Lütfen Bekleyiniz...
Son Güncelleme Tarihi: 12.07.2024
Check-Up Randevu Talebi/Bilgi

Check Up

Vücudunuzun sağlık durumunu yakından takip edebilmeniz ve olası sağlık problemlerinin erkenden teşhisini sağlayabilmeniz için check up programları oldukça yararlıdır. Medikal kontrol süreçlerini düzenli check up programları ile belirli bir düzene oturtmak, sağlık durumunuzla ilgili herhangi bir sürprizle karşılaşmadan gerekli tıbbi destekten faydalanabilmek adına doğru bir tercih olacaktır. Özel Denizli Cerrahi Hastanesi uzmanlarından aldığımız bilgiler çerçevesinde, sizin için check up prosedürleri ve check up’ın yararları ile ilgili detaylı bir rehber hazırladık. Gelin, birlikte bu detaylı rehberi inceleyelim ve check up paketlerinin kapsamını yakından tanıyalım.

Check Up Nedir? 

Check Up, kişinin sağlık durumu ile ilgili bilgi sahibi olabilmesi adına gerçekleştirilen genel ve kapsamlı medikal incelemelerdir. Bu incelemeler, çeşitli gelişmiş araçlar yardımı ile tamamlanır. Check up, herhangi bir rahatsızlığı ya da şikâyeti olmayan bireyler için uygulanır ve temel amaç kişinin yatkınlığı olan hastalıklara sahip olup olmadığını kontrol etmek, eğer sahip ise hastalığın ilerleyişi ile ilgili kayıt tutarak olası tedavi süreçlerini doğru zamanda başlatmaktır. Genellikle belirli bir hastalıklara yatkınlığı olan bireylerin check up programlarının daha sık kontrolleri içermesi tavsiye edilirken herhangi bir yatkınlığı ya da risk faktörü bulunmayan bireylerin daha uzun aralıklarla kontrole gelmesi uygun görülmektedir.

Yapılan check up muayenelerinin sıklığı, kişinin yaşına bağlı olarak da değişiklik gösterebilir. Örneğin kırk yaşını aşan bireylerin check up rutinlerine standart bir göz muayenesi, kardiyolojik incelemeler ve kanser taraması eklemesi tavsiye edilmektedir. Kişinin risk faktörüne sahip olmasa bile bu kontrolleri rutinine eklemesi, yaşa bağlı olarak gelişebilecek komplikasyonlar hakkında bilgi sahibi olması için son derece önemlidir.

Check Up Rutininin Sağlığınız İçin Önemi Nedir?

Check up rutini, kişinin hormonal değişiklik yaşadığı belirli dönemlerde sağlık durumunun bundan nasıl etkilendiğinin keşfedilmesi, herhangi bir değişiklik yaşanmayan standart dönemlerde de vücut fonksiyonlarının çalışma standartlarının incelenerek aksaklıkların ve risk faktörlerinin anlaşılması için son derece önemlidir. 

  1. Kadınlarda hormonal değişikliğe sebep olan dönemlerde oluşan komplikasyon ve potansiyel risklerin belirlenmesi (özellikle doğurganlık dönemlerinde ve menopoz dönemlerinde),

  2. Kalıtsal olarak aktarılan ve kişide risk faktörü oluşturan şeker, koroner arter, kanser gibi hastalıkların oluşma ve gelişme takibinin yapılmasında,

  3. Kolesterol değerlerinin takibinde ve kalp ve damar fonksiyonlarının performansının kayıt altında tutulmasında, 

  4. Meme kanseri, solunum yolu kanserleri ve akciğer kanseri gibi özellikle belirli bir yaştan sonra sıklıkla görülen riskli hastalıklara karşı erken teşhis önleminin alınmasında check up oldukça önemli bir role sahiptir.

    Vücudunuzun mevcut durumu öğrenmek ve olası sağlık problemlerinizin erken teşhisi için size özel Check-up paketlerimizden yararlanabilirsiniz.

    Check-up paketlerimiz hakkında detaylı bilgi ve randevu almak için tel:05374722270 nolu telefondan bize ulaşabilirsiniz.

Programlar
Son Güncelleme Tarihi: 18.04.2022

MUAYENELER

Dahiliye Muayenesi

Kardiyoloji Muayenesi

Üroloji / Kadın Hastalıkları ve Doğum Muayenesi

Diyetisyen Değerlendirmesi

 

RADYOLOJİK İNCELEMELER

Akciğer Grafisi: Tek yönlü akciğer röntgeni

Tüm Abdomen  Ultrasonu: Karın boşluğunda bulunan tüm organların ultrason ile incelenmesi

Tiroid ultrasonu: Tiroid bezlerinin ultrason eşliğinde incelenmesi

Meme ultrasonu: Kadın hastaların göğüslerinin ultrason eşliğinde muayenesi

Mamografi (40 yaş üzeri): Meme kanserinin erken tanı ve teşhisi için yapılan radyolojik görüntülemedir.

 

KARDİYOLOJİK İNCELEMELER

Transtorasik Ekokardiyografi: Kalp kasının ve sinirsel iletim sisteminin çalışmasının incelenmesi

Elektrokardiyografi (EKG): Kalpte meydana gelen elektriksel aktivitenin kaydedilmesi

Efor Testi: Koşu bandı üzerinde kardiyolog ve teknisyen denetiminde yapılan kardiyak stres testidir.

 

DİYETİSYEN İNCELEMESİ

Tüm Vücut Analizi

 

LABORATUVAR TESTLERİ ( RUTİN )

Tam kan sayımı (Hemogram):  kandaki hücrelerin sayısının ve oranlarının tespit edilmesi amacıyla yapılan kan testidir.

Alanin aminotransferaz (ALT) : Karaciğer enzimlerini ölçümleyip çeşitli hastalıkların tanısında kullanılır.

Anti HCV : Hepatit C virüsüne karşı geliştirilen antikorları saptar.

Anti HIV : Kandaki HIV antikorlarının ölçümünü sağlar.

Anti Hbs: Hepatit B Marker

Aspartat transaminaz (AST) : Karaciğer enzimlerini ölçümleyip çeşitli  hastalıkların tanısında kullanılır.

CRP (Türbidimetrik) : Kandaki enfeksiyonun seviyesini belirler

Gamma glutamil transferaz (GGT) : Karaciğer rahatsızlıklarının tanı ve takibinde kullanılır.

Glukoz : Şeker hastalığının tanı ve takibinde yardımcı olur

HBsAg (Kemoluminesans veya benzeri) : Hepatit markeridir.

İdrar tetkiki (Strip ile) : Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır

Kan üre azotu (BUN) : Böbrek fonksiyon testidir

Romatoid Faktör ( RF ) : Romatizma tahlilidir

LDL Kolesterol : Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi

Total Kolesterol : Kandaki kolesterol seviyesini ölçümler

HDL kolesterol : İyi kolestrol seviyesini belirler.

Kreatinin : Böbrek fonksiyon testidir

Açlık Kan Şekeri : Şeker hastalığının tanısında kullanılır.

HbA1C : Diyabet hastalığının tanı ve takibinde kullanılır

TSH : Tiroid hastalıklarının ve fonksiyonlarının tanı ve takibi için kullanılır

Ferritin : Demirin depolanma seviyesini ölçer

Vitamin B12 : Kandaki Vit. B12 seviyesinin belirler.

Sedimentasyon : Enfeksiyon ve iltihabi hastalıkların tanı ve tedavisi için kullanılır.

Trigliserid : Kandaki yağ oranını ölçer, kalp ve damar hastalıklarının erken tanısında  kullanılır.

Gaitada gizli kan aranması (manuel) : Mide ve barsak kanamaları tespitini sağlar.

Amilaz: Pankreas ve tükürük bezi rahatsızlıklarının tanısında kullanılır.

Sodyum: Vücudun elektrolit ve asid-baz dengesini ve su metabolizmasını değerlendirir

Potasyum: Vücuttaki sıvı miktarını kontrol eder

Kalsiyum: Kemik, kalp, böbrek, diş ve sinirlerle ilgili rahatsızlıkların tanısı ve seyri için kanda ölçülür.

Ürik Asit: Gut hastalığının tanı ve tedavisine kullanılır.

Folik Asit: Anemi veya nöropatininin (sinir hasarı) nedenini belirmede kullanılır.

 

KANSER TARAMA TESTLERİ 

Alfa- feto protein (AFP)

CA-19-9 / CA-125 / CA-15-3

Karsinoembriyonik antijen (CEA)

Prostat spesifik antijen (PSA) : Prostat kanserinin tanısı

SMEAR testi

 

Son Güncelleme Tarihi: 18.04.2022

MUAYENELER

Dahiliye Muayenesi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Muayenesi

Genel Cerrahi Muayenesi

Beyin ve Sinir Cerrahisi Muayenesi

Kardiyoloji Muayenesi

Üroloji / Kadın Hastalıkları ve Doğum Muayenesi

Diyetisyen Değerlendirmesi

 

RADYOLOJİK İNCELEMELER

Akciğer Grafisi: Akciğerin röntgen cihazı ile görüntülenmesi

Tüm Abdomen Ultrasonu: Karın boşluğunda bulunan tüm organların ultrason ile incelenmesi

Tiroid Ultrasonu: Tiroid bezlerinin ultrason eşliğinde incelenmesi

Meme Ultrasonu: Kadın hastaların göğüslerinin ultrason eşliğinde muayenesi

Mamografi (40 yaş üzeri): Meme kanserinin erken tanı ve teşhisi için yapılan görüntülemedir

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG)(Tek bir bölge için)

 

KARDİYOLOJİK İNCELEMELER

Transtorasik Ekokardiyografi Kalp kasının ve sinirsel iletim sisteminin çalışmasının incelenmesi

Elektrokardiyografi (EKG): Kalpte meydana gelen elektriksel aktivitenin kaydedilmesi

Efor Testi: Koşu bandı üzerinde kardiyolog ve teknisyen denetiminde yapılan kardiyak stres testidir.

 

DİYETİSYEN İNCELEMESİ

Tüm Vücut Analizi

 

KANSER TARAMA TESTLERİ

Karsinoembriyonik Antijen (CEA)

Prostat Spesifik Antijen (PSA)

Alfa- feto protein (AFP)

CA-19-9 / CA-125 / CA-15-3

Smear Testi

 

LABORATUVAR TESTLERİ ( RUTİN )

Tam kan sayımı (Hemogram):  Kandaki hücrelerin sayısının ve oranlarının tespit edilmesi amacıyla yapılan kan testidir.

Alanin aminotransferaz (ALT) : Karaciğer enzimlerini ölçümleyip çeşitli  hastalıkların tanısında kullanılır.

Anti HCV : Hepatit C virüsüne karşı geliştirilen antikorları saptar.

Anti HIV : Kandaki HIV antikorlarının ölçümünü sağlar.

Anti Hbs: Hepatit B markeridir.

Aspartat transaminaz (AST) : Karaciğer enzimlerini ölçümleyip çeşitli  hastalıkların tanısında kullanılır.

CRP (Türbidimetrik) : Kandaki enfeksiyonun seviyesini belirler

Gamma glutamil transferaz (GGT) : Karaciğer rahatsızlıklarının tanı ve takibinde kullanılır.

Glukoz : Şeker hastalığının tanı ve takibinde yardımcı olur

HBsAg (Kemoluminesans veya benzeri) : Hepatit markeridir.

İdrar tetkiki (Strip ile) : Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır

Kan üre azotu (BUN) : Böbrek fonksiyon testidir

Romatoid Faktör ( RF ) : Romatizma tahlilidir.

LDL Kolesterol : Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi

Total Kolesterol : Kandaki kolesterol seviyesini ölçümler

HDL kolesterol : İyi kolestrol seviyesini belirler.

Kreatinin : Böbrek fonksiyon testidir

Açlık Kan Şekeri : Şeker hastalığının tanısında kullanılır.

HbA1C : Diyabet hastalığının tanı ve takibinde kullanılır

TSH : Tiroid hastalıklarının ve fonksiyonlarının tanı ve takibi için kullanılır

Ferritin : Demirin depolanma seviyesini ölçer

Vitamin B12 : Kandaki Vit. B12 seviyesinin belirler.

Sedimentasyon : Enfeksiyon ve iltihabi hastalıkların tanı ve tedavisi için kullanılır.

Trigliserid : Kandaki yağ oranını ölçer, kalp ve damar hastalıklarının erken tanısında  kullanılır.

Gaitada gizli kan aranması (manuel) : Mide ve barsak kanamaları tespitini sağlar.

Amilaz: Pankreas ve tükürük bezi rahatsızlıklarının tanısında kullanılır.

Sodyum: Vücudun elektrolit ve asid-baz dengesini ve su metabolizmasını değerlendirir

Potasyum: Vücuttaki sıvı miktarını kontrol eder

Kalsiyum: Kemik, kalp, böbrek, diş ve sinirlerle ilgili rahatsızlıkların tanısı ve seyri için kanda ölçülür.

Ürik Asit: Gut hastalığının tanı ve tedavisine kullanılır.

Folik Asit: Anemi veya nöropatininin (sinir hasarı) nedenini belirmede kullanılır.

Son Güncelleme Tarihi: 18.04.2022

MUAYENELER

Dahiliye Muayenesi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Muayenesi

Beyin ve Sinir Cerrahisi Muayenesi

Genel Cerrahi Muayenesi

Kardiyoloji Muayenesi

Üroloji / Kadın Hastalıkları ve Doğum Muayenesi

Nöroloji Muayenesi

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Muayenesi

Göğüs Hastalıkları Muayenesi

Diyetisyen Değerlendirmesi

 

RADYOLOJİK İNCELEMELER

 Akciğer Grafisi: Akciğerin röntgen cihazı ile görüntülenmesi

Tüm Abdomen Ultrasonu: Karın boşluğunda bulunan tüm organların ultrason ile incelenmesi

Tiroid Ultrasonu: Tiroid bezlerinin ultrason eşliğinde incelenmesi

Meme Ultrasonu: Kadın hastaların göğüslerinin ultrason eşliğinde muayenesi

Mamografi (40 yaş üzeri): Meme kanserinin erken tanı ve teşhisi için yapılan görüntülemedir

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG)(Tek bir bölge için)

Kemik Dansitometrisi:  Kemik Yoğunluğu Ölçümü / Dexa

 

KARDİYOLOJİK İNCELEMELER

Transtorasik Ekokardiyografi: Kalp kasının ve sinirsel iletim sisteminin çalışmasının incelenmesi

Elektrokardiyografi (EKG): Kalpte meydana gelen elektriksel aktivitenin kaydedilmesi

Efor Testi: Koşu bandı üzerinde kardiyolog ve teknisyen denetiminde yapılan kardiyak stres testidir.

 

DİYETİSYEN İNCELEMESİ

Tüm Vücut Analizi

 

KULAK BURUN BOĞAZ İNCELEMESİ

Saf Ses Odyometrisi ( İşitme Testi )

 

KANSER TARAMA TESTLERİ

Alfa- feto protein (AFP)

CA-19-9 / CA-125 / CA-15-3

Karsinoembriyonik antijen (CEA)

Prostat spesifik antijen (PSA)

Smear Testi

 

LABORATUVAR TESTLERİ ( RUTİN )

Tam kan sayımı (Hemogram):  kandaki hücrelerin sayısının ve oranlarının tespit edilmesi amacıyla yapılan kan testidir.

Alanin aminotransferaz (ALT) : Karaciğer enzimlerini ölçümleyip çeşitli hastalıkların tanısında kullanılır.

Anti HCV : Hepatit C virüsüne karşı geliştirilen antikorları saptar.

Anti HIV : Kandaki HIV antikorlarının ölçümünü sağlar.

Anti Hbs: Hepatit B markeridir

Aspartat transaminaz (AST) : Karaciğer enzimlerini ölçümleyip çeşitli hastalıkların tanısında kullanılır.

CRP (Türbidimetrik) : Kandaki enfeksiyonun seviyesini belirler

Gamma glutamil transferaz (GGT): Karaciğer rahatsızlıklarının tanı ve takibinde kullanılır.

Glukoz : Şeker hastalığının tanı ve takibinde yardımcı olur

HBsAg (Kemoluminesans veya benzeri) : Hepatit markeridir.

İdrar tetkiki (Strip ile) : Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır

Kan üre azotu (BUN) : Böbrek fonksiyon testidir

Romatoid Faktör ( RF ) : Romatizma tahlilidir.

LDL Kolesterol : Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi

Total Kolesterol: Kandaki kolesterol seviyesini ölçümler

HDL kolesterol: İyi kolestrol seviyesini belirler.

Kreatinin : Böbrek fonksiyon testidir

Açlık Kan Şekeri : Şeker hastalığının tanısında kullanılır.

HbA1C : Diyabet hastalığının tanı ve takibinde kullanılır

TSH : Tiroid hastalıklarının ve fonksiyonlarının tanı ve takibi için kullanılır

Ferritin : Demirin depolanma seviyesini ölçer

Vitamin B12 : Kandaki Vit. B12 seviyesinin belirler.

Sedimentasyon : Enfeksiyon ve iltihabi hastalıkların tanı ve tedavisi için kullanılır.

Trigliserid : Kandaki yağ oranını ölçer, kalp ve damar hastalıklarının erken tanısında  kullanılır.

Gaitada gizli kan aranması (manuel) : Mide ve barsak kanamaları tespitini sağlar.

Amilaz: Pankreas ve tükürük bezi rahatsızlıklarının tanısında kullanılır.

Sodyum: Vücudun elektrolit ve asid-baz dengesini ve su metabolizmasını değerlendirir

Potasyum: Vücuttaki sıvı miktarını kontrol eder

Kalsiyum: Kemik, kalp, böbrek, diş ve sinirlerle ilgili rahatsızlıkların tanısı ve seyri için kanda ölçülür.

Ürik Asit: Gut hastalığının tanı ve tedavisine kullanılır.

Folik Asit: Anemi veya nöropatininin (sinir hasarı) nedenini belirmede kullanılır.

Vitamin D: Vücudun sağlığı için çok önemli olan D vitaminin kandaki miktarını ölçer.


Ara Onlıne Randevu
Canlı Destek
-
Canlı Destek