SKS Kalite Yönetimi

Son Güncellenme Tarihi: 23-11-2019 09:39:40

DENİZLİ ÖZEL CERRAHİ HASTANESİ 

KALİTE YÖNETİM ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN ORGANİZASYON ŞEMASI

 

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

Merve ÖKLÜ UZAKGİDER

 

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

 

KURULUŞ AMACI:

Kalite yönetim birimimiz, Sağlık Bakanlığı’nın sağlık hizmeti kalitesinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesine dair yönetmelik kapsamında hastanemiz kurumsal hizmet yönetimi, hasta ve çalışan odaklı hizmetler, sağlık hizmetleri, destek hizmetler ve gösterge yönetimi uygulamalarının standardizasyon ve koordinasyonunun sağlanarak kalitenin yükseltilmesi amacıyla kurulmuştur.

KALİTE YÖNETİM ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

SKS uygulamalarını yürütmek üzere Hastanemizde Kalite Yönetim Birimi kurulmuştur.İdare tarafından belirlenen bir çalışan Kalite Yönetim Direktörü olarak görevlendirilir.K alite biriminden Kalite Yönetim Direktörü sorumlusudur. Kalite Bölüm Sorumluları, tüm bölümlerin sorumlularıdır.

 1.    Kalite Yönetim Birimi, Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.
 2.    Bölüm hedeflerine yönelik, bölüm tarafından yapılan analiz sonuçlarını değerlendirir.
 3.    Öz değerlendirmeleri yönetir.
 4.   Hasta ve çalışan anket sonuçlarını değerlendirir. Hasta anket sonuçları hasta Hakları sorumlusu tarafından analiz edilir, her ay toplanmakta olan Hasta Öneri/ şikayetlerinin Değerlendirilmesi ekibi toplantısında paylaşılır. Çalışan anket sonuçları Mart ve Eylül aylarında İnsan kaynakları departmanında analiz edilir, Çalışan Öneri/ Şikayetlerinin Değerlendirilmesi Ekibi toplantısında paylaşılarak komite kararı sonucunda çalışanlara ve hastalara geri dönüş sağlanır. Anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmalarını yapar.
 5.   Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde hazırlanan; yazılı dokümanların takibinden ve revizyonundan sorumludur.
 6.    Hizmet sunumuna yönelik istatistikî bilgileri değerlendirir.
 7.   Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır.
 8.    Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin takibini yapar.
 9. Komisyonların yaptığı toplantıların takibini yapar.
 10. Yeni çıkacak ve yürürlükteki standartlarda olabilecek değişikliklerin izlenmesi ve standartların güncelliğinin takibini sağlar

12 ) Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder.

 1. Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetir.
 2. Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmektedir.
 3. Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir.

 

 

 

EKİP VE KOMİTELERİMİZ

BÖLÜM KALİTE SORUMLULULARI

 • GÜZİDE TUNA
 • RABİA AŞIK
 • HAVVA ADEM
 • RAZİYE ÖZEKEN
 • HAMZA UMUT BAĞCI
 • HAMİT İZCİ
 • ŞULE DAĞ
 • FATMA ULUHAN
 • KADİR KARAKUŞ
 • SEMRA GÖKÇEOĞLU
 • ADNAN MENDERES ÖZCAN
 • GÜNAY ALAN
 • VİLDAN ÖZAY
 • IŞINER SATOĞLU
 • ZÜMRÜT KOÇAK
 • BARIŞ ASLAN
 • ASLI KARA GÖRGÜÇ
 • FAHRİ ŞAHİN
 •  DUYGU TÜRKMEN
 • ÖNDER AKYALÇIN
 • GÜZİDE TUNA
 • ÜMMÜHAN ÇİNELİ
 • ADİLE URHAN
 • HASAN BURAK ARIKAN

 

EĞİTİM KOMİTESİ

 • GENEL MÜDÜR
 • İŞLETME MÜDÜRÜ
 • SAĞLIK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ
 • KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ 
 • İNSAN KAYNAKLARI SORUMLUSU 
 • EĞİTİM/ENFEKSİYON SORUMLU HEMŞİRESİ 

 

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

 • ENFEKSİYON KONTROL HEKİMİ
 • ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ
 • BAŞHEKİM
 • SAĞLIK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ
 • KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
 • GENEL YOĞUN BAKIM SORUMLU HEKİMİ
 • İŞYERİ HEKİMİ
 • YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM SORUMLU HEKİMİ
 • TEMİZLİK ŞEFİ
 • İŞLETME MÜDÜRÜ
 • ECZACI
 • STERİLİZASYON SORUMLUSU

 

KALİTE VE HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

 • KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
 • SAĞLIK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ
 • BAŞHEKİM
 • İŞLETME MÜDÜRÜ
 • EĞİTİM/ ENFEKSİYON HEMŞİRESİ
 • TESİS VE TEKNİK HİZMETLER MÜDÜRÜ
 • ECZACI
 • TRANSFÜZYON HİZMETLERİ SOR. TEKN.
 • RADYOLOJİ SORUMLU TEKN.
 • SERVİS SORUMLU HEMŞİRELERİ
 • ACİL SERVİS SORUMLU HEM.
 • YDYBÜ SORUMLU HEMŞİRES
 • YOĞUN BAKIM SORUMLU HEMŞİRELERİ
 • ANESTEZİ SORUMLU TEKN.
 • AMELİYATHANE SORUMLU HEMŞİRESİ
 • STERİLİZASYON SORUMLUSU
 • MERKEZ LABORATUVAR SORUMLUSU
 • HASTA DANIŞMANI SORUMLUSU
 • HASTA HAKLARI SORUMLUSU
 • ARŞİV GÖREVLİSİ
 • İŞYERİ HEMŞİRESİ
 • İNSAN KAYNAKLARI SORUMLUSU

 

ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANI
 • BAŞHEKİM
 • SAĞLIK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ
 • İŞLETME MÜDÜRÜ
 • KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
 • İNSAN KAYNAKLARI SORUMLUSU
 • ENFEKSİYON/ EĞİTİM KONTROL HEMŞİRESİ
 • İŞYERİ HEKİMİ
 • İŞYERİ HEMŞİRESİ
 • PSİKOLOG
 • ÇALIŞAN HAKLARI BİRİM SORUMLUSU

 

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

 • TESİS VE TEKNİK HİZMETLER MÜDÜRÜ
 • İŞLETME MÜDÜRÜ
 • SAĞLIK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ
 • KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
 • TEKNİK HİZMETLER
 • ATIK SORUMLUSU
 • ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ
 • ECZACI
 • İSG UZMANI
 • ENFEKSİYON KONROL HEKİM

 

HASTA HAKLARI ÖNERİ ŞİKAYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

 • HASTA HAKLARI SORUMLUSU 
 • BAŞHEKİM 
 • SAĞLIK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ
 • KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ 
 • HASTA DANIŞMANLARI SORUMLUSU
 • İŞLETME MÜDÜRÜ- IŞINER SATOĞLU
 • TESİS VE TEKNİK HİZMETLER MÜDÜRÜ
 • BAŞHEMŞİRE YARDIMCISI

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU

 

 • İŞ VEREN TEMSİLCİSİ
 • İSG UZMANI
 • İŞLETME MÜDÜRÜ
 • SAĞLIK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ
 • BAŞHEMŞİRE YARDIMCISI
 • KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
 • TESİS VE TEKNİK HİZMETLER MÜDÜRÜ
 • TEKNİK HİZMETLER
 • ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ
 • ALT İŞVEREN TEMSİLCİLERİ
 • İNSAN KAYNAKLARI SORUMLUSU
 • İŞYERİ HEKİMİ/ HEMŞİRESİ
 • ÇALIŞAN HAKLARI BİRİM SORUMLUSU

 

KAN ÜRÜNLERİNİN KONTROLÜ VE TRANSFÜZYON KOMİTESİ

 

 • KLINIK MİKROBİYOLOJİ UZMANI
 • BAŞHEKİM
 • KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
 • İŞLETME MÜDÜRÜ
 • SAĞLIK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ
 • KAN TRANSFÜZYONU MERKEZİ SORUMLU TEKNİSYENİ
 • ANESTEZİ VE REANİMASYON UZMANI/ GYB SORUMLU HEKİM. ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DOKTORU
 • ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ
 • HEMOVİJİLANS SORUMLUSU
 • ARŞİV GÖREVLİSİ

 

 

 

 

 

 

 

 

AKILCI İLAÇ- İLAÇ YÖNETİMİ EKİBİ

 

 • ECZANE MÜDÜRÜ
 • BAŞHEKİM
 • İŞLETME MÜDÜRÜ
 • SAĞLIK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ
 • BAŞHEMŞİRE YARDIMCISI
 • KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
 • İŞ ANALİSTİ
 • BİLGİ SİSTEMLERİ SORUMLUSU
 • BAŞHEMŞİRE YARDIMCISI

 

NUTRİSYON DESTEK EKİBİ

 

 • SAĞLIK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ
 • KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
 • BAŞHEMŞİRE YARDIMCISI
 • DİYETİSYEN
 • NÜTRİSYON HEMŞİRESİ
 • ANESTEZİ VE REANİMASYON DOKTORU 
 • ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DOKTORU
 • OBEZİTE VE METOLOJİK DOKTORU
 • KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ 
 • ECZACI 

 

ANNE-BEBEK DOSTU KOMİSYONU

 

 • YDYB SORUMLU HEMŞİRESİEĞİTİM HEMŞİRESİ
 • BAŞHEKİM
 • İŞLETME MÜDÜRÜ 
 • SAĞLIK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ
 • BAŞHEMŞİRE YARDIMCISI
 • YDYBÜ SORUMLU HEKİM
 • K.DOĞUM UZMANI
 • KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
 • K.DOĞUM SORUMLU HEMŞİRESİ 

 

BİNA TURU EKİBİ

 

 • TESİS VE TEKNİK HİZMETLER MÜDÜRÜ
 • İŞLETME MÜDÜRÜ
 • SAĞLIK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ
 • KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
 • TEKNİK HİZMETLER
 • ATIK SORUMLUSU
 • ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ
 • ECZACI
 • İSG UZMANI
 • ENFEKSİYON KONROL HEKİM

 

BİLGİ YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ EKİBİ

 

 • SAĞLIK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ
 • KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
 • BAŞHEMŞİRE YARDIMCISI
 • BİLGİ SİSTEMLERİ UZMANI
 • İŞ ANALİSTİ-
 • İŞLETME MÜDÜRÜ
 • ARŞİV GÖREVLİSİ

 

 

ACİL SERVİS KONSÜLTASYON TOPLANTI EKİBİ

 

 • ACİL SERVİS SORUMLU HEKİMİ
 • BAŞHEKİM
 • HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ
 • KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
 • İŞLETME MÜDÜRÜ 
 • GENEL CERRAHİ UZM.
 • GENEL CERRAHİ UZM.
 • KBB UZM.
 • NÖROLOJİ UZM
 • ORTOPEDİ UZM.
 • KARDİYOLOJİ UZM.
 • BEYİN CERRAHİ UZM.
 • K. DOĞUM UZM.
 • DAHİLİYE UZM.
 • ÜROLOJİ UZM.
 • KALP DAMAR CERRAHİSİ UZM.
 • ACİL SERVİS HEKİMLERİ
 • ACİL SERVİS SORUMLU HEMŞİRESİ

 

ÇALIŞAN ÖNERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ EKİBİ

 

 • İNSAN KAYNAKLARI UZMANI
 • BAŞHEKİM 
 • İŞLETME MÜDÜRÜ
 • SAĞLIK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ
 • BAŞHEMŞİRE YARDIMCISI
 • KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
 • TESİS VE TEKNİK HİZMETLER MÜDÜRÜ
 • ÇALIŞAN HAKLARI SORUMLUSU

 

 

 

 

 

 

RADYASYON GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

 • RADYOLOJİ SORUMLU HEKİM
 • RADYOLOJİ HEKİMİ
 • BAŞHEKİM
 • İŞLETME MÜDÜRÜ
 • SAĞLIK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ
 • BAŞHEMŞİRE YARDIMCISI
 • KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
 • RADYOLOJİ SORUMLU TEKNİKER
 • İSG UZMANI
 • İŞYERİ HEKİMİ
 • İŞYERİ HEMŞİRESİ

 

KLİNİK KALİTE İYİLEŞTİRME KOMİTESİ

 • BAŞHEKİM
 • İŞLETME MÜDÜRÜ 
 • SAĞLIK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ
 • BAŞHEMŞİRE YARDIMCISI
 • KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ 
 • USS VERİ SORUMLUSU

 

DİSİPLİN KURULU

 • TIBBİ DİREKTÖR
 • İŞLETME MÜDÜRÜ 
 • SAĞLIK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ
 • TESİS VE TEKNİK HİZMETLER MÜDÜRÜ
 • KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ 
 • İNSAN KAYNAKLARI SORUMLUSU