Lütfen Bekleyiniz...
Kategoriler
A
B
D
Ç
E
F
G
İ
K
N
O
P
R
Ü
S

  Üroloji

  Üroloji Nedir?

  Dilimize Fransızcadan geçen Üroloji (veya eski adıyla Bevliye); böbrek ve idrar yolları hastalıkları alanına yoğunlaşan bir bilim dalı olmakla beraber, erkek üreme sistemi bozuklukları ve üreme organlarını yakından inceleyerek bu alana dair ortaya yetkin çalışmalar koymayı hedefler. Kapsamını biraz daha açacak olursak; böbrekler, üreterler, testisler, skrotum, mesane, üretra, penis ve prostat bezi gibi organların bütün teşhis ve tedavi süreci üroloji kliniklerinin ihtisas alanına girer. 


  Ürolog Kime Denir? 

  Üroloji alanında uzmanlaşmış hekimlere ürolog adı verilirken, üroloji uzmanlarının altı yıllık tıp eğitiminin akabinde beş yıl süren bir üroloji uzmanlığı eğitimi alarak bu alanda yetkin hale geldiklerini söyleyebiliriz. 


  Ürolojide Teşhis Yöntemleri


  Ultrason (Üriner USG, Doopler USG, Transrektal USG)

  Dilimize İngilizce ‘’ultrasound’’ kelimesinden geçen ultrason, terim anlamı olarak insan kulağının alamayacağı nitelikte çok yüksek frekanslı ses titreşimi veren aygıtı temsil eder. Vücutta bulunan organları detaylıca inceleyebilmek için biçilmiş kaftan olan ultrason, vücutta herhangi bir olumsuz etkiye yol açmaz. Bilhassa gebelik döneminde bebek gelişimini gözlemleyebilmek için kullanılır. Üroloji de ultrason cihazlarından yararlanan bir başka cerrahi branş olarak öne çıkar. Benign prostat gelişimi ve prostat kanseri gibi hastalıkların sağlıklı teşhisi için Kransrektal USG, üriner sistemi kapsayan çeşitli hastalıkların araştırılma gayesiyle Üriner USG ve buralarda teşhis edilen tümör vb. oluşumlarda bulunan damarları gözlemleme imkânı tanıyan Doppler USG sık kullanılan metotların başında gelmektedir. 


  Laboratuvar Tetkikleri

  İdrar ve kan tahlilleri, ürolojik hastalıkların teşhisi bakımından sık başvurulan yöntemlerden biridir. Kanda ve idrarda meydana gelen değişiklikleri görebileceğimiz bu tahlillerin sonucu, tedavi sürecinin gidişatını belirleyecektir.  


  Üroflowmetri

  Halk arasında ‘’işeme testi’’ olarak bilinen ve genelde idrar boşaltma zorluğu yaşayan hastalara uygulanan bir tanı yöntemi olan üroflowmetri, idrar akış hızı ve süresini ölçmek için kullanılır. Bu tanı yönteminin sağlıklı bir şekilde uygulanabilmesi için, tıpkı ultrason yönteminde olduğu gibi, idrara sıkışık olma gerekliliği vardır. Mesanenin tamamen boşaltıldığı esnada Üroflowmetri cihazı yardımıyla idrar ölçümü yapılır.  


  Bilgisayarlı Tomografi (BT) / Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR)

  Bilgisayarlı tomografi; yumuşak dokuların, damarların ve kemiklerin çoklu açıdan çekilen röntgen görüntülerini bir araya getirerek bu görüntülerin birleştirilmesini sağlayan tanı yöntemidir. Bilgisayarlı tomografi işlemi yapılırken hastanın hareketsiz bir biçimde masanın üzerinde yatması gereklidir. Tam da bu esnada hastanın etrafında sürekli olarak dolaşan cihaz, hastanın görüntülerinin her açıdan çekilmesini sağlar. Bu işlem yapılırken hastanın üzerinde hasta önlüğü olması zaruri bir durumdur. Zira aksi takdirde görüntü netliği olumsuz etkilenebilir. Hamileler ve hamilelik şüphesi taşıyan hastalar, yüksek radyasyon yayma durumundan ötürü bilgisayarlı tomografi işlemine giremezler. 


  Voiding Sistoüretrografi (VSUG)

  Kullanımı için x ışınlarından yararlanılan Voiding sistoüretrografi, boşaltım esnasında mesane ve idrar kanallarını görüntülemek için mesaneye sonda yardımının yapıldığı ve bu işlemin kontrast madde verilerek gerçekleştirildiği tanı yöntemidir. Voiding sistoüretrografi yöntemi kullanılırken hastanın kıyafeti üzerinde herhangi bir metal cisim olmaması, zaruri bir durumdur. Zira metal cisimler görüntünün olumsuz etkilenmesine sebebiyet verebilir.  

  Bu yöntem, tıp dilinde Veziküreteral Reflü denilen idrarın geri kaçma şüphesinin var olduğu durumlarda kullanılır. Tedavi edilmezse böbreklere kadar ilerleyebilecek olan Veziküreteral Reflü, çok ciddi hastalıklara yol açabilir.  


  PSA Testi

  Açılımı Prostat Spesifik Antijen olan PSA, prostatta yer alan meninin kıvamı ve akınkaşlığını düzenleyen bir enzimdir. Sağlıklı bireylere ait PSA değerinin kanda çok düşük olmasıyla beraber prostata ilişkin herhangi bir rahatsızlık, PSA’nın kandaki seviyesinde değişime sebep olacaktır. Tam olarak bu yüzden prostata ilişkin hastalıkların tanısında son derece önemli olan PSA testi, günün her saatinde yapılabilir. Testin yapılması için hastanın aç veya tok olma durumu önemli değildir. 


  Ürodinami Testi

  Ürodinami testi, genelde idrar kaçırma hastalığından muzdarip kişilerde hastalığa yol açan sebepleri saptamak için kullanılan bir tanı yöntemidir. Ürodinami testi yapılırken sonda yardımına başvurularak mesane sıvı ile doldurulur. Ardından boşaltım esnasında yaşanan kasılmalar bilgisayarda detaylı bir şekilde etüt edilir. 

  Ürodinami testi; idrar kaçırma gibi hastalıkların yanı sıra, prostata ilişkin hastalıklarda tedavi sonrası komplikasyonlara yol açan sebeplerin belirlenmesi için de uygulanabilir. Bu duruma ek olarak, sıklıkla idrara çıkma ve idrar yaparken zorlanma gibi problemler yaşayan hastalar için de ürodinami testi sık başvurulan yöntemlerden bir tanesidir.  


  Prostat Biyopsisi

  Prostat biyopsisi, prostat kanserini teşhis etmek amacıyla prostattan parça alınan tanı yöntemidir. Bu tanı yöntemi kullanılırken lokal anesteziye başvurulduğu için, işlem esnasında herhangi bir acı veya ağrı yaşanmaz. Yapılan işlemin akabinde prostattan alınan parça, detaylı inceleme için patolojiye sevk edilir.     


  Kadınlar İçin Üroloji

  Kadınlarda genel olarak boşaltım sistemi hastalıklarını ele alan üroloji bölümü;

  -Gereğinden fazla aktif mesane,

  -İnterstisyel sistit, 

  -İdrar kaçırma,

  -Mesane prolapsusu

  -UTIs (Urinary Tract Infections in Immunosupressed Patients-İmmünsüprese Hastalarda Üriner Sistem Hastalıkları), 

  -Böbrek, mesane ve böbreküstü bezleri kanserleri gibi sorunlarla ilgilenir. 


  Çocuklar İçin Üroloji 

  Üroloji bölümü çocuklarda ise genel olarak;

  -İdrar kaçırma,

  -Penis hastalıkları,

  -İnmemiş testis,

  -İdrar yolu yapısı ve tıkanıklıklar,

  -Sünnet derisinde meydana gelen şişlik veya kızarıklık gibi sorunlarla ilgilenir.


  Ürolojinin Alt Dalları 

  Üroloji, kendi içinde alt dallara ayrılır. 

  Androloji: Cinsel işlev bozukluklarını detaylı bir biçimde ele alır. 

  1.) Nöroüroloji: Beyin, omurilik ve periferik sinirlerin rahatsızlığı sonucu meydana gelen boşaltım sorunlarını ele alır.

  2.) Pediatrik Üroloji:  Çocuklarda görülen üroloji hastalıkları ile ilgilenir.

  3.) Endoüroloji: İdrar yolları ve böbreklerdeki taş oluşumu ile birlikte bu taşların teşhis ve tedavisini ele alır.

  4.) Üroonkoloji: Prostat, böbrek, mesane veya testis gibi ürolojik organ kanserlerine ait tanı ve tedavi ile ilgilenir.  

  Randevu Al

  Hastanemizde görev yapan doktorlarımızı görüntüleyip, takvimden istediğiniz tarih ve saati seçerek hızlı randevu alabilirsiniz.

  Ara Onlıne Randevu
  Canlı Destek
  -
  Canlı Destek