Lütfen Bekleyiniz...
Kategoriler
A
B
D
Ç
E
F
G
İ
K
N
O
P
R
Ü
S

  Radyoloji

  Radyoloji Nedir?

  Radyoloji, X ışınları ve diğer görüntüleme metotlarının tıp alanında teşhis ve tedavi maksadıyla kullanıldığı önemli bir uzmanlık alanıdır. Takvimler 1895 yılını gösterdiğinde Fizik Profesörü Wilhelm Conrad Röntgen’in X ışınlarını keşfetmesiyle Radyoloji; hastalıkların teşhis ve tedavisini sağlayan bir bilim dalı olarak faaliyet göstermeye başladı. Yapmış olduğu bu keşif sayesinde 1901 yılında Nobel Fizik Ödülü kazanan Alman Fizikçi Wilhelm Conrad Röntgen, aynı zamanda X ışınlarını radyografilerde uygulayan ilk radyoloji çalışanı olarak tarihteki yerini almıştır.   

  ‘’Diagnostik(Tanısal) Radyoloji’’ ve ‘’Girişimsel Radyoloji’’, Radyoloji alanının ayrıldığı iki ana başlığı oluşturur.


  Tanısal Radyoloji

  Tanısal Radyoloji, görüntüleme yöntemleri vasıtasıyla vücudun noninvaziv biçimde görüntülemeye olanak sağlar. Diğer bir deyişle, vücuda herhangi bir şekilde müdahalede bulunmadan ve vücut bütünlüğünü bozmadan vücut içini görüntüleme imkânı tanıdığını söyleyebiliriz. Tanısal Radyoloji bünyesinde kullanılan görüntüleme yöntemleri; Manyetik Rezonans Görüntüleme(MR), Tomografi ve Bilgisayarlı Tomografi(CT), Ultrasonografi, Floroskopi, Sintigrafi(Gamma taraması) ve Mamografi olarak gösterilebilir.


  Girişimsel Radyoloji

  Temelleri 60’lı yıllara dayansa da asıl büyük ilerlemeyi son yıllarda kaydeden Girişimsel Radyoloji, genellikle hastaya yapılan lokal anestezi uygulamasının ardından küçük yollarla(iğne deliği kadar küçüklükte) vücuda girilerek gerçekleştirilen teşhis ve tedavi yöntemlerini içinde barındırır. Radyoloji Bilim Dalı bünyesinde çalışan girişimsel radyologlar tarafından uygulanan Girişimsel Radyoloji sayesinde hastalıklar, eskiye nazaran çok daha basit müdahalelerle halledilir hale gelmiştir. Bu durum hastalıkları açık operasyon ve teşhis amaçlı cerrahi uygulamalara başvurulmaksızın tedavi edilebilir düzeye getirirken, hastalık hakkında çok daha sağlıklı ve net bilgiler de elde edilmesi kolaylaşmıştır. Atardamar tıkanıklıkları, Anevrizma, bacak damar tıkanıklıkları, Buerger hastalığı, Miyom tedavisi(Miyom embolizasyonu), Varikosel tedavisi, Kist-apse tedavileri gibi durumlarda Girişimsel Radyoloji uygulamalarından yararlanılır. Anjiyografi, ultrason ve bilgisayarlı tomografi gibi görüntüleme yöntemleri ise Girişimsel Radyoloji uygulamalarında en sık başvurulan araçlardır.  

  Girişimsel Radyoloji, kendi içinde ‘’Vasküler(damarla ilgili)’’ ve ‘’Nonvasküler(damar dışı organlarla ilgili)’’ olmak üzere iki gruba ayrılır. Vasküler işlemler ise kendi içinde ‘’Nörovasküler girişimler’’ ve ‘’Periferik vasküler girişimler’’ olmak üzere iki ayrı grup barındırır. 


  Radyoloji Uzmanı Kimdir? Görevleri Nelerdir? 

  Radyoloji alanını kapsayan tanı ve tedavi sürecinde hastalıkların takibini yapan ve tedavi maksatlı radyoloji işlemlerini gerçekleştiren kişiye ‘’Radyoloji Uzmanı’’ denir. Radyoloji uzmanlarının; Anjiyografi çekmek, Ultrasonografi cihazını kullanarak hastalıkları görüntüleyip gerekli tanıyı koymak, Floroskopi cihazıyla vücudun belli bölümlerinin filmini çekmek, Mamografi ve Manyetik Rezonans incelemelerini yapmak ve bu incelemeleri değerlendirmek, vücutta bulunan apse ve kist gibi oluşumların boşaltılmasını sağlamak, yemek borusu, bağırsak ve mide tetkiklerini yapmak gibi vazifeleri vardır. 


  Radyoloji Bölümünde Bulunan Görüntüleme Cihazları 

  Radyoloji bölümünde bulunan cihazlar, kanser başta olmak üzere birçok hastalık ve yaralanma durumunda daha detaylı bir inceleme ve daha sağlıklı bir teşhis imkânı tanır. Bu bakımdan tıp dünyasında Radyolojinin önemi büyüktür. Bu süreçte özellikle de ultrason, röntgen ve bilgisayarlı tomografi vb. cihazlardan yararlanılması hastalığın tanısında son derece önem arz etmektedir. Görüntüleme yöntemleri sayesinde hastalığın teşhisinde bu derece önemli olan Radyoloji bölümü cihazlarını; 

  Dijital Röntgen(Sabit ve Mobil),

  Dijital Anjiyografi(DSA),

  Dijital Floroskopi,

  Dijital Mamografi,

  PACS(Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi),

  16 Kesitli Bilgisayarlı Tomografi,

  3 Tesla Manyetik Rezonans Görüntüleme,

  Ultrasonografi ve Doppler,

  Kemik Mineral Dansitometre,

  256 Kesitli Bilgisayarlı Tomografi,

  1.5 Tesla Manyetik Rezonans Görüntüleme olarak sıralayabiliriz. 


  Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG)

  Kemiklerin, organların, yumuşak dokuların ve diğer bütün iç yapıların görüntülerini görüntülerini akdetmek için sağlam bir manyetik alan ve radyo dalgalarından yararlanan Manyetik Rezonans Görüntüleme cihazı, radyasyon içermediği gibi canlı organizmalar üzerinde bu güne kadar kanıtlanmış herhangi bir zararı yoktur. MRG tetkik süresi inceleme yaptığınız bölge sayısına, bölgeye ve konulan ön teşhise göre değişiklik gösterir. Görüntüleme yöntemleri arasında en iyi yumuşak doku çözünürlüğüne sahip olduğu için dokuların görüntülenmesinde bilhassa MRG’den yararlanılır. Menisküs, kas iskelet sistemi, bel fıtığı gibi rahatsızlıkların teşhisinde ve nörolojik hastalıkların değerlendirilme sürecinde yine MRG’den sıkça yararlanılır.  


  Ultrasonografi (US)

  X ışınından ziyade ses dalgalarının kullanıldığı Ultrasonografi yönteminde görüntü, bilgisayar aracılığıyla sanal ortamda oluşturulur. Bu yöntem uygulanırken hasta radyasyona maruz kalmadığı gibi, ultrason yönteminin bebek üzerinde ispatlanmış herhangi bir olumsuz etkisi de görülmemiştir. Bu sebeple gebelik döneminde de bebeklerin durumunu öğrenmek için kullanılan güvenli araçlardan biridir. Bu duruma ek olarak; boyun, tükürük bezleri, meme, tiroid bezi, eklemler ve kaslar, penis ve testisler ve yüzeysel yumuşak dokuların incelenme ve değerlendirilme sürecinde de güvenle kullanılabilir. 


  Direkt Grafi (X-Ray)

  X ışınlarını kullanarak yapılan bir tetkik olan ve diğer yöntemlere nazaran ilkel kalan bu yöntem, halk arasında röntgen olarak bilinir. Hastanın gümüş bromür emülsiyonu taşıyan röntgen filmi ve X ışını kaynağı arasında konumlanmasıyla, film üzerinde resimsel bir görüntü meydana gelir. Bu yöntem uygulanırken hasta dereceli olarak radyasyonla karşı karşıya kalır. 


  Mamografi

  X ışınlarıyla görüntü sağlanan ve bir tür röntgen olarak sayabileceğimiz Mamografi, meme dokusu için özelleştirilmiş bir sistem olmakla beraber meme kanseri taramasında başvurulan en etkili görüntüleme yöntemidir. 


  Floroskopi  

  Röntgen ve tomografide olduğu gibi X ışını radyasyonuna maruz kalınan bu yöntem, Floroskop adı verilen cihaz yardımıyla hastanın gerçek zamanlı görüntülerini elde edebilmek için başvurulan tıbbi görüntüleme tekniğidir.

  Ara Onlıne Randevu
  Canlı Destek
  -
  Canlı Destek