Doktorunuzdan hızlıca randevu alabilirsiniz.

ONLİNE RANDEVU
Uzman hekimlerimizin merak edilen konularda vermiş olduğu bilgilere bir göz atın

Sağlığınıza Değer Verin, Check-Up ile henüz şikayet oluşmayan hastalıklarınızdan haberdar olun.

Bilgi Al Paketleri incele
Check-Up Bilgi Formu (Sol Sidebar)
Rotator Manşet Yırtıkları (Omuzda Kas Yırtığı)

ROTATOR MANŞET YIRTIKLARI (OMUZDA KAS YIRTIĞI)

Rotator manşet ( rotator kaf ) yırtıkları yetişkinler arasında oldukça sık bir ağrı ve sakatlık nedenidir. Yırtık bir rotatormanşet, omuz çevresini zayıflatacak ve güçsüzleştirecektir. Bu durum , saç tarama, giyinme gibi birçok günlük aktiviteyi ağrılı bir hale getirebilir.

Anatomi:

Omuz üç kemikten oluşur: Üst kol kemiği (humerus), kürek kemiği (skapula) ve köprücük kemiği (klavikula)

Omuz eklemi top ve soket türü bir eklemdir. Üst kol kemiği nin ( humerus ) baş kısmı kürek kemiğindeki glenoid adı verilen sığ yuvayla eklemleşir.

Rotator manşet ( rotator kaf ), omuzun yuvasında kalmasına yardmcı olur. Rotator manşet, omuzun etrafında yer alan 4 adet kasın tendon kısımlarının birleşmesiyle oluşur. Bu kaslar supraspinatus, infraspinatus, teres minor ve subskapularistir. Kolu yukarı kaldırabilmeyi ve döndürmeyi sağlar.

Rotator manşet ( rotator kaf ) yırtığı geliştiğinde tendon artık humerus başına tam olarak tutunamaz. Yırtıkların büyük çoğunluğu supraspinatus tendonunda görülmekle birlikte diğer tüm rotator manşet tendonlarında da yırtık olabilir. Birçok durumda yırtık aşınma ile başlar ve yavaş yavaş ilerler. Hasar ilerledikçe bazen ağır bir cisim kaldırma ya da kolu zorlama sırasında yırtık tam kat haline gelir.

Yırtıklar farklı şekillerde olabilir. basitçe;

a- Parsiyel ( kısmi ) rotator manşet yırtığı:

Rotator manşet tendonlarında tam ayrılma yoktur devamlılık vardır ancak zedelenmiştir.

b- Tam kat rotator manşet yırtığı:

Tendonlarda komplet yırtık ve tam ayrılma vardır. Yumuşak doku iki parçaya ayrılmıştır. Genellikle humerus başına yapışma yerinde yırtıklar olur.

 

Rotator manşet ( rotator kaf ) yırtığı neden olur?

Rotator manşet yırtıklarının 2 ana nedeni vardır: yaralanma ve dejenerasyon ( aşınma )

a-akut rotator manşet yırtığı:

Uzatılmış kol üzerine düşme ya da aşırı ağır bir yükü taşırken aniden aşağı doğru omuzun zorlanması sonucu oluşur. Ayrıca klavikula ( köprücük kemiği ) kırıklarına ve omuz çıkıklarına da eşlik edebilir.

b-dejeneratif rotator manşet yırtığı:

Çoğu yırtıklar bu şekildedir. Tendondaki aşınmaya bağlı olarak zaman içinde yavaş yavaş gelişir. Yaşlanmayla bu dejenerasyon doğal olarak oluşur. Rotator manşet yırtıkları dominant kolda ( yani sağ elini kullanandasağ taraf solaklarda sol taraf omuzda ) daha sık görülür. Eğer bir taraf omuzda dejeneratif rotator manşet yırtığı olmuşsa diğer omuzda da ağrı olmasa bile yırtık gelişme riski yüksektir.

çeşitli faktörler dejeneratif yani kronik tipte rotator manşet yırtıklarına sebep olur;

1-tekrarlayan stres:

Sürekli tekrarlayan şekilde aynı omuz hareketlerini yapmak rotator manşet tendonları üzerine aşırı stres yüklenmesine neden olur. Tenis, kürek , halter, beyzbol gibi sporlar buna örnektir. Bunun dışında birçok iş kolunda sürekli tekrarlayan hareketleri yapmak ve hatta ev hanımlarında da tekrarlayan hareketler nedeniyle bu çeşit yırtıklar görülebilmektedir.

2-kan akımı eksikliği:

yaşlanmayla birlikte rotator manşet tendonlarının kanlanması da azalır. Kan akımı azalınca vücudun doğal tamir mekanizmaları harekete geçip zedelenmeyi onarmakta yetersiz kalır. Sonuçta tendon yırtığı ilerleyerek tam kat halini alır.

3-kemik çıkıntılar: 

Yaşlandıkça akromion (omuzdaki apolet gibi duran kemik) altında kemik çıkıntısı oluşur, kol yukarı kaldırıldığında rotator manşet tendonları bu kemik çıkıntıya sürter bu duruma omuz sıkışma sendromu ( omuz impingement ) adı verilir ve bu durum ilerledikçe yırtıkla sonuçlanır.

Rotator manşet yırtığı için risk faktörleri nelerdir?

-Tekrarlayan başüstü hareketler yapmak. Fırlatma sporları, tenis, beyzbol oynayanlar, boyacılar gibi

-Travma – düşme gibi

-Yaşlanmaya bağlı dejenerasyon. 40 yaş üzerinde sıktır

-Rotator maşetin bulunduğu aralıkta daralma.

-Rotator manşetin akromion altındaki yüzey tarafından zedelenmesi

Rotator manşet yırtığının belirtileri nelerdir?

-Ağrı:

Sürekli ve tekrarlayıcı niteliktedir. Başüstü hareketlerde daha fazladır.Önceleri sadece belli hareketlerde (ağırlık kaldırma, kolu yukarı kaldırma gibi) olan ağrı hastalık ilerledikçe istirahatte de olmaya başlar ve gece ağrıları olur. Hastalar o taraf kol üzerine yatamazlar. İlk başlarda ilaçlarla geçen ağrılar ilerleyen dönemlerde ilaçlara yanıtsız hale gelir.

-Güçsüzlük:

Özellikle kolu yukarı kaldırmaya çalışırken hissedilen kas güçsüzlüğü olur.

-Omuzdan ses gelmesi:

Omuz hareketleri esnasında tıkırtılar, klik sesleri duyulur.

-Hareket kısıtlılığı:

Omuz hareketleri giderek kısıtlanır.

Rotator manşet yırtığı nda tanı nasıl konur?

Belirtilerden herhangi birisi sizde mevcutsa en kısa zamanda hekiminize başvurun. Anlatacağınız öykü, dikkatli ve ayrıntılı birfizik muayene ile büyük ölçüde tanı konulur ancak kesinleştirmek ve tedavi planlaması için hekiminiz sizden röntgen , ultrason ve MR tetkiki isteyecektir.

Yukarıdaki bulgulardan herhangi biri mevcutsa zaman geçirmeden doktora başvurun. Şikayetleriniz, hastalığın gelişme öyküsü ve dikkatli bir muayene ile önemli ölçüde fikir sahibi olunabilir. Röntgen incelemesi kemik kaynaklı bulguların tesbitinde yararlıdır. Ancak rotator manşetin direkt izlenebildiği MR ve ultrasonografi gibi tetkikler genellikle kesin tanı ve tedavinin planlanması için gereklidir.

Tedavi

Eğer rotator manşet yırtığı var ve omuzunuzu kullanmaya devam ederseniz ağrınız şiddetlinir ve omuzunuzun daha fazla zarar görmesine neden olursunuz. Yırtığın daha fazla büyümesine neden olursunuz.

Kronik omuz ve kol ağrınızın olması doktora görünmeniz için yeterli bir sebeptir. Erken tanı ve tedavi şikayetlerinizin ağırlaşmadan ve omuzunuzdaki problemler daha ciddi hal almadan giderilmesi için önemlidir. Bu sayede normal yaşantınıza daha çabuk dönebilirsiniz.

Rotator manşet yırtığında tedavinin amacı ağrıyı geçirmek ve fonksiyonu yeniden kazandırmaktır. Rotator manşet yırtığı tedavisi için birçok alternatif vardır ve her hasta için en iyi seçenek farklıdır. Tedavinizi planlarken doktorunuz yaş, cins, aktivite düzeyi, genel sağlık durumu ve yırtığın şeklini dikkate alarak en uygun seçeneği uygulayacaktır.

Cerrahi dışı tedavi

Hastaların yarısına yakın kısmında ağrı cerrahi dışı yöntemlerle giderilebilmektedir ancak güç kaybı genellikle ameliyatsız düzelmez. Cerrahi dışı tedavi yöntemleri arasında şunları sayabiliriz;

1-istirahat:

2-aktivite değişikliği:

3- ilaçlar:

4- güçlendirme egzersizleri ve fizik tedavi:

5- steroid enjeksiyonu:

Cerrahi tedavi

Cerrahi dışı yöntemlerle ağrının giderilemediği durumlarda doktorunuz size cerrahi alternatifleri sunacaktır. Sürekli ağrının devam etmesi cerrahi için esas endikasyondur. Ayrıca çok aktif ya da sporcu iseniz bu da cerrahi için bir endikasyondur.

cerrahi için diğer endikasyonlar şunlardır;

- 6 ile 12 aya varan bir süredir ağrının olması

- 3 cm den büyük bir yırtık olması

- omuzda ileri derecede güçsüzlük ve fonksiyon kaybı olması

- akut bir yırtık ise

Rotator manşet yırtıklarını onarmak için birkaç seçenek vardır, ortopedistiniz bunların içinden sizin için en uygununu seçecektir.

Rotator manşet ( rotator kaf ) yırtıklarında cerrahi tedavi seçenekleri:

Rotator manşet yırtığı cerrahisinde genellikle uygulanan, tendonun kopmuş olduğu yere yani humerus başına dikilmesidir.

Tıptaki gelişmeler sayesinde cerrahi seçenekler sürekli daha az invaziv yani daha az kesi ile yapılan yöntemlerin kullanılması doğrultusunda gitmektedir. Örneğin eskiden rotator manşet yırtıkları için açık cerrahi yöntemler kullanılmaktayken daha sonra mini açık yöntemler kullanılmış artık tam artroskopik olarak tedavi uygulanmaktayız. Halen açık ve mini açık yöntemlerin birçok merkezde yapılıyor olmasının nedeni edinilen alışkanlıklar ve cerrahın bu konudaki tecrübesiyle ilgilidir. Ancak güncel olanın artroskopik tamir olduğu unutulmamalıdır.

Rotator manşet tamiri genellikle günübirlik yani hastanede yatmayı gerektirmeyen bir işlem olarak yapılabilir.

Rotator manşet yırtığına ek olarak omuzunuzda kireçlenme, kemik çıkıntılar ya da başkaca yumuşak doku yırtıkları olabilir. Ameliyat sırasında bunların da değerlendirilip tedavisinin aynı seansta yapılması gerekir.

1-Açık tamir:

Omuzun yan tarafından yapılan birkaç santimetre uzunluğundaki kesi ile girilerek deltoid kası açılır ve rotator manşet görülerek tamiri yapılır. Ancak bu işlem sırasında omuz eklemi içindeki diğer yapıların görülmesi ve patolojilerin tedavi edilmesi mümkün değildir.

2-Mini açık tamir:

Artroskopi yardımı ile ve aynı zamanda yine omuz yan tarafından yapılan 3-5 santimetrelik bir kesiden yapılan tamirdir. Artroskopi ile eklem içi değerlendirilir genel omuz debridmanı artroskopik yapılır ancak tamir yine açık şekilde yapılır.

3- Tam artroskopik tamir(Altın Standart)

Rotator manşet tamiri için omuz artoskopisi ile yapılan tamir güncel olan yöntemdir. Omuz artroskopisi en az invaziv olan, ek kesi gerektirmeyen, rehabilitasyon süresi kısa olan, enfeksiyon riski en az olan, iyileşme süresi en hızlı olan yöntemdir. Omuzda açılan küçük deliklerden girilerek omuz artroskopisi gerçekleştirilir. Eklem içi tam olarak değerlendirilir. Ek problemler varsa aynı seansta onların da tedavisine olanak tanır.

Omuz artroskopisi omuz çevresinde açılan yarım santimlik deliklerden çeşitli optik- kamera sistemi ve cerrahi aletlerin omuz eklemi içerisine sokularak tüm eklemin değerlendirilmesine ve aynı anda tedavilerinin yapılmasına olanak tanır.

Günümüzde ideal yaklaşım omuzla ilgili problemlerin çok büyük kısmında artroskopik olarak tedavi uygulanmasıdır.

Rehabilitasyon

Cerrahi sonrası fizik tedavi programı, omuzun güç ve fonksiyonunu yeniden kazanmasında önemli yer tutar.

DİĞER HABERLER
 • Çocuk Otorefraktometre Cihazı ile Göz Tembelliği Teşhisi

  Çocuk otorefraktometre cihazı ile kırma kusurunu ölçme, Göz tembelliği(ambliyopi)nin teşhis...

  Detayı Gör
 • Normal Doğum mu Sezaryen mi ?

  Normal Doğum mu Sezaryen mi ? Anne ve baba adaylarını özellikle ilk gebelik tecrübesi yaşayan çiftle...

  Detayı Gör
 • Rotator Manşet Yırtıkları (Omuzda Kas Yırtığı)

  ROTATOR MANŞET YIRTIKLARI (OMUZDA KAS YIRTIĞI) Rotator manşet ( rotator kaf ) yırtıkları yetişkinler arasında olduk&c...

  Detayı Gör
 • Burun Estetiği (Rinoplasti)

  BURUN ESTETİĞİ (RİNOPLASTİ) Burun, yüzün orta bölümünde yer alan ve yüz görün...

  Detayı Gör
 • SAÇ PRP ve Mezoterapisi Nedir ?

  SAÇ PRP ve MEZOTERAPİSİ İnsanlarda günlük 80-100 tel saç dökülmesi normal olarak ka...

  Detayı Gör
 • PRP İle Cildinizi Yenileyin.

  PRP nedir? PRP (Platelet Rich Plasma); trombosit yönünden zenginleştirilmiş plazma uygulaması adı verilen y...

  Detayı Gör
 • Botox Nedir ? Nasıl Tedavi Eder ?

  Deri yaşlanmasının en önemli klinik bulgusu kırışıklıktır. Deride zaman içerisinde dermal kollajen, hyaluron...

  Detayı Gör
 • Multipl Skleroz (MS) Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

  MS NEDİR? Multipl Skleroz (MS) beyinde ve omurilikte, mesajları taşıyan sinir telleri etrafındaki koruyucu kılıfın ha...

  Detayı Gör
 • Tetik parmak hastalığı nedir?

  Tetik parmak hastalığı, parmak hareketleri sırasında takılma ve ağrı hissi yaratan bir durumdur. Bazen parmakta kilitlen...

  Detayı Gör
 • Nedir Bu Grip?

  Galya yerlilerinin dilinde bulaşmak anlamına gelen ‘gripan’ kelimesinden köken alan grip, influenza &nb...

  Detayı Gör
 • 1 2 > 3