Lütfen Bekleyiniz...
Son Güncelleme Tarihi: 18.04.2022

PERSONEL İŞE ALIM SÜRECİ VE İLKELERİ

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi olarak, benimsemiş olduğumuz Personel İşe Alım Süreci ve İlkeleri kapsamında, hastanemize başvuran adaylarımızdan öncelikle İnsan Kaynakları biriminden temin edilecek İş Başvuru Formu’nu doldurmaları ve bu formu imzalayıp 1 adet vesikalık fotoğraf ile birlikte İnsan Kaynakları departmanına teslim etmeleri beklenir. 

İşe alım sürecine başlayabilmek için gerekli başvuru, hastanemizin resmî web sitesinden veya anlaşmalı olduğumuz online işe alım sitelerinden yapılacak genel başvuru ilanları üzerinden de yapılabilmektedir. 

İŞE ALIM SÜRECİNİN AŞAMALARI

  • İnsan Kaynakları birimimiz; taraflarına iletilen başvuruları, mevcut iş deneyimi, eğitim bilgileri, kişisel bilgiler vb. kriterlere bağlı olarak sınıflandırır ve bu kriterlere göre bir aday havuzu oluşturur. Oluşturulan bu aday havuzunda, ilk olarak uygun adayların gerekli değerlendirmeleri yapılır. Akabinde uygun adayların başvuru formları ve gerekli bilgileri ilgili birim yöneticisine ulaştırılır. Başvuruların iletildiği birim yöneticisi, bu aşamada mülakata çağrılmaya uygun gördüğü adayların listesini İnsan Kaynaklarına bildirir. 
  • Mülakata çağrılmaya uygun bulunan adaylara telefon veya e-posta aracılığıyla ulaşılır ve adaylar mülakata davet edilir. Yapılacak mülakatın ardından işe alım için uygun bulunan aday, çalışacağı birimde bir gün sürecek bir gözleme davet edilir. Bu gözlem süreci sayesinde, hem ilgili aday hem de kurumumuz adına, çok daha detaylı bir değerlendirme yapma imkânı doğar. Şayet bu süreç aday ve birim sorumlusu hemşire tarafından olumlu değerlendirilirse, ilgili adaya iş teklifi yapılır. İnsan Kaynakları birimimiz, işe başlamak için uygun bulunan adayları, iş teklifinde bulunmak için son bir görüşmeye davet eder. Bu aşamada iş teklifi, adaya yazılı olarak iş teklif mektubu ya da e-posta aracılığıyla iletilir. 
  • İnsan Kaynakları birimimiz, uygun bulunan adaylara iş tanımı, özlük hakları, mesai saatleri, işe başlama tarihi ve işbaşı yapabilmeleri için hazırlamaları gereken evraklar hakkında detaylı bilgi verir.
  • İşe alım süreci olumlu değerlendirilen aday, işe başlarken kendisinden talep edilen evrakları eksiksiz bir şekilde İnsan Kaynakları birimine teslim eder. Ardından Belirli Süreli veya Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi’ni imzalar. 
  • Değerlendirme sürecinde yapılan gözlem sonucu olumsuz değerlendirilen adaylara ise telefon veya e-posta aracılığıyla ulaşılarak, İnsan Kaynakları birimimiz tarafından geri bildirim sağlanır. 

  • Adayın işe başladığı gün itibarıyla 2 aylık süreç yasal deneme süresi kapsamındadır. Bu 2 aylık süreye oryantasyon eğitimi de dahildir. Deneme sürecinde başarısız olan adayların ise iş akdi feshedilir. 
Canlı Destek
-
Canlı Destek