARDİYOLOJİK İNCELEMELER + LABORATUVAR TESTLERİ ( KANSER ) + LABORATUVAR TESTLERİ ( RUTİN )
MUAYANELER
 • Dahiliye
 • Diyetisyen
 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
 • Beyin ve Sinir Cerrahisi
 • Genel Cerrahi
 • Kardiyoloji
 • Radyoloji
 • Üroloji / Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • Kulak Burun Boğaz
 • Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz
 • Nöroloji
 • Alternatif Tıp 
RADYOLOJİK İNCELEMELER
 • Akciğer Direk Grafisi, Akciğer Filmi
 • Tüm karın ultrasonu
 • MR
 • Troid ultrasonu / Meme Ultrasonu
 • SFT (Solunum Fonksiyon Testi)
LABORATUVAR TESTLERİ ( KANSER )
 • Alfa- feto protein (AFP)
 • CA-19-9 / CA-125 / CA-15-3
 • Gaitada gizli kan aranması (manuel)
 • Karsinoembriyonik antijen (CEA)
 • Prostat spesifik antijen (PSA)
 • SMEAR
KARDİYOLOJİK İNCELEMELER
 • Eko
 • Efor
 • Ekg
DİYETİSYEN İNCELEMESİ
 • Tüm Vücut Analizi
KULAK BURUN BOĞAZ İNCELEMESİ
 • Saf Ses Odyometrisi ( İşitme Testi )
LABORATUVAR TESTLERİ ( RUTİN )
 • Alanin aminotransferaz (ALT ) :  Karaciğer hastalıkları kan testi
 • Amilaz : Pankreas, tükürükbezi rahatsızlıkları
 • Anti HBs  (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri): Hepatit B testi
 • Aspartat transaminaz (AST) : Hepatit, siroz, karaciğer rahatsızlıkları, sarılık
 • CRP (Türbidimetrik) : Kandaki enfeksiyonun seviyesini belirler.
 • Gamma glutamil transferaz (GGT): Karaciğer rahatsızlıkları
 • Glukoz : Şeker hastalığının tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur
 • HBsAg (Kemoluminesans veya benzeri) : Hepatit
 • HDL kolesterol : İyi kolestrol
 • İdrar tetkiki (Strip ile) : Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır
 • Kan üre azotu (BUN) : Böbrek fonksiyon testi
 • Romatoid Faktör ( RF ) : Romatizma Tahlili 
 • Kolesterol : Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi
 • Kreatinin : Vücut suyu, böbrek
 • LDL kolesterol : Kötü kolestrol
 • Potasyum : Kandaki ve vücut sıvısındaki potasyumu ölçer
 • Sedimentasyon : Vücut iltihabını tespit eder
 • Sodyum (Na) (serum ve vücut sıvılarında, herbiri)
 • Tam Kan (Hemogram) : Kansızlık başta olmak üzere çeşitli kan hastalıkları ve pek çok diğer 
 • hastalığın tanısında kullanılır.
 • Trigliserid : Kolestrol gibi damarda dolaşan yağ oranı
 • TSH :Tiroid, guatır
 • Ürik asit : Gut ve böbrek hastalığının tanısı ve izlenmesinde yararlanılır

 

CHECK-UP RANDEVU TALEBİ / BİLGİ

Hizmetimiz hakkında randevu veya bilgi almak istiyorsanız lütfen formu doldurunuz.

Check-Up Randevu Talebi / Bilgi