Lütfen Bekleyiniz...
Son Güncelleme Tarihi: 22.02.2021

Check Up

Vücudunuzun sağlık durumunu yakından takip edebilmeniz ve olası sağlık problemlerinin erkenden teşhisini sağlayabilmeniz için check up programları oldukça yararlıdır. Medikal kontrol süreçlerini düzenli check up programları ile belirli bir düzene oturtmak, sağlık durumunuzla ilgili herhangi bir sürprizle karşılaşmadan gerekli tıbbi destekten faydalanabilmek adına doğru bir tercih olacaktır. Özel Denizli Cerrahi Hastanesi uzmanlarından aldığımız bilgiler çerçevesinde, sizin için check up prosedürleri ve check up’ın yararları ile ilgili detaylı bir rehber hazırladık. Gelin, birlikte bu detaylı rehberi inceleyelim ve check up paketlerinin kapsamını yakından tanıyalım.

Check Up Nedir? 

Check Up, kişinin sağlık durumu ile ilgili bilgi sahibi olabilmesi adına gerçekleştirilen genel ve kapsamlı medikal incelemelerdir. Bu incelemeler, çeşitli gelişmiş araçlar yardımı ile tamamlanır. Check up, herhangi bir rahatsızlığı ya da şikâyeti olmayan bireyler için uygulanır ve temel amaç kişinin yatkınlığı olan hastalıklara sahip olup olmadığını kontrol etmek, eğer sahip ise hastalığın ilerleyişi ile ilgili kayıt tutarak olası tedavi süreçlerini doğru zamanda başlatmaktır. Genellikle belirli bir hastalıklara yatkınlığı olan bireylerin check up programlarının daha sık kontrolleri içermesi tavsiye edilirken herhangi bir yatkınlığı ya da risk faktörü bulunmayan bireylerin daha uzun aralıklarla kontrole gelmesi uygun görülmektedir.

Yapılan check up muayenelerinin sıklığı, kişinin yaşına bağlı olarak da değişiklik gösterebilir. Örneğin kırk yaşını aşan bireylerin check up rutinlerine standart bir göz muayenesi, kardiyolojik incelemeler ve kanser taraması eklemesi tavsiye edilmektedir. Kişinin risk faktörüne sahip olmasa bile bu kontrolleri rutinine eklemesi, yaşa bağlı olarak gelişebilecek komplikasyonlar hakkında bilgi sahibi olması için son derece önemlidir.

Check Up Rutininin Sağlığınız İçin Önemi Nedir?

Check up rutini, kişinin hormonal değişiklik yaşadığı belirli dönemlerde sağlık durumunun bundan nasıl etkilendiğinin keşfedilmesi, herhangi bir değişiklik yaşanmayan standart dönemlerde de vücut fonksiyonlarının çalışma standartlarının incelenerek aksaklıkların ve risk faktörlerinin anlaşılması için son derece önemlidir. 

 1. Kadınlarda hormonal değişikliğe sebep olan dönemlerde oluşan komplikasyon ve potansiyel risklerin belirlenmesi (özellikle doğurganlık dönemlerinde ve menopoz dönemlerinde),

 2. Kalıtsal olarak aktarılan ve kişide risk faktörü oluşturan şeker, koroner arter, kanser gibi hastalıkların oluşma ve gelişme takibinin yapılmasında,

 3. Kolesterol değerlerinin takibinde ve kalp ve damar fonksiyonlarının performansının kayıt altında tutulmasında, 

 4. Meme kanseri, solunum yolu kanserleri ve akciğer kanseri gibi özellikle belirli bir yaştan sonra sıklıkla görülen riskli hastalıklara karşı erken teşhis önleminin alınmasında check up oldukça önemli bir role sahiptir.

Programlar
Son Güncelleme Tarihi: 29.09.2021
MUAYENELER
Dahiliye 
Kardiyoloji 
Üroloji / Kadın Hastalıkları ve Doğum
RADYOLOJİK İNCELEMELER
Akciğer Direk Grafisi, Akciğer Filmi : Tek yönlü akciğer filmi
Tüm karın ultrasonu : Karın boşluğunda bulunan tüm organların ultrason ile incelenmesi
Tiroid ultrasonu
Meme ultrasonu
Mamografi (40 yaş üzeri)
EKO : Kalp kasının ve sinirsel iletim sisteminin çalışmasının incelenmesi
EKG : Kalpte meydana gelen elektriksel  aktivitenin kaydedilmesi 
LABORATUVAR TESTLERİ ( RUTİN )
Hemogram : Kansızlık, kan hastalıklarının ve kan hücrelerinin incelenmesi
Alanin aminotransferaz (ALT) : Karaciğer hastalıkları kan testi
Anti HCV : Hepatit C virüsüne karşı geliştirilen antikor
Anti HIV : Kandaki HIV antikorlarının ölçümü
Aspartat transaminaz (AST) : Hepatit, siroz, karaciğer rahatsızlıkları, sarılık
CRP (Türbidimetrik) : Kandaki enfeksiyonun seviyesini belirler
Gamma glutamil transferaz (GGT) : Karaciğer rahatsızlıkları
Glukoz : Şeker hastalığının tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur
HBsAg (Kemoluminesans veya benzeri) : Hepatit
İdrar tetkiki (Strip ile) : Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır
Kan üre azotu (BUN) : Böbrek fonksiyon testi
Romatoid Faktör ( RF ) : Romatizma Tahlili 
Kolesterol : Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi
Total Kolesterol : Kolesterol seviyesinin ölçülmesi
HDL kolesterol : İyi kolestrol
Kreatinin : Vücut suyu, böbrek
Açlık Kan Şekeri : Şeker hastalığının tanısı
HbA1C : Diyabet hastalığının tanı ve takibi
TSH : Tiroid hastalıklarının ve fonksiyonlarının tanı ve takibi
Ferritin : Demirin depolandanma seviyesi 
Vitamin B12 : B12 seviyesinin belirlenmesi
Sedimentasyon : Enfeksiyon ve iltihabi hastalıkların tanı ve tedavisi
Trigliserid : Vücuttaki yağ oranlarının ölçümü
LABORATUVAR TESTLERİ ( KANSER )
Alfa- feto protein (AFP)
CA-19-9 / CA-125 / CA-15-3
Gaitada gizli kan aranması (manuel) : Mide ve bağırsak kanamaları tesbiti
Karsinoembriyonik antijen (CEA)
Prostat spesifik antijen (PSA) : Prostat kanserinin tanısı
SMEAR testi

Son Güncelleme Tarihi: 29.09.2021

Randevu ve irtibat için 0 537 472 2270

MUAYANELER

 • Dahiliye
 • Diyetisyen
 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
 • Genel Cerrahi
 • Beyin ve Sinir Cerrahisi
 • Kardiyoloji
 • Üroloji / Kadın Hastalıkları ve Doğum
RADYOLOJİK İNCELEMELER
 • Akciğer Direk Grafisi, Akciğer Filmi
 • Tüm karın ultrasonu
 • Troid ultrasonu / Meme Ultrasonu
 • Karsinoembriyonik Antijen (CEA)
 • Smear
 • Prostat Spesifik Antijen (PSA)
 • MR
LABORATUVAR TESTLERİ ( KANSER )
 • Alfa- feto protein (AFP)
 • CA-19-9 / CA-125 / CA-15-3
 • Gaitada gizli kan aranması (manuel)
 • Karsinoembriyonik antijen (CEA)
 • Prostat spesifik antijen (PSA)
 • SMEAR
DİYETİSYEN İNCELEMESİ
 • Tüm Vücut Analizi

KARDİYOLOJİK İNCELEMELER

 • Eko
 • Efor
 • Ekg
 
 
LABORATUVAR TESTLERİ ( RUTİN )
 • Alanin aminotransferaz (ALT ) :  Karaciğer hastalıkları kan testi
 • Amilaz : Pankreas, tükürükbezi rahatsızlıkları
 • Anti HBs  (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri): Hepatit B testi
 • Aspartat transaminaz (AST) : Hepatit, siroz, karaciğer rahatsızlıkları, sarılık
 • CRP (Türbidimetrik) : Kandaki enfeksiyonun seviyesini belirler.
 • Gamma glutamil transferaz (GGT): Karaciğer rahatsızlıkları
 • Glukoz : Şeker hastalığının tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur
 • HBsAg (Kemoluminesans veya benzeri) : Hepatit
 • HDL kolesterol : İyi kolestrol
 • İdrar tetkiki (Strip ile) : Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır
 • Kan üre azotu (BUN) : Böbrek fonksiyon testi
 • Romatoid Faktör ( RF ) : Romatizma Tahlili 
 • Kolesterol : Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi
 • Kreatinin : Vücut suyu, böbrek
 • LDL kolesterol : Kötü kolestrol
 • Potasyum : Kandaki ve vücut sıvısındaki potasyumu ölçer
 • Sedimentasyon : Vücut iltihabını tespit eder
 • Sodyum (Na) : (serum ve vücut sıvılarında, herbiri)
 • Tam Kan (Hemogram) : Kansızlık başta olmak üzere çeşitli kan hastalıkları ve pek çok diğer hastalığın tanısında kullanılır.
 • Trigliserid : Kolestrol gibi damarda dolaşan yağ oranı
 • TSH :Tiroid, guatır
 • Ürik asit : Gut ve böbrek hastalığının tanısı ve izlenmesinde yararlanılır
 • Kalsiyum
 • Folik Asit
 • Anti HCV
 • Anti HİV

 

Son Güncelleme Tarihi: 29.09.2021

TAM KAPSAMLI CHECK - UP PAKETİ

HEKİM MUAYANELERİ

Dahiliye (İç Hastalıkları)

Diyetisyen

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Genel Cerrahi

Kardiyoloji

Üroloji / Kadın Hastalıkları ve Doğum

Nöroloji

Kulak Burun Boğaz

Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz

RADYOLOJİK İNCELEMELER

Akciğer Direk Grafisi ve Akciğer Filmi: Tek yönlü akciğer filmi

Tüm Karın Ultrasonu: Karın boşluğunda bulunan tüm organların ultrason ile incelenmesi

Kemik Ölçümü: Kemiklerdeki mineral yoğunluğunun belirlenmesi 

MR: Hekimin gerekli gördüğü bölgenin manyetik rezonans ile görüntülenmesi(1 Adet)

Tiroid Ultrasonu: Tiroid bezlerinde meydana gelen anormal oluşumların tespit edilmesi 

Meme Ultrasonu: Meme dokusunun ve yapısının incelenmesi

LABORATUVAR TESTLERİ ( KANSER )

Alfa- feto protein (AFP)

CA-19-9 / CA-125 / CA-15-3

Gaitada gizli kan aranması: Mide ve bağırsak kanamalarının tespitinin yapılması

Prostat Spesifik Antijen (PSA): Prostat kanserinin tanısının yapılması

Karsinoembriyonik antijen (CEA): Hücrelerin yüzeyinden dökülen glikoproteinin ölçülmesi

Smear Testi: Jinekolojik tarama testinin yapılması

KARDİYOLOJİK İNCELEMELER

Eko: Kalp kasının ve sinirsel iletim sisteminin çalışmasının incelenmesi

Efor: Egzersiz eşliğinde kalp iş yükünün arttırılması ve bu yüklenme esnasında bir kalp damar hastalığının olup olmadığının incelenmesi

Ekg: Kalpte meydana gelen elektriksel aktivitenin kaydedilmesi

DİYETİSYEN İNCELEMESİ

Tüm Vücut Analizi: Elektriksel ölçümler ile vücut suyu, yumuşak doku ve yağ miktarlarının ölçülmesi.

KULAK BURUN BOĞAZ İNCELEMESİ

Saf Ses Odyometrisi:  İşitme Testi

LABORATUVAR TESTLERİ ( RUTİN )

Alanin aminotransferaz (ALT ) :  Karaciğer hastalıkları kan testi

Amilaz : Pankreas, tükürük bezi rahatsızlıklarının değerlendirilmesi

Anti HBs  (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri): Hepatit B testi

Aspartat transaminaz (AST) : Hepatit, siroz, karaciğer rahatsızlıkları, sarılık gibi hastalıkların bakılması

CRP (Türbidimetrik) : Kandaki enfeksiyonun seviyesinin bakılması

Gamma glutamil transferaz (GGT): Karaciğer rahatsızlıklarının tespit edilmesi

Glukoz : Şeker hastalığının tarama, tanı ve takibinin yapılması

HBsAg (Kemoluminesans veya benzeri) : Hepatit durumuna bakılması

HDL kolesterol : İyi kolestrolün ölçülmesi

LDL kolesterol : Kötü kolestrolün ölçülmesi.

İdrar tetkiki (Strip ile) : Böbrek hastalıklarının teşhisinin yapılması

Kan üre azotu (BUN) : Böbrek fonksiyon testinin yapılması

Romatoid Faktör ( RF ) : Romatizma tahlillerinin yapılması

Kolesterol : Kalp damar hastalıkları yönünden risklerin belirlenmesi.

Kreatinin : Vücuttaki hücrelere, özellikle de kas hücrelerine enerji sağlamaya yardımcı olan vücut suyunun değerlendirilmesi.

Potasyum : Kandaki ve vücut sıvısındaki potasyumun ölçülmesi.

Sedimentasyon : Enfeksiyon ve iltihabi hastalıkların tanı ve tedavisinin değerlendirilmesi.

Sodyum (Na) : Vücuttaki sodyum düzeyinin ölçülmesi

Tam Kan (Hemogram) : Kansızlık başta olmak üzere çeşitli kan hastalıkları ve pek çok diğer hastalığa bakılması

Trigliserid : Kolestrol gibi damarda dolaşan yağ oranın değerlendirilmesi

TSH :Tiroid hastalıklarının ve fonksiyonlarının tanı ve takibinin yapılması

Ürik asit : Gut ve böbrek hastalığının tanısı ve izlenmesini ölçülmesi

Vitamin B12: B 12 seviyesinin belirlenmesi

Kalsiyum: Vücuttaki kalsiyum miktarının ölçülmesi

Folik Asit: Vücuttaki B9 vitamini olarak da adlandırılan folik asitin ölçülmesi

Ferritin: Vücuttaki demir oranının tespit edilmesi

Vitamin D: D vitamini değerlerinin ölçülmesi

Anti HİV: Kandaki HIV antikorlarının ölçülmesi

Anti HCV: Hepatit C virüsüne karşı geliştirilen antikorun ölçülmesiCheck-Up Randevu Talebi/Bilgi
Canlı Destek
-
Canlı Destek