PSİKOLOG

Kişilerin bulunduğu kültürü, sahip olduğu zihinsel, duygusal, biyolojik, sosyal ve davranışsal yapıyı zemin alarak yaşanılan rahatsızlığı, ruhsal yetersizliği-uyumsuzluğu anlamak, hafifletmek ve ruhsal dengenin ilerlemesini sağlamak için bilimsel ve profesyonel bilgi-becerilerimizi kullanmak amaçlarımızdandır. Bir insanı sevmek onun gerçeklerini anlamayı gerektirir.

Son Güncellenme Tarihi: 07-03-2020 11:10:27