Lütfen Bekleyiniz...
Son Güncelleme Tarihi: 09.02.2023

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN ALICI AÇIK RIZA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nezdinde veri sorumlusu sıfatını haiz ÖZEL DENCER DENİZLİ CERRAHİ HASTANE VE SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ (“Özel Denizli Cerrahi Hastanesi/Şirket”) olarak Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz:

Hastanenize yaptığım şahsen başvuru kayıtlarında, çağrı merkezi ile yaptığımız telefon görüşmelerinde ve hastaneniz resmi web sitesi üzerinden yapılan iletişim yöntemleri ile tarafınızla paylaşmış olduğum kimlik verilerimin ve iletişim verileriminhastanenizin sunduğu hizmetlerin pazarlanma süreçlerinin yürütülmesi ve hizmetlerinizden en iyi şekilde yararlanmamız için planlamalar yapılması, pazarlama faaliyetleri kapsamında iletişimin yürütülmesi, pazarlama analiz ve kişiselleştirilmiş pazarlama çalışmalarının yapılması, hizmetlerinize yönelik tarafıma özel sunduğunuz imkanların tanıtılması, kampanya ve indirimlerden güncel olarak haberdar olunması, hastanenizin tanıtım ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi ve bu amaçla tercih ettiğim iletişim kanalı üzerinden www.cerrahi.com.tr, telefon, faks, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti, çevrimiçi reklam ağları gibi vasıtalar kullanılarak tarafıma tanıtım, duyuru, etkinlik, reklam, kampanya, promosyon, yeni ürün tanıtımı vb. içerikleri havi ticari elektronik ileti gönderilmesi, memnuniyet ve değerlendirme anketleri gönderilmesi ve faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuki süreçlerin yürütülmesi amaçlarıyla; şirketiniz tarafından işlenmesine ve muhafaza edilmesine rıza gösterdiğimi beyan ediyorum.

İşbu kimlik verilerimin, iletişim verilerimin;  İleti Yönetim Sistemi A. Ş. tarafından işletilen ve sunucuları yurtiçinde bulunan şirketlere, ticari elektronik ileti gönderilebilmesi ile bu kapsamda tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesine izin ve/ya ret süreçlerin takip edilebilmesi amacı ile iş ortaklarınıza, tedarikçi firmalarınıza, Anlaşmalı olduğunuz kuruluşlara, Çağrı merkezi hizmeti aldığınız kurum ve kuruluşlara, Şirket olarak faaliyetlerinizi yürütmek üzere sözleşme ile hizmet aldığınız, işbirliği yaptığınız, her türlü kişisel verilerin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerinin önlenmesi gibi işyeri güvenliği tedbirlerinin alınmasında Şirketiniz ile müşterek ve müteselsil sorumlu olan, program ortağı Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişilerine, talep edilmesi halinde yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilebilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve herhangi bir hukuki uyuşmazlık meydana gelmesi halinde hukuki süreçlerin yürütülebilmesi amacıyla danışmanlık aldığınız kişilere aktarılmasını rıza gösterdiğimi beyan ediyorum.

Şirket tarafından “Ticari Elektronik İleti Gönderilmesine İlişkin Alıcı Aydınlatma Metni” ile bilgilendirildiğimi, yukarıda yer alan hususlara bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğimi beyan ederim.

 

Ad Soyad:

Onay Tarihi:  

İmza:

 

 AÇIK RIZA BEYANI


 

Ara Onlıne Randevu
Canlı Destek
-
Canlı Destek