Lütfen Bekleyiniz...
Kategoriler
A
B
D
Ç
E
F
G
İ
K
N
O
P
R
Ü
S

  Psikolog

  Psikolog kelime anlamı ruh bilimci olup bir grup veya bireyin davranışları ve eylem biçimlerini inceleyen uzmanların unvanıdır. 

  ‘’Psikolog kimdir, görevleri nelerdir?’’ gibi belirsizlikler içeren sorulara yanıt vereceğimiz bu yazımızda, öncelikle Psikoloji biliminin ne olduğundan ve kapsamından bahsedeceğiz.  

  Psikoloji Nedir?

  Kelime anlamı olarak Antik Yunancada ruh yahut zihin anlamında kullanılan ‘’psyche’’ ve çalışma anlamına gelen ‘’logia’’ sözcüklerinin bir araya getirilmesiyle oluşan Psikoloji, zihinde yaşanan süreçlerin düşünce ve fikirlerimize ne derece tesir ettiğini ve nasıl yansıdığını inceleyen bilim dalıdır. Hayvan davranışları bu inceleme konularına dahil olsa da psikolojinin esas eğildiği alan, insan duygu ve davranışlarıdır. Ruh bilimi olarak da adlandırabileceğimiz ve çok geniş kapsamlı bir bilim olan psikoloji, sosyal bilim olmasına rağmen doğa bilimlerini de bünyesinde barındırır.

  Psikoloji Biliminin Alt Dalları ve İhtisas Alanları

  Psikoloji bilimi; algı, dikkat, motivasyon, duygu, zekâ ve kişilik gibi içsel süreçlerin yanı sıra ilişki süreçleri ve grup içi ve gruplar arası ilişki gibi süreçleri de detaylı bir biçimde ele alır. Bu yönüyle hem tıp hem fen hem de sosyal bilimler ile yakın ilişki içinde olan psikoloji biliminin uzmanlık alanlarını şöyle sıralayabiliriz;

  Deneysel Psikoloji: Duyum süreci ve psikomotor davranışlar üzerinde yapılan ilk deneysel psikoloji çalışmaları, büyük yol kat edilerek gelinen bu günlerde davranışın her yönünü deneysel yöntemlerle araştırabilir hale gelmiştir. Deneysel psikolojinin ‘’karşılaştırmalı psikoloji’’ ve ‘’fizyolojik psikoloji’’ olmak üzere iki alt dalı vardır.  

  Fizyolojik Psikoloji: Davranışların birbiriyle olan ilişkilerinin yanı sıra, davranışın biyolojik temelleri üzerine çalışmalar yapar. 

  Sosyal Psikoloji: Canlıların sosyal ortamda ve sosyal uyarıcılar karşısında gelişen davranışlarını ele alarak; sosyokültürel kuramların teknolojiye, bilime, bireylerin davranışlarına ve kişiliklerine nasıl tesir ettiğini tetkik eder. 

  Klinik Psikoloji: Kişilik gelişimi ve davranış bozuklukları konusunda araştırmalar yapmakla beraber, davranış bozukluklarını gidermek üzere araç ve yöntemler geliştirir. 

  Endüstri Psikolojisi: Çeşitli işletme ve endüstrilerde bireylerin işletme ve işletme teknolojisi ile etkileşimini inceler. Psikolojinin bu alanında görev yapan psikologların; personel seçimi, personeli maksimum verimle yetiştirme, hizmet içi eğitim sağlama, iş ve verim değerlendirme gibi vazifeleri vardır.

  Psikometrik Psikoloji: Psikolojide ölçme bilimi anlamına gelen Psikometrik Psikoloji, davranışın değerlendirilmesi ve istatistik ve matematiksel yöntemlerin psikolojiye uygulanarak davranışların açıklığa kavuşturulmasına imkân tanır. 

  -Spor Psikolojisi

  Adli Psikoloji: Adli karar süreçlerinde yararlanılacak psikolojik delillerin toplanması, değerlendirilmesi ve bu delillerin gerekli mercilere takdim edilmesi ile ilgilenen adli psikoloji; sanıkların soruşturma tekniği, görgü tanıklarının olay anında yaşadıklarının etkisiyle düşebileceği yanılsamaların tespiti ve suç işleme yönteminin önceden tahmin edilmesi gibi konuları ele alır. 

  Eğitim Psikolojisi: Öğrenme ortamlarının fayda sağlayacak biçimde oluşturulması ve uygulanmasna ilişkin çalışmalar yapan psikoloji alt dalıdır. Öğrenme, gelişim ve ruh sağlığı gibi kavramları esas alan eğitim psikolojisi, söz konusu teknik ve yöntemleri eğitimde pratiğe dökmeyi amaçlamaktadır. 

  Gelişim Psikolojisi: Hayat boyu insanların davranışlarında yaşanan bedensel, bilişsel ve sosyal gelişimi üzerine çalışmalar yapan psikoloji alt dalıdır. 


  Psikologların Başlıca Sorumlu Olduğu Görevler

  Yüzeysel olarak baktığınızda psikologlar, koltukta oturarak sadece gelen hastaların dertlerini dinliyormuş gibi düşünebilirsiniz. Ancak işin gerçeği bundan çok daha farklıdır. Zira psikologların çok geniş kapsamlı bir çalışma alanları mevcuttur. 

  Bu geniş kapsamı bir kenara bırakarak genel görev tanımları ve sorumlulukları sıralayacak olursak psikologların; 

  -Görev yaptığı alanda psikolojik destek sağlamak,

  -Eğitimini aldığı alanda gereken testleri uygulamak,

  -Neden ve sonuç ilişkileri çerçevesinde psikolojik değerlendirmeler yapmak,

  -Davranış, güdü ve dürtülere dair çalışmalar ve incelemeler gerçekleştirmek gibi sorumlulukları vardır. 


  Randevu Al

  Hastanemizde görev yapan doktorlarımızı görüntüleyip, takvimden istediğiniz tarih ve saati seçerek hızlı randevu alabilirsiniz.

  Ara Onlıne Randevu
  Canlı Destek
  -
  Canlı Destek