Lütfen Bekleyiniz...

Akciğer Kanseri Nedir? Akciğer Kanseri Belirtileri

Son Güncelleme Tarihi: 05.04.2023
Akciğer Kanseri Nedir? Akciğer Kanseri Belirtileri
İçindekiler

  Akciğer Kanseri Nedir?

  Solunum, insan vücudunun en hayati fonksiyonlarından birisidir. Bedenin düzgün bir şekilde çalışması ve kişinin yaşamına devam edebilmesi için solunum yoluyla oksijen alınması ve alınan bu oksijenin vücutta işlenerek karbondioksit şeklinde dışarıya atılması gerekir. Söz konusu solunum işlemini üstlenen organ ise akciğerdir. Vücudun solunum görevini üstlenen akciğer, en hayati organlardan birisidir. Göğüs boşluğunun önemli bir kısmını kaplar ve süngeri andıran bir yapıya sahiptir. İçerisinde ise bronşlar, hava kesecikleri, lenf sıvısı ve kan damarları bulunur. Bununla birlikte, akciğerlerde bulunan yapılar kimi zaman birçok farklı faktöre bağlı olarak bozulmaya uğrayabilir. Akciğerin içerisinde bulunan hücrelerin kontrolsüz şekilde çoğalması ya da hücre yapısının sistematik bir şekilde bozulması durumu ise akciğer kanseri olarak isimlendirilir.

  Kanser başlangıcı olan kişilerin akciğerlerindeki hücreler mevcut ihtiyaçtan çok daha fazla sayıda çoğalırlar ve böylelikle kişinin akciğerlerinde "kitle" adı verilen yapılar oluşur. Bir diğer deyişle, mutasyonlu hücrelerin akciğerin içerisinde çoğalması sonucunda kişinin akciğerlerinde solid nodül şeklinde görülen tümör yapıları ortaya çıkar.  Buna ek olarak, ortaya çıkan mutasyonlu hücrelerin sayısı zamanla artıp akciğer dışarısına yayılım gözlenebilir. 

  Bu yayılım sadece akciğere yakın olan organlara değil, beyin gibi uzakta kalan organlara da olabilir. Akciğer kanserinin diğer doku ve organlara yayılması durumu ise metastaz olarak adlandırılır ve bu durum kişinin tedavi sürecini oldukça komplike hale getirir. Dolayısıyla akciğer kanseri tedavisine mümkün olduğunca erken başlamak hem kanserin akciğerlerdeki gelişimini durdurmak hem de metastaz yoluyla diğer organlara yayılmasını önlemek açısından hayati bir öneme sahiptir.

  Akciğer Kanseri Belirtileri Nelerdir?

  Akciğer kanserinin belirtileri arasında en sık rastlananı, uzun süre boyunca geçmeyen inatçı öksürüklerdir. Genellikle öksürüğün yanında kişide göğüs ağrısı, nefes darlığı, hırıltılı solunum ve ses kısıklığı gibi gövdenin üst kısmını etkileyen belirtiler görülür. Buna ek olarak, akciğer kanserinin kişinin vücudunda ortaya çıkaracağı olumsuz semptomlar kanserin yerleştiği bölgeye göre değişim gösterir. 

  Örneğin, eğer kanser hücrelerinin yoğunlaştığı bölge akciğerin üst kısmındaysa çeşitli sinirlere baskı uygulayabilir, omuz ya da kol ağrısına sebep olabilir ya da ses kısıklığı ve göz kapağı düşüklüğü gibi ilk bakışta kendisini belli etmeyecek belirtilerin ortaya çıkmasına sebep olabilir. Zira bu belirtiler ilk ortaya çıktığında birçok kişinin ve hatta hekimin aklına kanserden şüphelenmek gelmez. 

  Bunun sebebi ise hem bu belirtilerin direkt kanserle ilişkilendirilecek kadar ciddi olmaması hem de sıradan bir üst solunum enfeksiyonu ya da iskelet sistemi rahatsızlığıyla benzerlik göstermesidir. Ki bu düşünce çoğu zaman doğrudur. Zira toplumda bu tür hastalıkların görülme oranı kansere kıyasla çok daha fazladır. 

  Ancak eğer belirtiler birkaç haftadan fazla devam ediyorsa kişi mutlaka bir doktora görünmeli ve detaylı bir şekilde muayene edilmelidir. Akciğer kanseri belirtileri kimi zaman kendisini hiç fark ettirmez ve kişi hiçbir sorun yokmuş gibi yaşamına devam edebilir. Oransal olarak bakıldığında, hastaların yaklaşık %25'lik bir kısmında hastalığın belirli bir aşamasına kadar kişi asemptomatik bir hastalık süreci yaşar. 

  Hatta akciğer kanseri belirtisi göstermeyen birçok kişinin akciğer kanseri teşhisiyle tedavi alınmaları genellikle başka bir hastalık sebebiyle çektirdikleri akciğer röntgeninden dolayı olur. Bu durum da aslında rutin olarak genel muayene yaptırmanın önemini gözler önüne sermektedir. Tüm bu bilgiler göz önüne alındığında, erken aşamadan itibaren ortaya çıkabilecek akciğer kanseri belirtileri aşağıda sıralanmıştır:

  • Uzun süre boyunca devam eden nefes darlığı
  • Nefes alıp verirken hırıltı çıkması
  • İnatçı, uzun süren ve şiddeti zamanla giderek artan öksürük. İlerleyen vakalarda ise öksürükle beraber kanlı balgam görülebilir.
  • Ses kısıklığı
  • Yüksek ateş
  • Göğüs ağrısı ve göğüste baskı hissi
  • Yutma güçlüğü
  • İştah kaybı ve beraberinde gelen ani şekilde zayıflama durumu
  • Kişinin kendisini sürekli yorgun, halsiz ve bitkin hissetmesi
  • Baş ağrısı ve bununla birlikte seyreden kemik – eklem ağrıları
  • Omuz, kol ve sırtta ağrı

  Akciğer Kanseri Nedenleri Nelerdir?

  Genel olarak bilindiği üzere, akciğer kanserinin ortaya çıkmasına sebep olan en önemli faktör sigara kullanımıdır. Fakat buna karşın, hiç sigara kullanmamış olmasına rağmen akciğer kanseri olan birçok kişiye de akciğer kanseri tanısı konulmuştur. Yine de hastalığa sahip olan kişilerin yaklaşık %80'lik bir kısmının sigara ya da benzeri tütün ürünlerini kullandığı göz ardı edilmemelidir. Günde 1 paket ya da daha fazla sigara kullanan kişilerde akciğer kanserine yakalanma oranı hiç sigara kullanmayan kişilere kıyasla yaklaşık 20 kat daha fazladır.

  Kimi kişiler ise sigara kullanmamalarına rağmen sürekli sigara içilen ortamlarda bulunabilirler. Kişinin aynı evde yaşadığı ebeveynleri ya da eşi sigara kullanıyorsa, veya kişi düzenli olarak sigara dumanıyla kaplı olan ortamlarda vakit geçiriyorsa bu durum pasif içiciliğe yol açar. Her ne kadar aktif içicilik kadar zararlı olmasa da, sigara kullanan ebeveynlerle ya da eşleriyle vakit geçiren kişilerin akciğer kanserine yakalanma risklerinin yaklaşık %20 - 30 arasında arttığı bilinmektedir.

  Sigara, puro, nargile ve benzeri tütün ürünlerinin kullanımı dışında başka faktörler de akciğer kanseri oluşumuna sebebiyet verebilir. Bunların arasında çeşitli genetik faktörler, asbest ve radon gazı gibi maddelere maruz kalmak, içme suyunda yoğun miktarda arsenik bulunması ya da genel olarak hava kirliliğinin yoğun olduğu bir ortamda yaşamak yer alır. Ayrıca akciğerlerin yapısına etki eden verem gibi hastalıklar da uzun vadede akciğer kanserini tetikleyebilme özelliğine sahiptir.

  Akciğer Kanseri Risk Faktörleri Nelerdir?

  Akciğer kanseri, tüm dünyadaki kanser vakalarının yaklaşık %15'lik bir kısmını oluşturmaktadır. Kanser sebebiyle ölen kişilerin ise ortalama %17 ile %28'lik bir bölümü akciğer kanserine sahip olan kişilerden oluşmaktadır. Bununla birlikte, akciğer kanserinin görülme oranı sigara kullanımıyla doğru orantılı olarak artar ve bu sebeple kadınlara kıyasla erkeklerde daha çok görülür. Bu durumun sebebi, genel nüfusa bakıldığında erkeklerin kadınlara kıyasla daha fazla sigara içmesidir. 

  Ancak son yıllarda kadınlardaki sigara kullanım oranının da artmasıyla akciğer kanserinin her iki cinsiyete de benzer etki ettiğine yönelik tespitler yapılmıştır. Yapılan çeşitli araştırmalara göre akciğer kanserine sahip olan kişilerin %80'i sigara kullanımından ciddi manada etkilenmişlerdir. Hastalığın ilerleyiş hızı ve sebep olduğu olumsuz semptomlar yaşa göre artış gösterir. Buna ek olarak, akciğer kanseri geçiren vakalar incelendiğinde, kadınlardaki mutasyon hızının erkeklere kıyasla daha hızlı olduğu sonucuna varılmıştır.

  Akciğer Kanseri Evreleri Nelerdir?

  Akciğer kanseri 4 farklı evrede gerçekleşmektedir.

  1. Evre

  İlk evrede kanser henüz akciğerin içerisindedir ve lenflere ya da diğer organlara yayılmamıştır. Boyut olarak ise 5 cm'den küçüktür.

  2. Evre 

  Bu evrede kanser hücrelerinin sayısı artmıştır. Mutasyonlu hücreler diyaframa veya göğüs kafesine doğru yaklaşmıştır. Hücrelerin boyutu 7 cm'ye kadar çıkabilir. Kanser lenf düğümlerine ve bronşlara yaklaşmış ancak tamamen bu bölgelere etki etmemiştir.

  3. Evre 

  Üçüncü evrede mutasyonlu hücrelerin lenf düğümlerine yayıldığı görülebilir. Aynı zamanda soğuk borusunun ayrılma bölgesine ve kalbe yakın mesafede kanser hücreleri bulunur. Buna ek olarak büyük damarlarda tutulum görülebilir. Kanser akciğer içerisinde birçok bölgeye ya da kalp ve soluk borusu gibi yakında bulunan organlara yayılmış olabilir.

  4. Evre 

  Bu evrede kanser hücreleri her iki akciğere de yerleşmiştir. Kanser kan yoluyla karaciğer, böbrek üstü bezleri, kemikler ve beyin gibi akciğerden uzakta bulunan bölgelere doğru metastaz yapmıştır.

  Akciğer Kanseri 4. Evre Ölüm Belirtileri Nelerdir?

  4. Evre akciğer kanserine sahip olan kişilerde yaşam süresi ortalama olarak 8 aydır. Verilen bu süre, kanserin metastaz yaptığı yani yayıldığı organa bağlı olarak uzayıp kısalabilmektedir. Bu evrede kanser her iki akciğere yayılmıştır ve karaciğer, beyin ya da kemiklere sıçramıştır. Kişi kendisini son derece bitkin halde hissedebilir ve su içmek, yutkunmak ya da ayağa kalkmak gibi basit yaşamsal faaliyetlerini icra etmekte zorluk yaşar. Zira kanser birçok bölgeye yayılmış ve bu da kişinin fiziksel kapasitesini etkilemiştir. 

  Akciğer Kanseri Tanı Yöntemleri Nelerdir? 

  Akciğer kanserinin tanısında öncelikle kişinin sahip olduğu semptomlara, genetik faktörlere ve sigara kullanımına bakılır. Tanı konusunda oldukça sık başvurulan "balgam testi" yöntemi bulunmaktadır. Aynı zamanda kişinin akciğer dokusu incelenebilir ve bilgisayarlı tomografi, MR ya da akciğer grafisi gibi çeşitli görüntüleme yöntemlerinden yardım alınabilir. Aynı zamanda akciğer kanserinin türünü ve yayılım şeklini belirlemek amacıyla kişiden doku örnekleri alınabilir. Kesin tanı ise kişiden biyopsi alınması ile olur.

  Akciğer Kanseri Tedavisi Nasıl Yapılır?

  Akciğer kanseri tanısı kesin olarak konulduktan sonra kişinin hastalığın hangi evresinde olduğu belirlenir. Tedavi yöntemleri evreye, kişinin sağlık durumuna ve kanserin nerede yayıldığına göre değişiklik gösterir. Akciğer kanseri çok ilerlemeden tespit edildiğinde tedavi edilebilir olan bir kanser türüdür. 

  Tedavi seçenekleri arasında immünoterapi, radyoterapi, kemoterapi ve cerrahi müdahale bulunmaktadır. Bu tedavi yöntemleri arasından biri ya da birkaçı seçilerek birlikte uygulanabilir. Medikal tedaviden yarar gören dördüncü evre hastalarda ise akciğer kanseri aşısı uygulamasına yakın zamanlarda başlanmıştır.

  Hızlı Randevu Al
  Bizimle İletişime Geçin

  İlgili İçerikler
  Ara Onlıne Randevu
  Canlı Destek
  -
  Canlı Destek