SKS Kalite Yönetimi

Sağlıklı yaşam elçiniz

Son Güncellenme Tarihi: 21-06-2019 17:46:15

 

 

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

Merve ÖKLÜ

 

 

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

 

KURULUŞ AMACI:

Kalite Yönetim Birimimiz, sağlik bakanliğinin ‘sağlik hizmeti kalitesinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesine dair yönetmelik’ kapsaminda hastanemiz kurumsal hizmet yönetimi, hasta ve çalışan odaklı hizmetler, sağlık hizmetleri, destek hizmetler ve gösterge yönetimi uygulamalarının standardizasyon ve koordinasyonunun sağlanarak kalitenin yükseltilmesi amacıyla kurulmuştur.

 

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ HİYERARŞİK YAPISI:

 

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ GÖREV , YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

 

1) SKS hastane çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,

2) Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek,

3) Öz değerlendirmeleri yönetmek,

4) Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetmek,

5) Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek,

6) Hasta ve Çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi,anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları,hasta ve çalışan geri bildirimlerinin alınması gibi) yönetmek,

7) SKS çerçevesinde dökümanların yönetimini sağlamak,

8) Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek,

9) SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak,

10) Birim kalite çalışmalarının karar ve yürütme organı olarak çalışır ve kalite birimi Hastanenin ihtiyaçları doğrultusunda çalışma usul ve  esaslarına ilişkin prensipleri oluşturur. Hastanenin ihtiyaçları doğrultusunda, kalite geliştirme çalışmalarını yürütmek üzere çalışma grupları oluşturmak,

11) SKS kapsamında tespit edilen uygunsuzluklara yönelik iyileştirme çalışmaları yönetmek,

12) Hastanedeki fiziksel durum ve işleyiş ile ilgili aksaklıkları tespit etmek amacıyla 3 aylık periyotlarda yapılan bina turlarının koordinasyonunu sağlamak, ve uygunsuzluklarına yönelik çalışmaları yönetmek,

 

EKİP VE KOMİTELERİMİZ

BÖLÜM KALİTE SORUMLULULARI

Ø  RABİA AŞIK-

Ø  HAVVA ADEM

Ø  RAZİYE ÖZEKEN

Ø  HAMZA UMUT BAĞCI

Ø  HAMİT İZCİ

Ø  ŞULE DAĞ

Ø  FATMA ULUHAN

Ø  KADİR KARAKUŞ

Ø  SEMRA GÖKÇEOĞLU

Ø  ADNAN MENDERES ÖZCAN

Ø  GÜNAY ALAN

Ø  VİLDAN ÖZAY

Ø  IŞINER SATOĞLU

Ø  ZÜMRÜT KOÇAK

Ø  BARIŞ ASLAN

Ø  ASLI KARA GÖRGÜÇ

Ø  FAHRİ ŞAHİN

Ø   DUYGU TÜRKMEN

Ø  ÖNDER AKYALÇIN

Ø  GÜZİDE TUNA

Ø  ÖZKAN ERYILMAZ

Ø  ADİLE URHAN

Ø  HASAN BURAK ARIKAN

 

EĞİTİM KOMİTESİ

ü  TIBBİ DİREKTÖR – DR.MURAT ÇELİK

ü  İŞLETME MÜDÜRÜ – IŞINER SATOĞLU

ü  SAĞLIK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ- SERKAN DURSUN

ü  KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ – MERVE ÖKLÜ

ü  İNSAN KAYNAKLARI SORUMLUSU – VİLDAN ÖZAY

ü  EĞİTİM SORUMLU HEMŞİRESİ – GÜZİDE TUNA

 

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

 

ü  ENFEKSİYON KONTROL HEKİMİ – DR.TÜRKAN TÜZÜN

ü  ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ – GÜZİDE TUNA

ü  BAŞHEKİM- SÜLEYMAN KAYIK

 • SAĞLIK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ- SERKAN DURSUN

ü  KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ – MERVE ÖKLÜ

ü  GENEL YOĞUN BAKIM SORUMLU HEKİMİ – DR.OSMAN İLHAN

ü  İŞYERİ HEKİMİ – DR.İSMAİL PAKSOY

ü  YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM SORUMLU HEKİMİ – DR. HASAN AKŞIK 

ü  TEMİZLİK ŞEFİ- ÖMRÜYE ALAKUŞ

ü  İŞLETME MÜDÜRÜ- IŞINER SATOĞLU

ü  ECZACI – ZÜMRÜT KOÇAK

ü  STERİLİZASYON SORUMLUSU- ÖZKAN ERYILMAZ

 

KALİTE VE HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

ü  KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ – MERVE ÖKLÜ

ü  BAŞHEKİM- SÜLEYMAN KAYIK

 • SAĞLIK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ- SERKAN DURSUN

ü  İŞLETME MÜDÜRÜ- IŞINER SATOĞLU

ü  İŞYERİ HEKİMİ – DR.İSMAİL PAKSOY

ü  ECZACI – ZÜMRÜT KOÇAK

ü  BİRİM KALİTE SORUMLUSU – ADNAN MENDERES ÖZCAN

ü  BİRİM KALİTE SORUMLUSU – RABİA AŞIK

ü  BİRİM KALİTE SORUMLUSU – ADİLE URHAN

ü  BİRİM KALİTE SORUMLUSU – RAZİYE ÖZEKEN

ü  BİRİM KALİTE SORUMLSU – HAVVA ADEM

ü  BİRİM KALİTE SORUMLUSU – ŞULE DAĞ

ü  BİRİM KALİTE SORUMLUSU – HAMZA UMUT BAĞCI

ü  BİRİM KALİTE SORUMLUSU – HAMİT İZCİ

ü  BİRİM KALİTE SORUMLUSU – FAHRİ ŞAHİN

ü  BİRİM KALİTE SORUMLUSU – ÖNDER AKYALÇIN

ü  BİRİM KALİTE SORUMLUSU – ASLI KARA GÖRGÜÇ

ü  BİRİM KALİTE SORUMLUSU – DUYGU TÜRKMEN

ü  BİRİM KALİTE SORUMLUSU – HASAN BURAK ARIKAN

ü  BİRİM KALİTE SORUMLUSU  -FATMA ULUHAN

 

ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

ü  İSG UZMANI- FATMA TÜRECİ

ü  BAŞHEKİM – SÜLEYMAN KAYIK

 • SAĞLIK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ- SERKAN DURSUN

ü  İŞLETME MÜDÜRÜ- IŞINER SATOĞLU

ü  KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ- MERVE ÖKLÜ

ü  İNSAN KAYNAKLARI SORUMLUSU-VİLDAN ÖZAY

ü  ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ- GÜZİDE TUNA

ü  EĞİTİM HEMŞİRESİ- GÜZİDE TUNA

ü  İŞYERİ HEKİMİ-İSMAİL PAKSOY

ü  İŞYERİ HEMŞİRESİ- ASLİ ÇİRİT

ü  PSİKOLOG- CEMRENAZ COŞKUN

 

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

 

ü  TESİS VE TEKNİK HİZMETLER MÜDÜRÜ – GÜNAY ALAN

ü  İŞLETME MÜDÜRÜ- IŞINER SATOĞLU

 • SAĞLIK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ- SERKAN DURSUN

ü  KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ – MERVE ÖKLÜ

ü  TEKNİK HİZMETLER – H.İBRAHİM KARAKUZUOĞLU

ü  ATIK SORUMLUSU- ÖMRÜYE ALAKUŞ

ü  ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ- GÜZİDE TUNA

ü  ECZACI- ZÜMRÜT KOÇAK

ü  İSG UZMANI- FATMA TÜRECİ

 

HASTA HAKLARI ÖNERİ ŞİKAYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

ü  HASTA HAKLARI SORUMLUSU – CANSU AKYOL

ü  BAŞHEKİM – DR. SÜLEYMAN KAYIK

 • SAĞLIK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ- SERKAN DURSUN

ü  KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ – MERVE ÖKLÜ

ü  HOSTES-HASTA HAKLARI BİRİM ÇALIŞANI – ŞERİFE ÖZER

ü  İŞLETME MÜDÜRÜ- IŞINER SATOĞLU

ü  TESİS VE TEKNİK HİZMETLER MÜDÜRÜ – GÜNAY ALAN

ü  BAŞHEMŞİRE YARDIMCISI- GÜZİDE GÜL TUNA

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU

 

ü  İŞ VEREN TEMSİLCİSİ - DR. ZEKİ YALÇINOĞLU

ü  İSG UZMANI - FATMA TÜRECİ

ü  İŞLETME MÜDÜRÜ - IŞINER SATOĞLU

 • SAĞLIK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ- SERKAN DURSUN

ü  BAŞHEMŞİRE YARDIMCISI- GÜZİDE GÜL TUNA

ü  KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ- MERVE ÖKLÜ

ü  TESİS VE TEKNİK HİZMETLER MÜDÜRÜ- GÜNAY ALAN

ü  TEKNİK HİZMETLER- H.İBRAHİM KARAKUZUOĞLU

ü  ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ- ADNAN MENDERES ÖZCAN

ü  ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ -İPEK BAKAR

ü  ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ -KADİR KARAKUŞ

ü  ALT İŞVEREN TEMSİLCİSİ-DUYGU TÜRKMEN

ü  ALT İŞVEREN TEMSİLCİSİ -MERYEM ATİK

ü  ALT İŞVEREN TEMSİLCİSİ -BİROL KARA

ü  İŞYERİ HEKİMİ- İSMAİL PAKSOY

 

KAN ÜRÜNLERİNİN KONTROLÜ VE TRANSFÜZYON KOMİTESİ

 

ü  KLINIK MİKROBİYOLOJİ UZMANI – DR.TÜRKAN TÜZÜN

ü  BİYOKİMYA VE KLİNİK BİYOKİMYA HEKİMİ- DR.ESAT KILIÇ

ü  BAŞHEKİM – DR.SÜLEYMAN KAYIK

ü  İŞLETME MÜDÜRÜ- IŞINER SATOĞLU

 • SAĞLIK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ- SERKAN DURSUN

ü  KAN TRANSFÜZYONU MERKEZİ SORUMLU TEKNİSYENİ – BARIŞ ASLAN

ü  ANESTEZİ VE REANİMASYON UZMANI/ GYB SORUMLU HEKİM  - DR. OSMAN İLHAN

ü  ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DOKTORU- DR. HASAN AKŞIK

ü  ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ – GÜZİDE GÜL TUNA

ü  HEMOVİJİLANS SORUMLUSU – HATİCE BARIM

 

 

 

 

AKILCI İLAÇ- İLAÇ YÖNETİMİ EKİBİ

 

 • ECZANE MÜDÜRÜ- ZÜMRÜT KOÇAK
 • BAŞHEKİM- DR. SÜLEYMAN KAYIK
 • İŞLETME MÜDÜRÜ- IŞINER SATOĞLU
 • SAĞLIK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ- SERKAN DURSUN

ü  BAŞHEMŞİRE YARDIMCISI- GÜZİDE GÜL TUNA

 • KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ- MERVE ÖKLÜ
 • YAZILIM DESTEK SORUMLUSU- FAHRİ ŞAHİN
 • BİLGİ SİSTEMLERİ SORUMLUSU- ÖNDER AKYALÇIN

 

NUTRİSYON DESTEK EKİBİ

 

 • SAĞLIK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ- SERKAN DURSUN
 • KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ- MERVE ÖKLÜ

ü  BAŞHEMŞİRE YARDIMCISI- GÜZİDE GÜL TUNA

 • DİYETİSYEN – SENA DUYGU TURGUT
 • DİYETİSYEN – MERYEM ARSLAN
 • NÜTRİSYON HEMŞİRESİ –  RABİA AŞIK
 • ANESTEZİ VE REANİMASYON DOKTORU – DR. OSMAN İLHAN
 • ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DOKTORU- DR. HASAN AKŞIK
 • OBEZİTE VE METOLOJİK DOKTORU- DR. ÖZGÜR KAYA
 • KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ – MERVE ÖKLÜ
 • ECZACI – ZÜMRÜT KOÇAK

 

ANNE-BEBEK DOSTU KOMİSYONU

 

 • YDYB SORUMLU HEMŞİRESİEĞİTİM HEMŞİRESİ – ŞULE DAĞ
 • BAŞHEKİM-DR. SÜLEYMAN KAYIK
 • İŞLETME MÜDÜRÜ – IŞINER SATOĞLU
 • SAĞLIK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ- SERKAN DURSUN

ü  BAŞHEMŞİRE YARDIMCISI- GÜZİDE GÜL TUNA

 • YDYBÜ SORUMLU HEKİM- DR. HASAN AKŞIK
 • K.DOĞUM UZMANI – DR. GÜLÇİN SARIİZ KIVRAK
 • KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ – MERVE ÖKLÜ

ü  K.DOĞUM SORUMLU HEMŞİRESİ – HAVVA ADEM

 

BİNA TURU EKİBİ

 

ü  TESİS VE TEKNİK HİZMETLER MÜDÜRÜ – GÜNAY ALAN

ü  İŞLETME MÜDÜRÜ- IŞINER SATOĞLU

 • SAĞLIK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ- SERKAN DURSUN

ü  KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ – MERVE ÖKLÜ

ü  TEKNİK HİZMETLER – H.İBRAHİM KARAKUZUOĞLU

ü  ATIK SORUMLUSU- ÖMRÜYE ALAKUŞ

ü  ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ- GÜZİDE TUNA

ü  ECZACI- ZÜMRÜT KOÇAK

ü  İSG UZMANI- FATMA TÜRECİ

 

BİLGİ YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ EKİBİ

 

 • SAĞLIK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ- SERKAN DURSUN

ü  BAŞHEMŞİRE YARDIMCISI- GÜZİDE GÜL TUNA

ü  BİLGİ SİSTEMLERİ UZMANI- ÖNDER AKYALÇIN

ü  İŞ ANALİSTİ- FAHRİ ŞAHİN

ü  İŞLETME MÜDÜRÜ- IŞINER SATOĞLU

ü  KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ – MERVE ÖKLÜ

ü  ARŞİV SORUMLUSU- ASLI KARA GÖRGÜÇ

 

ACİL SERVİS KONSÜLTASYON TOPLANTI EKİBİ

 

ü  ACİL SERVİS SORUMLU HEKİMİ- DR. BİROL ALTUĞ

ü  BAŞHEKİM- DR. SÜLEYMAN KAYIK

 • HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ- SERKAN DURSUN

ü  KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ- MERVE ÖKLÜ

ü  İŞLETME MÜDÜRÜ – IŞINER SATOĞLU

ü  GENEL CERRAHİ UZM. -DR. UMUT FAYDACI

ü  GENL CERRAHİ UZM. -DR. NAZMİ YAŞAR SAYIM

ü  KBB UZM.- DR. EMRE ERKİLET

ü  NÖROLOJİ UZM. -DR. FATMA YEŞİLAY

ü  ORTOPEDİ UZM.- DR. TAHSİN ERDOĞAN

ü  ORTOPEDİ UZM -DR. ARİF SÜLEYMAN HATAY

ü  KARDİYOLOJİ UZM. -DR. Ö. ERHAN KARAHASANOĞLU

ü  KARDİYOLOJİ UZM. -DR. AYDIN ÇELİKER

ü  BEYİN CERRAHİ UZM. -DR. MEVCİ ÖZDEMİR

ü  K. DOĞUM UZM. -DR. SUAT GENCER

ü  K. DOĞUM UZM. -DR. GÜLÇİN SARIİZ KIVRAK

ü  DAHİLİYE UZM. -DR. DÜNDAR GÜNGÖR

ü  ÜROLOJİ UZM. -DR. ALPER BAŞAKÇI

ü  KALP DAMAR CERRAHİSİ UZM. -DR. MERİH YILMAZ

ü  ACİL SERVİS HEKİMİ -DR. ÖZLEM KAYNAK

ü  ACİL SERVİS HKİMİ- DR. ATİKE ERGÜN MORAN

ü  ACİL SERVİS HEKİMİ -DR. KAAN ÇOŞKUN

ü  ACİL SERVİS HEKİMİ -DR. ENVER KAYA

ü  ACİL SERVİS SORUMLU HEMŞİRESİ –KADİR KARAKUŞ

 

ÇALIŞAN ÖNERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ EKİBİ

 

ü  İNSAN KAYNAKLARI UZMANI – VİLDAN ÖZAY

ü  BAŞHEKİM – DR.SÜLEYMAN KAYIK

ü  İŞLETME MÜDÜRÜ – IŞINER SATOĞLU

 • SAĞLIK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ- SERKAN DURSUN

ü  BAŞHEMŞİRE YARDIMCISI- GÜZİDE GÜL TUNA

ü  KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ – MERVE ÖKLÜ

ü  TESİS VE TEKNİK HİZMETLER MÜDÜRÜ – GÜNAY ALAN

 

RADYASYON GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

ü  RADYOLOJİ SORUMLU HEKİM -DR. OĞUZHAN ÖZTUĞRUL

ü  RADYOLOJİ HEKİMİ- DR. UĞUR AKTİ

ü  BAŞHEKİM – DR.SÜLEYMAN KAYIK

ü  İŞLETME MÜDÜRÜ – IŞINER SATOĞLU

 • SAĞLIK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ- SERKAN DURSUN

ü  BAŞHEMŞİRE YARDIMCISI- GÜZİDE GÜL TUNA

ü  KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ – MERVE ÖKLÜ

ü  RADYOLOJİ SORUMLU TEKNİKER- ADNAN MENDERES ÖZCAN

ü  İSG UZMANI- FATMA TÜRECİ

ü  İŞYERİ HEKİMİ- DR. İSMAİL PAKSOY

ü  İŞYERİ HEMŞİRESİ- ASLI ÇİRİT

 

KLİNİK KALİTE İYİLEŞTİRME KOMİTESİ

ü  BAŞHEKİM-DR.SÜLEYMAN KAYIK

ü  İŞLETME MÜDÜRÜ – IŞINER SATOĞLU

 • SAĞLIK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ- SERKAN DURSUN

ü  BAŞHEMŞİRE YARDIMCISI- GÜZİDE GÜL TUNA

ü  KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ – MERVE ÖKLÜ

ü  USS VERİ SORUMLUSU- FAHRİ ŞAHİN