Lütfen Bekleyiniz...
Son Güncelleme Tarihi: 06.10.2023

DENİZLİ ÖZEL CERRAHİ HASTANESİ KALİTE YÖNETİM ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN ORGANİZASYON ŞEMASI

HASTANE KALİTE YÖNETİM BİRİMİ ÇALIŞMALARI

Şule Işımlık
Kalite Yönetimi Direktörü


KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

KURULUŞ AMACI: 

Kalite yönetim birimimiz, Sağlık Bakanlığının sağlık hizmeti kalitesinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesine dair yönetmelik kapsamında hastanemizin; Kurumsal Hizmet Yönetimi, Doküman Yönetimi, Hasta ve Çalışan Odaklı Hizmetler, Sağlık Hizmetleri, Destek Hizmetler ve Gösterge Yönetimi uygulamalarının standardizasyon ve koordinasyonunun sağlanarak kalitenin yükseltilmesi amacıyla kurulmuştur.

KALİTE YÖNETİM ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLAR

1) Sağlıkta Kalite Standartları(SKS) uygulamalarını yürütmek üzere hastanemizde ‘’Kalite Yönetim Birimi’’ kurulmuştur.  Yönetim Kurulu Başkanı tarafından belirlenen bir çalışan, kalite yönetim direktörü olarak görevlendirilir. Kalite biriminden, kalite yönetim direktörü sorumludur. Kalite bölüm sorumluları, kalite yönetim direktörü koordinatörlüğünde çalışan tüm bölümlerden sorumlu olmakla birlikte bölümlerinde yürütülen düzenleyici-önleyici faaliyetleri takip eder.
2) Kalite Direktörlüğünde çalışan personel; kalite yönetimi, hasta güvenliği,
dokümantasyon gibi konularda eğitim almıştır.
3) Kalite yönetim birimi, Sağlıkta Kalite Standartları(SKS) çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar. Aynı zamanda;

• Bölüm hedeflerine yönelik, bölüm tarafından yapılan analiz sonuçlarını değerlendirir. 
• Öz değerlendirmeleri yönetir. 
• Hasta ve çalışan deneyimi anket sonuçlarını Sağlık Bakanlığı Anket Uygulama Rehberi doğrultusunda değerlendirir. 

Hasta Deneyimi Anketleri, hasta hakları birimi çalışanlarından seçilen anket görevlisi tarafından ‘’Sağlık Bakanlığı Anket Uygulama Rehberi’’ doğrultusunda yapılır ve anket sonuçları, hasta hakları sorumlusu tarafından analiz edilir. Akabinde kalite yönetim direktörü tarafından kontrolü sağlanır ve her ay toplanmakta olan hasta öneri/şikâyetlerini değerlendirme ekibi toplantısında paylaşılır. 
Çalışan Deneyimi Anketleri, insan kaynakları biriminden seçilen anket görevlisi tarafından Sağlık Bakanlığı Anket Uygulama Rehberi doğrultusunda yapılır ve sonuçlar insan kaynakları departmanında analiz edildikten sonra, kalite yönetim direktörü tarafından kontrol edilir. Elde edilen veriler, çalışan öneri/şikâyetlerini değerlendirme ekibi toplantısında paylaşılarak komite kararı sonucunda çalışanlara ve hastalara geri dönüş sağlanır. Ardından anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları yapılır.

4) Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde hazırlanan yazılı dokümanların takibinden ve güncellenmesinden sorumludur.
5) Hizmet sunumuna yönelik istatistikî bilgileri değerlendirir. 
6) Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır. 
7) Düzeltici ve önleyici faaliyetleri takip eder. 
8) Komisyonların yaptığı toplantıların takibini sağlar. 
9) Yeni çıkacak ve yürürlükteki standartlarda olabilecek değişikliklerin izlenmesi ve standartların güncel kalması hususunda gerekli takibi yapar.
10 ) Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder.
11) İstenmeyen Olay Bildirim Sistemine ilişkin süreçleri yönetir.
12) Risk yönetimine ilişkin süreçleri idare eder. 
13) Kalite ve Klinik Kalite Göstergelerine yönelik süreçleri yönetir.


 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ HİYERARŞİK YAPISI:

    
Ara Onlıne Randevu
Canlı Destek
-
Canlı Destek