Lütfen Bekleyiniz...
Son Güncelleme Tarihi: 22.02.2021

Check Up

Vücudunuzun sağlık durumunu yakından takip edebilmeniz ve olası sağlık problemlerinin erkenden teşhisini sağlayabilmeniz için check up programları oldukça yararlıdır. Medikal kontrol süreçlerini düzenli check up programları ile belirli bir düzene oturtmak, sağlık durumunuzla ilgili herhangi bir sürprizle karşılaşmadan gerekli tıbbi destekten faydalanabilmek adına doğru bir tercih olacaktır. Özel Denizli Cerrahi Hastanesi uzmanlarından aldığımız bilgiler çerçevesinde, sizin için check up prosedürleri ve check up’ın yararları ile ilgili detaylı bir rehber hazırladık. Gelin, birlikte bu detaylı rehberi inceleyelim ve check up paketlerinin kapsamını yakından tanıyalım.

Check Up Nedir? 

Check Up, kişinin sağlık durumu ile ilgili bilgi sahibi olabilmesi adına gerçekleştirilen genel ve kapsamlı medikal incelemelerdir. Bu incelemeler, çeşitli gelişmiş araçlar yardımı ile tamamlanır. Check up, herhangi bir rahatsızlığı ya da şikâyeti olmayan bireyler için uygulanır ve temel amaç kişinin yatkınlığı olan hastalıklara sahip olup olmadığını kontrol etmek, eğer sahip ise hastalığın ilerleyişi ile ilgili kayıt tutarak olası tedavi süreçlerini doğru zamanda başlatmaktır. Genellikle belirli bir hastalıklara yatkınlığı olan bireylerin check up programlarının daha sık kontrolleri içermesi tavsiye edilirken herhangi bir yatkınlığı ya da risk faktörü bulunmayan bireylerin daha uzun aralıklarla kontrole gelmesi uygun görülmektedir.

Yapılan check up muayenelerinin sıklığı, kişinin yaşına bağlı olarak da değişiklik gösterebilir. Örneğin kırk yaşını aşan bireylerin check up rutinlerine standart bir göz muayenesi, kardiyolojik incelemeler ve kanser taraması eklemesi tavsiye edilmektedir. Kişinin risk faktörüne sahip olmasa bile bu kontrolleri rutinine eklemesi, yaşa bağlı olarak gelişebilecek komplikasyonlar hakkında bilgi sahibi olması için son derece önemlidir.

Check Up Rutininin Sağlığınız İçin Önemi Nedir?

Check up rutini, kişinin hormonal değişiklik yaşadığı belirli dönemlerde sağlık durumunun bundan nasıl etkilendiğinin keşfedilmesi, herhangi bir değişiklik yaşanmayan standart dönemlerde de vücut fonksiyonlarının çalışma standartlarının incelenerek aksaklıkların ve risk faktörlerinin anlaşılması için son derece önemlidir. 

 1. Kadınlarda hormonal değişikliğe sebep olan dönemlerde oluşan komplikasyon ve potansiyel risklerin belirlenmesi (özellikle doğurganlık dönemlerinde ve menopoz dönemlerinde),

 2. Kalıtsal olarak aktarılan ve kişide risk faktörü oluşturan şeker, koroner arter, kanser gibi hastalıkların oluşma ve gelişme takibinin yapılmasında,

 3. Kolesterol değerlerinin takibinde ve kalp ve damar fonksiyonlarının performansının kayıt altında tutulmasında, 

 4. Meme kanseri, solunum yolu kanserleri ve akciğer kanseri gibi özellikle belirli bir yaştan sonra sıklıkla görülen riskli hastalıklara karşı erken teşhis önleminin alınmasında check up oldukça önemli bir role sahiptir.

Programlar
Son Güncelleme Tarihi: 25.03.2021
MUAYENELER
Dahiliye 
Kardiyoloji 
Üroloji / Kadın Hastalıkları ve Doğum
RADYOLOJİK İNCELEMELER
Akciğer Direk Grafisi, Akciğer Filmi : Tek yönlü akciğer filmi
Tüm karın ultrasonu : Karın boşluğunda bulunan tüm organların ultrason ile incelenmesi
Tiroid ultrasonu
Meme ultrasonu
Mamografi (40 yaş üzeri)
EKO : Kalp kasının ve sinirsel iletim sisteminin çalışmasının incelenmesi
EKG : Kalpte meydana gelen elektriksel  aktivitenin kaydedilmesi 
LABORATUVAR TESTLERİ ( RUTİN )
Hemogram : Kansızlık, kan hastalıklarının ve kan hücrelerinin incelenmesi
Alanin aminotransferaz (ALT) : Karaciğer hastalıkları kan testi
Anti HCV : Hepatit C virüsüne karşı geliştirilen antikor
Anti HIV : Kandaki HIV antikorlarının ölçümü
Aspartat transaminaz (AST) : Hepatit, siroz, karaciğer rahatsızlıkları, sarılık
CRP (Türbidimetrik) : Kandaki enfeksiyonun seviyesini belirler
Gamma glutamil transferaz (GGT) : Karaciğer rahatsızlıkları
Glukoz : Şeker hastalığının tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur
HBsAg (Kemoluminesans veya benzeri) : Hepatit
İdrar tetkiki (Strip ile) : Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır
Kan üre azotu (BUN) : Böbrek fonksiyon testi
Romatoid Faktör ( RF ) : Romatizma Tahlili 
Kolesterol : Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi
Total Kolesterol : Kolesterol seviyesinin ölçülmesi
HDL kolesterol : İyi kolestrol
Kreatinin : Vücut suyu, böbrek
Açlık Kan Şekeri : Şeker hastalığının tanısı
HbA1C : Diyabet hastalığının tanı ve takibi
TSH : Tiroid hastalıklarının ve fonksiyonlarının tanı ve takibi
Ferritin : Demirin depolandanma seviyesi 
Vitamin B12 : B12 seviyesinin belirlenmesi
Sedimentasyon : Enfeksiyon ve iltihabi hastalıkların tanı ve tedavisi
Trigliserid : Vücuttaki yağ oranlarının ölçümü
LABORATUVAR TESTLERİ ( KANSER )
Alfa- feto protein (AFP)
CA-19-9 / CA-125 / CA-15-3
Gaitada gizli kan aranması (manuel) : Mide ve bağırsak kanamaları tesbiti
Karsinoembriyonik antijen (CEA)
Prostat spesifik antijen (PSA) : Prostat kanserinin tanısı
SMEAR testi

Son Güncelleme Tarihi: 26.11.2020

Randevu ve irtibat için 0 537 472 2270

MUAYANELER

 • Dahiliye
 • Diyetisyen
 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
 • Genel Cerrahi
 • Beyin ve Sinir Cerrahisi
 • Kardiyoloji
 • Üroloji / Kadın Hastalıkları ve Doğum
RADYOLOJİK İNCELEMELER
 • Akciğer Direk Grafisi, Akciğer Filmi
 • Tüm karın ultrasonu
 • Troid ultrasonu / Meme Ultrasonu
 • Karsinoembriyonik Antijen (CEA)
 • Smear
 • Prostat Spesifik Antijen (PSA)
 • MR
LABORATUVAR TESTLERİ ( KANSER )
 • Alfa- feto protein (AFP)
 • CA-19-9 / CA-125 / CA-15-3
 • Gaitada gizli kan aranması (manuel)
 • Karsinoembriyonik antijen (CEA)
 • Prostat spesifik antijen (PSA)
 • SMEAR
DİYETİSYEN İNCELEMESİ
 • Tüm Vücut Analizi

KARDİYOLOJİK İNCELEMELER

 • Eko
 • Efor
 • Ekg
 
 
LABORATUVAR TESTLERİ ( RUTİN )
 • Alanin aminotransferaz (ALT ) :  Karaciğer hastalıkları kan testi
 • Amilaz : Pankreas, tükürükbezi rahatsızlıkları
 • Anti HBs  (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri): Hepatit B testi
 • Aspartat transaminaz (AST) : Hepatit, siroz, karaciğer rahatsızlıkları, sarılık
 • CRP (Türbidimetrik) : Kandaki enfeksiyonun seviyesini belirler.
 • Gamma glutamil transferaz (GGT): Karaciğer rahatsızlıkları
 • Glukoz : Şeker hastalığının tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur
 • HBsAg (Kemoluminesans veya benzeri) : Hepatit
 • HDL kolesterol : İyi kolestrol
 • İdrar tetkiki (Strip ile) : Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır
 • Kan üre azotu (BUN) : Böbrek fonksiyon testi
 • Romatoid Faktör ( RF ) : Romatizma Tahlili 
 • Kolesterol : Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi
 • Kreatinin : Vücut suyu, böbrek
 • LDL kolesterol : Kötü kolestrol
 • Potasyum : Kandaki ve vücut sıvısındaki potasyumu ölçer
 • Sedimentasyon : Vücut iltihabını tespit eder
 • Sodyum (Na) : (serum ve vücut sıvılarında, herbiri)
 • Tam Kan (Hemogram) : Kansızlık başta olmak üzere çeşitli kan hastalıkları ve pek çok diğer hastalığın tanısında kullanılır.
 • Trigliserid : Kolestrol gibi damarda dolaşan yağ oranı
 • TSH :Tiroid, guatır
 • Ürik asit : Gut ve böbrek hastalığının tanısı ve izlenmesinde yararlanılır
 • Kalsiyum
 • Folik Asit
 • Anti HCV
 • Anti HİV

 

Son Güncelleme Tarihi: 26.11.2020

Randevu ve irtibat için 0 537 472 2270

MUAYANELER

 • Dahiliye
 • Diyetisyen
 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
 • Beyin ve Sinir Cerrahisi
 • Genel Cerrahi
 • Kardiyoloji
 • Üroloji / Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • Nöroloji
 • Kulak Burun Boğaz
 • Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz
RADYOLOJİK İNCELEMELER
 • Akciğer Direk Grafisi, Akciğer Filmi
 • Tüm karın ultrasonu
 • MR (1 adet )
 • Troid ultrasonu / Meme Ultrasonu
 • Smear
 • Prostat 
 • Prostat Spesifik Antijen (PSA)
 • Karsinoembriyonik Antijen (CEA)
 • Kemik Ölçümü
LABORATUVAR TESTLERİ ( KANSER )
 • Alfa- feto protein (AFP)
 • CA-19-9 / CA-125 / CA-15-3
 • Gaitada gizli kan aranması (manuel)
 • Karsinoembriyonik antijen (CEA)
 • Prostat spesifik antijen (PSA)
 • SMEAR
KARDİYOLOJİK İNCELEMELER
 • Eko
 • Efor
 • Ekg
DİYETİSYEN İNCELEMESİ
 • Tüm Vücut Analizi
KULAK BURUN BOĞAZ İNCELEMESİ
 • Saf Ses Odyometrisi ( İşitme Testi )
LABORATUVAR TESTLERİ ( RUTİN )
 • Alanin aminotransferaz (ALT ) :  Karaciğer hastalıkları kan testi
 • Amilaz : Pankreas, tükürükbezi rahatsızlıkları
 • Anti HBs  (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri): Hepatit B testi
 • Aspartat transaminaz (AST) : Hepatit, siroz, karaciğer rahatsızlıkları, sarılık
 • CRP (Türbidimetrik) : Kandaki enfeksiyonun seviyesini belirler.
 • Gamma glutamil transferaz (GGT): Karaciğer rahatsızlıkları
 • Glukoz : Şeker hastalığının tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur
 • HBsAg (Kemoluminesans veya benzeri) : Hepatit
 • HDL kolesterol : İyi kolestrol
 • İdrar tetkiki (Strip ile) : Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır
 • Kan üre azotu (BUN) : Böbrek fonksiyon testi
 • Romatoid Faktör ( RF ) : Romatizma Tahlili 
 • Kolesterol : Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi
 • Kreatinin : Vücut suyu, böbrek
 • LDL kolesterol : Kötü kolestrol
 • Potasyum : Kandaki ve vücut sıvısındaki potasyumu ölçer
 • Sedimentasyon : Vücut iltihabını tespit eder
 • Sodyum (Na) : (serum ve vücut sıvılarında, herbiri)
 • Tam Kan (Hemogram) : Kansızlık başta olmak üzere çeşitli kan hastalıkları ve pek çok diğer hastalığın tanısında kullanılır.
 • Trigliserid : Kolestrol gibi damarda dolaşan yağ oranı
 • TSH :Tiroid, guatır
 • Ürik asit : Gut ve böbrek hastalığının tanısı ve izlenmesinde yararlanılır
 • Kalsiyum
 • Folik Asit
 • Vitamin B12
 • Vitamin D
 • Anti HİV
 • Anti HCv

 

Check-Up Randevu Talebi/Bilgi
Canlı Destek
-
Canlı Destek