Lütfen Bekleyiniz...
Kategoriler
A
B
D
Ç
E
F
G
İ
K
N
O
P
R
Ü

  Denizli Kardiyoloji

  Kardiyoloji Nedir?

  Kalp ve dolaşım sistemi ile ilgili hastalıkları inceleyen bir bilim dalı olarak tanımlayabileceğimiz Kardiyoloji; geçmişte İç Hastalıkları olarak bilinen Dâhiliye biriminin alt bilim dalıyken, 1990 yılının Aralık ayında YÖK tarafından alınan kararla dâhiliyeden ayrılarak bir anabilim dalı haline gelmiştir. 

  Kardiyolojinin Alt Dalları

  Özellikle son 40 yılda beklentilerin üstünde bir ilerleme kaydeden kardiyoloji bölümünün bünyesinden, zaman içerisinde iki tane alt dal ortaya çıkmıştır. Bunlar; Girişimsel Kardiyoloji ve Kalp Elektrofizyolojisi’dir.   

  Kardiyolog Kime Denir?

  Kardiyoloji alanında uzmanlaşan hekimlere ‘’Kardiyolog’’ unvanı verilir. Kalp ve damar hastalıklarının her geçen gün daha da arttığı günümüzde Kardiyologlar;  genellikle kalp yetmezliği, nefes darlığı, kalp kapak rahatsızlıkları, göğüs ağrıları ve kalp ritim bozuklukları gibi sorunlarla karşı karşıya kalır. Söz konusu kalp rahatsızlıkları ve bu alana yoğunlaşmak olunca, Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi sık sık birbirine karıştırılabiliyor. Kardiyologlar ve kalp cerrahları arasındaki en büyük fark, kardiyologların ameliyata girmiyor oluşudur. Sağlıklı ve başarılı gidişat için kalp cerrahları ve kardiyologların sıkı bir iletişim içinde olmaları gereklidir.

  Kardiyoloji Hangi Hastalıklarla İlgilenir?

  Temel vazifesi vücuda kan pompalamak olan kalp, bazı sebeplerden ötürü bu görevini yerine getirememeye başladığı zaman kalp yetmezliği meydana gelir. Kardiyolojinin başlıca ele aldığı bir hastalık olan kalp yetmezliğinin yanı sıra;
  • İskemik kalp hastalıkları,
  • Hipertansiyon,
  • Trisküspit stenozu,
  • Aort yetmezliği,
  • Aort darlığı,
  • Akut koroner sendromu,
  • Anjina pektoris,
  • Miyokart infarktüsü,
  • Endokart hastalıkları,
  • Pulmoner yetmezlik,
  • Kardiyomiyopati,
  • Atriyal miksoma,
  • Kardiyak arrest,
  • Wolf Parkinson White sendromu,
  • Primer tümörler,
  • Kardiyak tümörler,
  • Periferik arter hastalıkları,
  • Şah damarı hastalığı gibi hastalıkların da tanı ve tedavi sürecinde kardiyolojiye başvurulur.

  Kardiyoloji Hastalıklarında Ortaya Çıkan Semptomlar

  Kardiyoloji hastalıkları, genel olarak kalp ve dolaşım sistemine ilişkin hastalıkları kapsadığı için belirtiler de bu duruma paralel olarak ortaya çıkar.  
  • İstemsiz kilo kaybı,
  • Çarpıntı,
  • Göğüs ağrısı olarak nitelendirebileceğimiz Anjina Pektoris,
  • Kalp kapakçıklarına ilişkin sorunlarda meydana gelen hemoptizi (kan kusma da diyebiliriz),
  • Sertleşme problemi(impotans),
  • Yine hastalarda yaygın olarak gözlenen kardiyolojik belirtilerden biri olan senkop (bayılma),
  • Kalp yetmezliğine bağlı olarak meydana gelen solunum güçlüğü ve beraberinde yaşanan geceleri sık idrara çıkma,
  • Son olarak yine kalp yetmezliğinin en büyük semptomlarından biri olan ve geceleri uykunuzu bölecek kadar şiddetli bir biçimde meydana gelen nefes darlığı olarak tanımlayabileceğimiz paroksismal noktürnel dispne.

  Kardiyoloji Hastalıkları İçin Kullanılan Teşhis Yöntemleri

  • Elektrokardiyografi: Kısaca EKG olarak bilinen bu tanı yönteminin olayı, kalpte meydana gelen elektriksel aktivitenin kaydedilmesidir. Kaydedilen bu bilgiler sayesinde kalp kası ve sinirsel iletim sisteminin işleyişi hakkında bilgi almak mümkündür. 
  • Holter EKG: 24 saati aşkın Elektrokardiyografi kaydı gerektiren hastalar için uygulanan bir teşhis yöntemidir. 
  • Efor Testi: Koroner arter hastalıklarının tanısı ve yaygınlığın belirlenmesi için kullanılan bu testin sonucunda,  belirtiler göz önüne alınarak hastalığın ne seviyede olduğu saptanır. 
  • Akciğer Grafileri: Kalp hastalıklarının teşhisinde kullanılan en önemli yöntemlerden biri olan Akciğer Grafileri, kalbin durumu ve kardiyotorasik oranına ilişkin önemli bilgileri bize sunar.
  • Ekokardiyografi(EKO): Bir prop vasıtasıyla kalp yapısının detaylıca etüt edilmesine imkân tanıyan EKO, kalp yetmezliği ve kalp kapaklarında oluşan bozuklukların tespiti için kullanılan bir tanı yöntemidir.   
  • BT Koroner Anjiyografi: Genellikle tarama gayesiyle de kullanılan bu yöntem, Koroner anjiyografi yapılmaya uygun olmayan hastalara uygulanır. 
  • Miyokart Perfüzyon Sintigrafisi: Uygulanışında gama ışıklarının kullanıldığı bu tanı yöntemi, radyo nükleer görüntüleme tekniğidir. 
  • Kardiyak Kateterizasyon: Koroner arter ve kapak hastalıklarının teşhisinde son derece önemli bir rolü olan Kardiyak Kateterizasyon yöntemini kullanarak invaziv yollarla kalpten biyopsi alınır.
  Canlı Destek
  -
  Canlı Destek