Lütfen Bekleyiniz...

Kolon ve Rektum Kanseri Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri

Son Güncelleme Tarihi: 05.04.2023
Kolon ve Rektum Kanseri Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri
İçindekiler

  Kolon ve Rektum Kanseri Nedir?

  Genellikle poliplerden gelişen kolon ve rektum kanseri, kalın bağırsak kanseri olarak da bilinir. Kolon veya rektum mukozasının yol açtığı polipler (iyi huylu tümörler) uzun süre herhangi bir rahatsızlık oluşturmadıklarından hemen fark edilmeyebilirler. Adenomlar çoğunlukla kanserin oluşma aşamasını açıklamalarına karşın, bunların haricinde başka etkenler de vardır ve bunların tartışması hala devam etmektedir.

  Dünya genelinde her sene ortalama bir milyon insana kolon ve rektum kanseri teşhisi konulur. Kolon ve rektum kanseri dünyada en çok ölüme sebebiyet veren kanser türlerinden olduğu için ciddiye alınması gereken bir hastalıktır. Kadınların kolon ve rektum kanserine yakalanma oranı erkeklere nazaran biraz daha düşüktür. Hastalığa yakalanma oranı kadınlarda %3.2 iken bu oran erkeklerde %4.5’dir.

  Rektum Kanseri ile Kolon Kanseri Arasındaki Fark Nedir?

  Rektum ve kolon kanseri, belirti ve sebepleri bakımından birbirine oldukça yakındır. Ayrı ayrı isimlerle belirtecek olursak rektum kanseri ve kolon kanseri, benzer özellikler taşısa da tedavi yöntemleri açısından birbirinden ayrılırlar. Bunun başlıca nedeni, rektumun pelvik boşlukta bulunan diğer organlardan ve yapılardan güçlükle ayrılan dar bir alanda bulunmasıdır.

  Kolon ve Rektum Kanseri Belirtileri Nelerdir?

  Kolon ve rektum kanserinin belirtileri genel olarak şu şekilde sıralanabilir: 

  • Dışkıda kanama
  • Belli sıklıklarla ishal ve kabızlık yaşanması
  • Dışkının ince şekilde görülmesi
  • Sık dışkılama ihtiyacına karşın dışkı tam olarak yapamama
  • Belli aralıklarla karın ağrısı
  • Şişkinlik hissi
  • Soluk ten rengi (gizli kan kaybına bağlı)
  • Dışkıda mukus görülmesi (sümüksü salgı)
  • Halsizlik
  • Kilo kaybı
  • Karında kitle hissedilmesi

  Kolon ve Rektum Kanseri Risk Faktörleri Nelerdir?

  Bazı risk faktörleri kolon ve rektum kanserinde önemlidir. Kolon ve rektum kanserine genellikle 50 yaşın üzerindeki bireylerde rastlanması, yaşın önde gelen faktörlerden olmasındandır. Kişinin öncesinde kalın bağırsak, meme, yumurtalık veya rahim gibi diğer kanser türlerini atlatmış olması, ailede kalın bağırsak kanseri yaşamış başka bireylerin olması, kolonda polipler olması, kronik ve iltihaplı bir bağırsak hastalığına daha sahip olması ve beslenme düzeni gibi faktörler hastalığın ortaya çıkmasına belirleyicidir.

  Yine de kolon ve rektum kanserine yakalanmamak için kişi de kendisi önlemler alabilir. Bunların başında sağlıklı bir beslenme düzeni ve kaliteli bir yaşam tarzı gelir. Eğer bir bölgede kolon ve rektum kanseri sık görülüyorsa, o bölgenin beslenme düzenleri araştırılarak ilgili bölgede kanseri önleyecek çalışmalar yapılmalıdır.

  Bunlardan sonra erkenden lezyonların belirlenip tedavi edilmesi, polipektomi ve kolonoskopi yapılması gelir. En son olarak da tümör tedavisi uygulanarak hastalığın tekrarı önlenebilir. Ameliyat, radyoterapi ve kemoterapi kolon ve rektum kanserinin tedavisinde uygulanan diğer tedavi yöntemleridir. 

  Kolon ve Rektum Kanseri Tanı Yöntemleri Nelerdir?

  Bazı görüntüleme tetkikleri de kolon ve rektum kanserinin teşhisinde kullanılabilir. Bilgisayarlı tomografi, Ultrasonografi Manyetik rezonans görüntüleme ve Pozitron emisyon tomografisi bu görüntülemelerden biridir. Bu tetkiklerin arından hastalığın evresi belirlenir ve en etkin tedavinin ne olacağına karar verilir.

  Bunlara ek olarak dışkıda kanama olup olmadığının incelenmesi de yapılabilir. Hasta kişiden bir miktar alınan dışkı incelemesi ve tam kan sayımı ile de tetkik yapılabilmektedir. Bunların dışında biyokimyasal tetkikler de yapılabilir. Ancak kesin tanı konulabilmesi için kolonoskopi ve biyopsi yapılması şarttır. Hastalığın tanısı, biyopsi ile alınan parçayı patoloğun mikroskobik olarak incelenmesi üzerine konulur.

  Kolon ve Rektum Kanseri Evreleri Nelerdir?

  1. Evre

  Bu evrede kanser hücreleri bağırsağın iç ve orta tabakalarını sarar. Lenfler ve uzakta bulunan organlarda bir tutulum gözükmez. Bu evre en erken evre olarak bilinir.

  2. Evre

  Bu aşamaya gelindiğinde kanser hücreleri bağırsağın her yerindedir. En dış tabakaya kadar geldiği için yakınlardaki organ ya da organlara da sıçrama görülebilir. Lenfler ve uzakta bulunan organlarda tutulum gözükmez.

  3. Evre

  Lenflerdeki tümör yayılımı, bağırsak duvarındaki tutulumun derecesi fark etmeksizin görülür.

  4. Evre

  Kanserin son evresidir. Kanser hücreleri karaciğer, akciğer, karın zarı, kemik ve beyin gibi uzaktaki organlara kadar ulaşmışlardır.

  Kolon ve Rektum Kanseri Tedavi Yöntemleri Nelerdir? 

  Kolon ve rektum kanserinin birden fazla tedavi yöntemleri vardır. Bunların başında; ameliyat, kemoterapi ve radyoterapi gelir. Hastalığın ilerlemesine göre tedavi planı değişmektedir. Ancak hastalığın ilerleme seviyesi fark etmeksizin cerrahi müdahaleye başvurulmalıdır. Yine de kolon ve rektumdaki duruma ve evreye göre cerrahi müdahalenin ne şekilde yapılacağı değişmektedir. Hastalar eğer 3. veya 4. Evrede ise ameliyat öncesi veya sonrasında kemoterapi yahut radyoterapi uygulanmalıdır.

  Anüsten tümörlü parçanın alınması tedavisine lokal eksizyon denir ve bu bazı rektum tümörlerinde uygulanabilir. Ek olarak tümörün bulunduğu bölgeye göre rektumun veya kalın bağırsağın bir bölümü alınabilir ve sonrasında geride kalan kalın bağırsak uçları birbirine dikilmelidir. Eğer tümör yakındaki organlara kadar ulaşmışsa, bu organlar da çıkarılmalıdır. Eğer yayılmalar çok fazla değilse, genellikle bu kısımlar cerrahi müdahale ile çıkarılabilir.

  Damar yolu ile alınan bazı ilaçlar ve kemoterapi ilaçları ile kalın bağırsak kanserinde sistemli bir tedavi uygulanabilir. Ancak bu tür ilaçların öncesinde koruyucu etkileri olmamakla birlikte, hastalığın yalnızca 4. Evresinde kullanılmalıdırlar. Ameliyat sonrası (kanserin evresine bağlı olarak) kemoterapi uygulanabilir. Gizli kan testleri her yıl yaptırılabilir. Ayrıca 50 yaş ve üzeri herkes risk grubunun çoğunu oluşturduğundan onların da belli aralıklarla tarama testleri yaptırması önerilir. Kolonoskopi ise 3 yılda bir yaptırılabilir.

  Kolon Kanserinden Korunmak İçin Nelere Dikkat Edilmelidir?

  Kolon kanserinden korunma yöntemlerinin başında beslenme düzenine dikkat etmek gelir. Belli zamanlarda tarama testleri yaptırmak da önem arz eder. 

  Lif içeren gıdaları ve bol meyve ve sebze tüketmek önemlidir. Ayrıca işlenmiş gıdalardan ve hayvansal proteini fazla tüketmekten kaçınmak gerekir. Fiziksel olarak aktif olmak ve sigara kullanmamak da kolon kanserinden korunmayı önlemede önemlidir.

  Kolon ve Rektum Kanseri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

  Ülseratif Kolit Kolon Kanserine Yol Açar mı?

  Ülseratif kolit veya da Crohn hastalığı, kalın bağırsağın içinde yer alan dokuların kronik olarak iltihaplanması olarak bilinir. Bu her ikisi hastalık da kolorektal kanser hastalığı gelişmesi için önemli ve göz ardı edilmemesi gereken risk faktörlerindendir.

  10 yılı aşkın ülseratif kolit hastalığı yaşayan bireylerde (tedavileri olumlu dahi olsa), kolorektal kanser hastalığı gelişme ihtimali fazladır. Bu hastalarda herhangi bir şikayet gelişsin veya gelişmesin, mutlaka kolonoskopileri belli aralıklarla yapılmalıdır. 

  Crohn hastalığı yaşamış kişilerde ise, hastalık sonucu oluşmuş bağırsak darlıkları görülen kısımlarda  kolorektal kanser hastalığı gelişme olasılığı artmaktadır. Eğer bu iki hastalık sürecinde sigara da kullanılıyorsa, kolorektal kanser hastalığı riski önemli ölçüde artmaktadır. 

  Kolon Kanserinin Erken Teşhisi İçin Hangi Testler Yapılır?

  Kolon kanserinin erken evrede fark edilmesi için birtakım testler yapılabilir. Bunlar; kolonoskopi, bilgisayarlı tomografi (BT) kolonografisi, dışkıda gizli kan testi, fleksible sigmoidoskopi ve dışkıda DNA testleri olarak sayılabilir.

  Rektum Kanseri İçin Hangi Doktora Gidilmelidir?

  Eğer kişi rektum ve kolon kanserinin semptomlarından bir veya birkaçını gözlemlediyse, mutlaka en kısa zamanda Gastroenteroloji veya Genel cerrahi bölümünden bir doktora muayene olmalıdır. Hastalığın tedavisinde cerrahi yöntemler önde olduğundan, uzman bir hekim tarafından muayene olmak mühimdir.

  Rektum Kanseri Bulaşıcı mıdır?

  Rektum kanseri hastası bir kişiden, başkasına hastalığını bulaştırması söz konusu değildir. Ayrıca solunum ve hava yoluyla, temas veya cinsel yolla bulaştığına dair kanıtlara rastlanmamıştır. Ancak rektum ve kolon kanseri birtakım genetik faktörleri de beraberinde getirir. Şayet aile üyelerinde hayatlarının herhangi bir döneminde rektum ve kolon kanseri görülmüşse, bu durum bireyde kolorektal kanser görülme riskini artıracaktır. 

  Rektum kanserinin bir kişiden bir kişiye bulaşması mümkün değildir. Solunum, hava, temas veya cinsel yolla hastalığın bir kişiden diğerine geçişi ile ilgili bir kanıt yoktur. Fakat genetik özellikler hastalığın görülme sıklığında öne çıkmaktadır. Kişinin aile geçmişinde rektum ve kolon kanseri yaşamış birisi varsa, bu kolorektal kanser görülme ihtimalini arttırır.

  Rektum Kanseri Hangi Yaşlarda Görülür?

  Rektum ve kolon kanserinin belirli bir görülme yaşı bilinmemektedir. Fakat rektum kanseri ortalamaya bakılacak olursa 35 yaşının üstündeki bireylerde görülmektedir. Hastaların büyük kısmını 50 yaş ve üzerindeki bireyler oluşturur.

  Bağırsak Kanseri Olan Kişi Ne Kadar Yaşar?

  Daha önceki süreçlerde kolon kanseri hastalığından muzdarip olmuş bireylerin yaşam süresi 1 yıl olarak öne sürülse de, artık hızla ilerleyen teknoloji ve tedavi yöntemleri sayesinde kolon kanseri hastalarının yaşam süresi 1 yıldan fazla bir süreye kadar uzatılabilmektedir. 

  Hızlı Randevu Al
  Bizimle İletişime Geçin

  İlgili İçerikler
  Ara Onlıne Randevu
  Canlı Destek
  -
  Canlı Destek