Lütfen Bekleyiniz...

Karaciğer Kanseri Nedir? Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri

Son Güncelleme Tarihi: 05.04.2023
Karaciğer Kanseri Nedir? Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri
İçindekiler

  Karaciğer Kanseri (Hepatosellüler Karsinom) Nedir?

  Primer (birincil) karaciğer kanseri, karaciğerde kendi hücresinden kaynaklı kötü huylu tümörlerin var olması durumudur. Karaciğer kanseri, aynı zamanda hepatosellüler (karaciğer hücreli) karsinom olarak da bilinir. Karaciğer kanseri en çok görülen kanser türlerinden biri olmakla birlikte oldukça tehlikeli bir hastalıktır. Sağlıklı bir karaciğere sahip olan kişilerin bu kanser türüne yakalanma ihtimali oldukça düşüktür. Karaciğer kanseri riski altında olanlar sıklıkla karaciğer hastalığı olan ve karaciğeri yapısal bozukluğa uğrayan kişilerdir. 

  Diğer kanser türlerine kıyasla karaciğer kanseri hastaları dünya genelinde oldukça fazladır.  Karaciğer kanseri ölümcül olduğundan hastalığın erken evrelerde tespit edilmesi hayati önem taşır. Bu kanserden kurtulmanın esas yolu ise kanserli dokuyu vücuttan uzaklaştırmaktır. Ancak karaciğer hasta olduğundan ve hastanın kendisine ancak yettiğinden, karaciğer çıkarılırken yalnızca tümörlü kısmın çıkarılması gerekmektedir ve bu işlem de oldukça güçtür. Bu yüzden karaciğer nakli, karaciğer kanseri hastaları için önemli ve hayati bir tedavi seçeneğidir.

  Karaciğer Kanseri Belirtileri Nelerdir?

  Karaciğer hastalarının çoğunda erken belirtiler görülmez bu yüzden erken teşhis şansı düşüktür. Bu sebeple özellikle siroz gibi karaciğer kanseri riski taşıyan hastaların düzenli olarak takip edilmesi hayati önem taşır. Karaciğer kanserinin belirtileri arasında; 

  • Genellikle karın bölgesinde şişlik,
  • Ciltte sararma, 
  • Kaşıntı ve sırt ağrısı gibi durumlar yer alır.

  Ayrıca ani gelişen kilo kayıpları, iştahsızlık ve az yemek yenmesine rağmen tokluk hissi gibi yeme bozuklukları da karaciğer kanserinin belirtilerinden olabilir. Karaciğer kanserinin bunların dışında ateş, geceleri terleme, idrar renginde koyulaşma ve soluk renkli dışkı gibi sarılık benzeri belirtileri de vardır. Ancak bu belirtiler karaciğer kanserini teşhis etmek için tek başına yeterli değildir. Bu gibi belirtiler diğer birçok hastalığın da belirtisi olabilir.

  Karaciğer Kanseri Neden Olur?

  Karaciğer kanserine neyin sebep olduğu henüz kesin olarak bilinmemektedir. Ancak birtakım durumlar karaciğer kanseri riskini önemli derecede arttırmaktadır. Hepatit B ve Hepatit C virüslerine yakalanmak altta yatan en büyük nedenlerdendir. Bu virüsler vücuda alındıktan yıllar sonra bile hastalık belirtileri görülmeyebilir. Bazı durumlarda belirti görmeden de hastalık geçirilebilir ancak bunu teşhis etmek için kan testleri yapılması gerekir.

  Karaciğer kanseri nedenleri arasında aşağıdaki durumlar sayılabilir:

  • Karaciğer sirozu sebebiyle oluşan yara
  • Karaciğer adenomu
  • Gıdalarda var olan bazı karsinojenik maddeler
  • Bazı ilaçlar
  • Bazı metabolik hastalıklar
  • Karaciğer yağlanması
  • Ailede karaciğer kanseri bulunan birinin olması
  • Sigara ve sigara kullanımı
  • Arsenik
  • Diyabet
  • Aşırı kilolu olma
  • Zayıf bağışıklığa sahip olmak
  • Bazı doğum kontrol hapları

  Ancak yine de karaciğer kanseri için en fazla risk altında olan kişiler hepatitli kişilerdir. Hepatitli kişilerden sonra ise siroz olan kişiler gelmektedir. Bu yüzden bu kişilerin belli aralıklarla kontrol edilmesi çok önemlidir. Eğer aşınız varsa Hepatit B’den korunabilirsiniz bu yüzden aşılama oldukça önemlidir. 

  Karaciğer Kanseri Evreleri Nelerdir?

  Amerikan Kanser Derneği sınıflandırmasına göre karaciğer kanseri evreleri aşağıdaki gibidir:

  Evre I

  Herhangi bir boyutta var olabilecek ve kan damarı invazyonu olmayan tek bir tümör bulunmaktadır.

  Evre II

  Bu evredeyse yine herhangi bir boyutta var olabilecek ve kan damarı invazyonu olan tek bir tümör görülür. 

  Evre IIIA

  Evre IIIA’ya gelindiğinde ise tümörler birden fazla sayıda bulunur ve aralarından biri en az 5 cm boyutundadır. 

  Evre IIIB

  Bu aşamaya gelindiğinde ise tümör artık komşu organlara da sıçramıştır. Karaciğerin dış duvarına yerleşen tümörler de görülebilir.  

  Evre IIIC

  Tümörler artık her boyuttadır ve bölgesel lenf düğümü invazyonu görülür. 

  Evre IV

  Son evreye gelindiğinde ise lenf düğümleri vücudun diğer bölgelerine de yayılmıştır.

  Karaciğer Kanseri Tanı Yöntemleri Nelerdir?

  Karaciğer kanserini erken dönemde teşhis etmek pek mümkün değildir. Çünkü hastalık ileri evrelere gelene kadar genelde kendini belli etmez. Kişiler genellikle kanserin ilerlemesine bağlı olarak kilo kaybı, karın bölgesinde şişlik, sıvı birikimi, iştah kaybı, halsizlik ve sarılık belirtileri ile bir sorun olduğunu anlarlar. Bu tür belirtileri olan kişilerin vakit kaybetmeden bir doktora muayene olması oldukça önemlidir. 

  Günümüzdeki teknolojiler yardımı ile artık karaciğerde meydana gelen her türlü gelişimi görüntülemek mümkündür. Özellikle risk altındaki kişiler kolay bir yöntem olan ultrasonografi sayesinde kontrol olabilirler. Ultrasonografi yanında tomografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme (MR) ve anjiyografi de hastalığı teşhis etmede başvurulabilecek bir alternatif tanı yöntemlerindendir. 

  Ancak bazı durumlarda hastalığın tanısından emin olmak adına aynı anda birkaç görüntüleme yöntemine başvurulabilir. Bazı testler de kanseri belirlemek açısından yardımcı olabilmektedir. Yine de bu testler her zaman %100 sonuç vermeyebilir. Bazı vakalarda karaciğerden iğne biyopsisi gerekebilir. Fakat bu genellikle sık başvurulan bir yöntem değildir. Biyopsinin gerekip gerekmediğine kanser alanında uzman hekimler karar vermelidir.

  Karaciğer Kanseri Tedavisi Nasıl Yapılır?

  Karaciğer kanseri tedavi edilmediği takdirde ölümcüldür. Bu gibi durumlarda hastaların yaşam süresi ortalama 6-9 ay aralığındadır. Yapılabilecek en iyi tedavi tümörün vücuttan çıkarılmasıdır. Ancak bu işlemin uygulanabilmesi için tümörün evresinden ve tümörün çevre dokulara yayılıp yayılmadığından emin olmak gerekir. Bunlar belirlendikten sonra yapılacak olan cerrahi işleme karar verilir. Eğer kanser karaciğer dışında da ilerlemişse cerrahi müdahale bir seçenek olmaktan çıkar. 

  Tümörün çapına bağlı olarak cerrahi müdahalenin başarısı da artar. Çapı 5cm’den küçük tümörlerde işlemin başarılı olma ihtimali daha fazladır. Eğer kişinin kanserinde yayılım yoksa ve tümör 5 cm'den küçükse normal şartlarda hastanın beklenen ömrü 5 yıl civarındadır ve bu oran %60’a kadar varmaktadır. Cerrahi müdahale yapılamıyorsa radyoembolizasyon, kemoembolizasyon, kemoterapi, alkol enjeksiyonu, radyofrekans ablasyonu gibi yöntemlere başvurulabilir. Bazı durumlarda cerrahi müdahalenin yanında bu yöntemlere de başvurulması gerekebilir. 

  Cerrahi müdahalede kanserli kısım çıkarıldıktan sonra karaciğerin kişiye yetecek boyutta kalması önemlidir. Eğer kişideki tümör çıkarılamayacak kadar büyükse karaciğer nakli gerekebilir. Gerekli incelemeler sonrasında tümörün uygun şartlara sahip olduğu tespit edilirse, karaciğer nakli yapılabilir ve bu en ideal tedavi yöntemidir. Böylece hastalıklı olan karaciğer kişiden tamamen uzaklaştırılır ve hastalığın tekrar ortaya çıkma ihtimali çok daha az olur.


  Karaciğer Kanseri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular  


  Karaciğer Kanserini Önlemek Mümkün müdür?

  Hepatit virüsleri karaciğer kanserinin başlıca sebepleridir. Bu yüzden bu virüslerden korunmak çok önemlidir. Özellikle Hepatit B virüsüne karşı başarılı aşılar bulunduğundan, bu hastalıktan korunmak için aşılanmak hayati önem taşır. 

  Aşırı alkol tüketimi siroza ve uzun sürede karaciğer kanserine neden olabileceğinden alkolün olabildiğince az tüketilmesine dikkat edilmelidir. Sağlıklı bir beslenme ile hem obezite ve diyabet riskinden hem de karaciğer yağlanmasına bağlı olarak gelişebilecek karaciğer kanseri riskinden korunmuş olursunuz.

  Karaciğer Metastazı Nedir?

  Kanserin metastaz yapması, vücudun herhangi bir yerinde bulunan kanserin vücudun başka bir bölümüne yayılması olarak tanımlanır. Bu metastazların ise karaciğerde meydana gelmesine karaciğer metastazı denir.

  Karaciğer Metastazlarını Tedavi Etmek Mümkün müdür?

  Karaciğer metastazlarının tedavisi duruma göre farklılık göstermektedir. Bunda yayılımın hangi organda olduğu, olayın ne kadar ilerlediği, metastazın karaciğerin neresinde olduğu gibi etkenler belirleyicidir. Lenfomalar bazı kemoterapi tedavileriyle tedavi edilebilmektedirler. Meme ve akciğer kanserlerinde kemoterapiden faydalanmak pek mümkün değildir. 

  Karaciğer metastazlarını tedavi etmek bakımından kalın bağırsak metastazları ayrı bir yer tutar. Kalın bağırsak kanserleri sıklıkla karaciğerde metastaza neden olurlar ve bunlara cerrahi müdahale uygulamak gereklidir. 

  Karaciğerde Metastaz Sıklıkla Karşılaşılan Bir Durum mudur?

  Karaciğerde metastaz görülmesi sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Karaciğer kanı filtreleyen büyük bir organ olduğundan kan dolaşımına karışan kanser hücreleri o bölgede takılır kalır ve büyümesini sürdürür. Kalın bağırsak, mide, pankreas, safra yolları, ince bağırsak gibi organlarda görülen kanserlerde karaciğere metastaz sık görülen bir durumdur. 

  Karaciğer Kanserini Bitkisel Tedavi ile Geçirmek Mümkün müdür?

  Karaciğer kanserinde uygulanacak hiçbir bitkisel tedavi etkili olmamaktadır. Özellikle bazı bitkisel tedaviler durumda olumsuz etkilere neden olabileceğinden, doktora sormadan asla hiçbir bitkisel tedavi denememek gerekmektedir.

  Hızlı Randevu Al
  Bizimle İletişime Geçin

  İlgili İçerikler
  Ara Onlıne Randevu
  Canlı Destek
  -
  Canlı Destek