Stajyer ve Taşeron Yükümlülükleri

Son Güncellenme Tarihi: 10-07-2019 10:05:39

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi misyon ve vizyonu doğrultusunda nitelikli insan gücü alımını gerçekleştirerek, çalışanların etkin ve verimli olabilmesini ve bu doğrultuda uyumlu bir iş ortamı oluşturulmasını sağlamaktır.

Bu anlayışla Özel Denizli Cerrahi Hastanesi , güncel ve insan odaklı İnsan Kaynakları uygulamaları ile eğitime, gelişime açık, motivasyonu ve kurum aidiyeti yüksek çalışanlara sahip olma ilkesini benimsemiştir.

STAJYERDEN İSTENEN BELGELER

 • 2 adet vesikalık fotoğraf,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Öğrenim gördüğü eğitim kurumundan onaylı staj formu (5510 sayılı SGK’ ya göre öğrencinin iş kazası sigorta priminin yatırılacağı beyanı olmalıdır).
 • İkametgah belgesi,
 • Staj başlangıcından itibaren SGK’ dan alınacak işe giriş belgesi,
 • Varsa İş sağlığı ve Güvenliği Eğitim Sertifikasının fotokopisi (en az 16 saat),
 • Çok tehlikeli işlerde çalışabilir ibaresi bulunan işe giriş sağlık raporu ( Devlet veya özel hastanelerden alınabilir).
 • İstenen testler (Hemogram, PPD testi, HCV, Anti- HIV, Anti- hbs, hbsAg, akciğer grafsi raporu, aşılarının olup olmadığını belirten aşı karnesinin fotokopisi (aşısı yoksa hepatit-B aşısı , teknik serviste staj yapacak ise tetanos aşısı yaptırmalıdır.)
 • Bu evraklarla beraber insan kaynaklarına teslim eder, İnsan Kaynaklarından alınan Çalıştırma formu İşyeri Hekimi- İSG Uzmanı- İlgili Birim Sorumlusu’ na onaylatmak zorundadır. 

 

TAŞERON ÇALIŞANLARDAN İSTENECEK ÖZLÜK DOSYALARINDA BULUNDURMALARI İSTENECEK BELGELER:

 

 • Çok tehlikeli, işlerde çalışan işçilerin çok tehlikeli işlerde çalışabilir ibaresi bulunan (çalıştığı yere göre yüksekte çalışabilir, bakım işi yapabilir vb.) sağlık raporları.
 • Gece çalışacaklar için gece çalışmasına uygun olduğuna dair sağlık raporları.
 • Ağır ve tehlikeli işlerde 18 yaşından küçük işçi çalıştırılamaz.
   
 • Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Konularında Eğitim Aldıklarına Dair Belgeleri
 • Yüksekte yapılacak çalışmalarda ‘‘Yüksekte çalışma izin formu’’
 • İş makinesi kullanacakların operatörlük ehliyeti
 • Kişisel koruyucuların verildiğine ve işyerinde kullanacaklarına dair zimmet belgeleri
 • Personel görevlendirme form(Özel Dencer Denizli Cerrahi Hastanesinde yapacağı işe görevlendirildiğine dair imzalı yazı)
 • SGK Sigorta kayıtları
 • Mesleki Eğitim Sertifikaları (Mesleki Yeterlilik Belgeleri)
 • Kullanacakları kendi ekipmanları varsa ekipman periyodik muayene raporları, kontrol kayıtları, test ve bakım raporları
 • Bu evraklarla beraber insan kaynaklarına teslim eder, İnsan Kaynaklarından alınan Çalıştırma formu İşyeri Hekimi- İSG Uzmanı- İlgili Birim Sorumlusu’ na onaylatmak zorundadır.

 

YUKARDAKİ BELGELER İLE SİGORTA GİRİŞİ BELGESİ, EHLİYETLERİ, İŞE GİRİŞ EĞİTİMİ, KKD ZİMMET TUTANAĞI VE SAĞLIK RAPORU OLMADAN SAHAYA ÇIKARTILMAYACAKTIR.

               ÖZEL DENCER DENİZLİ CERRAHİ HASTANESİ ISG KURULU