Lütfen Bekleyiniz...

Rotator Cuff Kasları Nedir? Rotator Kuf Sendromu Nedir?

Son Güncelleme Tarihi: 05.04.2023
Rotator Cuff Kasları Nedir? Rotator Kuf Sendromu Nedir?
İçindekiler

  Rotator Cuff (Manşet) Kasları ve İşlevleri Nelerdir? Rotator Kuf Sendromu Nedir?

  Rotator Manşet Kasları olarak da bilinen Rotator Cuff Kasları, omzu sabitlemek için bir arada çalışan kas ve tendon grubu olarak tanımlanır. Top soket tipinde bir eklem olan omuz eklemi, kürek kemiği olarak bilinen scapula’nın sığ glenoid kavitesine oturur. Bahsi geçen eklemin hareket açıklığı bir hayli fazla olduğu için, stabil olması zaruridir. İşte bu görevi üstlenen rotator cuff kasları, omuz ekleminin stabilizasyonunu sağlayan en önemli yapı olarak öne çıkmaktadır. Burada bulunan tendonlar omuz bölgesini sabit tutarken, kaslar ise omzun hareketini kolaylaştırır. Bu kaslar omzu yerinde tutar ve omzun dönüş hareketleri yapmasını sağlar. Her biri omuz eklem kapsülüne tutunan ve kürek kemiğini üst kola bağlayan kaslardan oluşan rotator manşet (cuff) kaslarını şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Supraspinatus: Kolun abdüksiyon hareketini başlatmakla sorumludur (ilk 15 derece).

  • Infraspinatus: En önemli fonksiyonu, kola dış rotasyon yaptırmaktır. 

  • Teres Minor: Kola dış rotasyon yaptırmanın yanı sıra addüksiyon da yaptırır. 

  • Subscapularis: Kola biraz addüksiyon yaptıran kas olmakla birlikte, kola iç rotasyon yaptıran esas kas olarak ön plana çıkar.  

  Kürek kemiğinden (scapula) omuz eklemine kadar uzanan bu dört kas, omzun baş bölgesini bir manşet misali sarar. Rotator kasların bir nevi sıkışması ve omuz manşetinde oluşan yırtık sonucunda ise rotator kuf sendromu ortaya çıkar. Rotator kuf sendromu, genellikle kaldırma ve çekme gibi hareketler esnasında veya omuz üzerine düşme gibi durumlara bağlı olarak meydana gelir.

  Rotator Cuff (Manşet) Yırtıkları Nasıl Oluşur?

  Rotator cuff yırtıkları birden ortaya çıkabilir ya da tekrarlı hareketler sonucu kronik olarak oluşabilir. Çoğunlukla sporcularda görülen akut yırtık, aşırı yüklenme veya ani bir harekete bağlı olarak gelişebilir.

  Akut Rotator Manşet Yırtıkları

  Gençlerde ve sporcularda görülebilen rotator manşet yırtığı, herhangi bir fiziksel travma olmadığı halde de ortaya çıkabilir. Bu noktada özellikle kolun baş seviyesinin üzerindeki tekrarlayıcı hareketleri, önemli rol oynamaktadır. Temizlik yapan ev hanımları ve mesleği gereği üst kısımlara uzanmak zorunda kalan kişiler (tezgâhtar gibi), sık sık bu tür yaralanmalarla karşı karşıya kalabilir.  

  Kronik (Dejeneratif) Rotator Manşet Yırtıkları

  Bilhassa sürekli tekrar eden baş üstü hareketler, rotator manşet kaslarında bulunan tendonlarda dejenerasyona yol açabilir. Bu dejenerasyon zaman içinde kısmi yırtıklara dönüşür. Özellikle de supraspinatus kasında bulunan tendon, humerus başı ve akromiyon arasına sıkıştığı takdirde kronik rotator manşet yırtıkları görülebilir. 

  Risk Faktörleri Nelerdir?

  Rotator manşet (cuff) yırtıklarını tetikleyebilecek çeşitli risk faktörleri bulunur. Bu risk faktörlerini ise şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Anatomi: Subakromiyal aralığın anatomik olarak dar olması, rotator manşet yırtığına yatkın olduğunuz anlamını taşır. Bununla birlikte akromiyon tipi de önem arz eder; zira tip 2 ve tip 3 akromiyona sahip kişiler, tip 1 akromiyona sahip bireylere nazaran daha büyük risk altındadır. 

  • İlerleyen yaş: Yaşın ilerlemesiyle birlikte dejenerasyon da buna paralel bir şekilde artar. Ayrıca dolaşım azalırken, vücut dokusu yaralanmaya çok daha açık hale gelir.

  • Travma: Herhangi bir travmatik yaralanma (düşme gibi), rotator cuff (manşet) yırtıklarını tetikleyen risk faktörlerinden biridir. 

  • Tekrarlı Baş Üstü Aktivite: Baş üzeri aktiviteler ve eylemlerin sürekli olarak tekrarlanması, rotator manşet yırtığı riskini tetikleyecek faktörler arasında yer alır.

  Rotator Cuff (Manşet) Yırtığı Belirtileri Nelerdir?

  Rotator cuff (manşet) yırtığı belirtilerini genel olarak şu şekilde sıralayabiliriz: 

  • Kol ve omuz bölgesinde ağrı,

  • Bilhassa baş üzeri eylem ve aktivitelerde olmak üzere tekrarlayan ve sürekli görülen omuz ağrısı,

  • Omuz hareketleri esnasında tıkırtı gibi sesler duyulması,

  • Omuzda yanma,

  • Omzun üzerine yattığınızda giderek artan ağrı,

  • Kolunuzu kaldırmaya teşebbüs ederken kas güçsüzlüğünü hissetmek. 

  Rotator Manşet (Cuff) Yırtıklarında Tanı Yöntemleri Nelerdir?

  Rotator manşet yırtıkları söz konusu olduğunda, fizik muayene ile tanı koyulabilir. Bütün rotator kaslar için özel testler uygulanmakla beraber, daha detaylı değerlendirme için X-ray ya da MRI görüntüleme yöntemlerine ihtiyaç duyulabilir.

  Rotator Manşet (Cuff) Yırtıkları Nasıl Tedavi Edilir?

  Rotator manşet yırtıkları tam kat yırtıklar olmadığı sürece, cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyulmaz. Cerrahi müdahale yapılacaksa dahi öncesinde bir fizik muayene uygulanır. Bu tedavide asıl hedef; ağrıyı azaltmak, dejenerasyon ve yırtığın artmasını önlemek, doku iyileşmesini sağlamak ve omuz bölgesini eski haline döndürmektir. 

  Manuel Terapi: Fizyoterapistin, ağrının olduğu bölgeye uyguladığı özel tekniklerdir. Klinik masaj bu tekniklerin başında gelir. Manuel terapi, iyileşme hızını artıran tedavi yöntemlerinden biri olarak öne çıkar. 

  Egzersiz: Bu uygulamanın içeriğinde kuvvetlendirme, germe ve fonksiyonel egzersizler bulunur. Şayet egzersizler düzenli ve doğru bir şekilde uygulanırsa, kas kuvveti geri kazanılır ve birey yavaş yavaş eski işlevlerini yerine getirmeye başlar.

  Elektro Fiziksel Ajanlar: Bu uygulamadaki asıl amaç; ağrının hafifletilmesi, doku iyileşmesinin hızlanması ve kas gücünün tekrardan eski seviyesine gelmesini sağlamaktır. 

  Rotator Kuf Sendromu Neden Oluşur? 

  Omuz manşetindeki yırtık olarak tanımlanan rotator kuf sendromu, çoğunlukla çekme, kaldırma hareketleri veya omuz üzerine ciddi düşüşlerin bir sonucu olarak oluşur. Bunun yanı sıra, omuz üstüne sıkça yapılan basınç veya kol çıkması da rotator kuf sendromuna zemin hazırlayabilir. 

  Rotator Kuf Sendromu Belirtileri Nelerdir?

  Rotator kuf sendromu belirtilerini ise şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Kol ve omuz bölgesinde ağrı,

  • Omuz bölgesinde zayıflık hissi ve hassasiyet,

  • Kolu başın üst tarafına kaldırmakta güçlük çekme,

  • Ağrıdan dolayı omuz üzerine yatamamak,

  • Arkaya ulaşmak istendiği zaman zorlanma,

  • Omuz hareketleri sırasında omuzun çatlaması,

  • Uykuya dalmakta zorlanma.

  Rotator Kuf Sendromu Nasıl Tedavi Edilir?

  Rotator kuf sendromunda eğer hafif bir yaralanma söz konusuysa, buz kullanma ve dinlenme gibi basit yöntemler kişinin ağrılarını dindirebilir. Lakin ciddi yaralanmalar söz konusu olduğunda, bu yöntemler hiçbir işe yaramaz; bu tip durumlarda ilaç yardımı ve hatta cerrahi müdahale gerekebilir. Rotator kuf sendromundan muzdarip hastaya steroid enjekte edilerek, hastanın şikâyetçi olduğu ağrılar hafifletilebilir. Bu yöntem, özellikle de omuz ağrısı nedeniyle günlük rutin işleri yapmakta ve uyumakta zorlanan kişilere uygulanır.   

  Şayet ilaç tedavisi rotator kuf sendromunda etkili olmadıysa, cerrahi müdahale zaruri hale gelebilir. Zira bu tip bir durum söz konusu olduğunda aşırı büyüyen kemikler, omuz manşetine hasar verebilmektedir. Bu nedenle, zarar gören tendona müdahale etmek ve aşırı büyüyen kemikleri normal seviyeye getirebilmek için cerrahi müdahale şarttır. 

  Rotator kuf sendromu ilerleyebilen bir rahatsızlıktır ve hiçbir zaman düzelmeme riski mevcuttur. Bundan dolayı, tedavinin doğru bir şekilde planlanması gerekmektedir. Bu aşamada fizik tedavi ve ilaç tedavisi gibi cerrahi olmayan tedavi yöntemleri gündeme gelebilir. Rotator kuf sendromu, ciddiye alınması gereken bir rahatsızlık olup vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. 

  Rotator Kuf Sendromu Tedavi Edilmezse Ne Olur?

  Rotator manşet yırtılması, yani rotator kuf sendromu tedavi edilmediği takdirde ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Zira bir uzuv fonksiyonunu tam olarak yerine getiremediğinde, zaman içinde daha kötüye gitmekte ve diğer uzuvlara daha çok yük binmektedir. Bu da tedavi sürecini daha zor ve karmaşık bir hale getirir. Şayet söz konusu uzuv yeterince hareket etmezse, omuzda kronik bir sıkıntı meydana gelebilir. Bu nedenle, vakit kaybetmeden tedavi olunması gerekir.


  Hızlı Randevu Al
  Bizimle İletişime Geçin

  İlgili İçerikler
  Ara Onlıne Randevu
  Canlı Destek
  -
  Canlı Destek