Lütfen Bekleyiniz...

Omicron Varyantı Nedir? Omicron Belirtileri Nelerdir?

Son Güncelleme Tarihi: 05.04.2023
Omicron Varyantı Nedir? Omicron Belirtileri Nelerdir?
İçindekiler

  Omicron Varyantı Nedir?

  2021 yılının Kasım ayında yeni Covid-19 varyantı olarak baş gösteren Omicron varyantı, Güney Afrika bölgesinde bulunan Botsvana’da ortaya çıkmıştır. 11 Kasım tarihinde ortaya çıktığı bilinen bu varyant, 24 Kasım tarihinde ise Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından bildirilmiştir. Kendisinden önce gelen varyantlara kıyasla çok daha hızlı bulaşma özelliğine sahip olan Omicron varyantı, Botsvana'dan başlayarak tüm dünyaya kısa sürede yayılmıştır. Ülkemizde ise ilk olarak 12 Aralık 2021 tarihinde tespit edilmiştir ve bunu takiben 25 Aralık 2021 tarihinde yapılan açıklamaya göre ülkemizde bulunan vakaların %10-12'lik bir kısmını Omicron varyantının oluşturduğu bilgisi verilmiştir.

  Omicron Ne Demek?

  Omicron (Yunanca yazımıyla: Όμικρον), Yunan alfabesinde yer alan on beşinci harf olup, Fenike alfabesinin Ayin harfinden gelir. Alfabemizdeki karşılığı ise O harfidir. 

  Covid-19 Varyantı Ne Demek?

  Koronavirüs aslında onlarca yıldır bilinen bir virüs ailesidir. 21. yüzyılda temelini koronavirüs ailesinden alan üç adet önemli salgın yaşanmıştır. Bunlar sırasıyla SARS, MERS ve Covid-19 olarak adlandırılırlar. Bu üç virüs de köken olarak "koronavirüs" ailesine mensuptur. Ancak zamanla çeşitli koşullar sebebiyle değişime uğrayarak farklı etkilere sahip olur hale gelmişlerdir. Ek olarak bu virüslerin kendilerine özgü varyantları da bulunmaktadır. 

  Varyantların temel ortaya çıkış sebebi virüsün kendisini değişen koşullara adapte etmek istemesidir. Ortaya çıkan yeni varyantlar sebebiyle kimi zaman virüsün öldürücülük oranı, bulaşma hızı ya da sebep olduğu belirtiler vb. değişiklik gösterebilir. Kimi zaman ise yeni bir varyant ortaya çıkmasına rağmen virüsün sahip olduğu genel etkilerde pek bir farklılık görülmez. Bununla birlikte, SARS-CoV-2 olarak bilinen yeni koronavirüs günümüzde birçok farklı varyant ortaya çıkartmıştır ve bunlar virüsün ortaya çıkan ilk orijinal halinden farklı etkilere sahiplerdir.

  Koronavirüs Varyantları Nelerdir?

  Alfa Varyantı: Yeni koronavirüsün bilinen ilk ciddi varyantı olan Alfa varyantı 2020 yılının son dönemlerinde İngiltere'de tespit edilmiştir. Varyant virüsün sahip olduğu S proteinin yapısında değişime sebep olmuştur ve bu doğrultuda yapısı değişen yeni virüsün hücre içine girmesi kolaylaşmış ve bulaşıcılık oranı artmıştır. Alfa varyantının aşılarla ilgili herhangi bir olumsuz etkileşimine rastlanmamıştır ve aşılar tam kapasiteyle bu varyanta karşı koruma sağlamaktadırlar.

  Beta Varyantı: Güney Afrika'da ortaya çıkan beta varyantı da tıpkı alfa varyantı gibi virüsün ana protein yapısında değişikliğe sebep olmuştur. Böylelikle virüsün bulaşma hızı artmıştır. Mevcut aşılara karşı ciddi bir olumsuz etkisi bulunmamaktadır.

  Gamma Varyantı: Bu varyant ise ilk olarak Brezilya'da ortaya çıkmıştır. Alfa ve Beta varyantlarına kıyasla daha bulaşıcı olduğuna yönelik çeşitli veriler mevcuttur. Kullanımda olan mRNA aşılarının gamma varyantına karşı oldukça yüksek başarı oranı sağladığı bilinmektedir.

  Delta Varyantı: Delta varyantı da tıpkı Alfa varyantı gibi 2020 yılının sonlarında ortaya çıkmıştır. Hindistan'dan yayılmaya başlayan bu varyant, 2021 yılının Nisan ayında tüm neredeyse tüm dünyaya yayılmıştır ve dünya genelinde hakim varyant konumuna gelmiştir. Kendisinden önce gelen varyantlara kıyasla neredeyse %50'lik bir oranla daha fazla bulaşıcıdır. 

  Bununla birlikte, delta varyantının aşıların etkinlik seviyesinde bir düşüşe sebep olduğu da bilinmektedir. Nitekim, aşıların etkinlik seviyesindeki bu düşüş yine de pek bir şey ifade etmemiştir zira 2 doz aşı olan kişilerin Delta varyantında dahi yoğun bakıma kaldırılma ya da entübe olma oranları aşısız kişilere kıyasla oldukça düşüktür. 

  Omicron Varyantının Diğer Varyantlardan Farkı Nedir?

  Henüz yeni ortaya çıkan bir varyant olduğu için, Omicron varyantı hakkında çok net sonuçlara varılabilecek araştırmalar henüz yapılamamıştır. Bununla birlikte, günümüze kadar elde edilen bilgiler ışığında Omicron varyantının diğer varyantlara kıyasla daha fazla bulaşıcı olduğu söylenebilir. Bununla birlikte, varyantın ilk ortaya çıktığı Güney Afrika bölgesinde hastaneye yatış oranlarında büyük bir artış görülse de, genel olarak hastalık şiddeti açısından daha hafif bir varyant olduğu düşünülmektedir. 

  Fakat Omicron varyantının diğer varyantlara kıyasla daha hafif seyirde olması, her şeyin iyiye gittiği ve artık rahat davranılabileceği anlamına gelmez. Zira günümüzde birçok kişi Omicron varyantı ile enfekte olup hastaneye kaldırılmaktadır. Bu sebeple maske, mesafe ve hijyen gibi önlemlere riayet edilmeli ve mutlaka aşı olunmalıdır. Böylelikle virüsün ortaya çıkardığı olumsuz tıbbi ve sosyal etkiler mümkün olan en kısa sürede ortadan kaybolacaktır.

  Omicron Belirtileri Nelerdir?

  Omicron varyantı belirtileri, yapılan bazı bilimsel araştırmalara göre Delta varyantını hafif geçiren kişilerde ortaya çıkan belirtilerle benzerlik göstermektedir. Söz konusu varyantın en sık görülen belirtileri arasında boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı, kuru öksürük ve vücutta eklem ve kas ağrısı bulunmaktadır. En son toplanan veriler göz önüne alındığında ise Omicron varyantının ek olarak ishale sebep olabileceği de bildirilmiştir. Bu varyantın belirtileri arasında eskiden oldukça sık görülen tat kaybı ve koku kaybı gibi belirtiler çok daha nadir görülmektedir. 

  Omicron'un öncesinde gelen varyantlardan bir diğer farklı özelliği ise burundan önce boğaz bölgesini enfekte etmektedir. Zira bu doğrultuda hastalığın ilk belirtisi arasında genellikle boğaz ağrısı gelmektedir. Omicron varyantı ile enfekte olmuş kişilerin hastaneye yaptıkları ilk başvurularında boğazlarında genel bir ağrı hissi olduğunu ve bununla birlikte bir şey yutarken boğazlarının acıdığını belirttikleri tespit edilmiştir. 

  Bununla birlikte boğazda gıcıklanma hissi yerine daha çok "kuruluk" hissi söz konusudur. Bununla birlikte devam eden aşamada burun tıkanıklığı ortaya çıkar. Burun tıkanıklığını birçok kişide burun akıntısı da takip etmektedir. Elde edilen verilere göre Omicron varyantı ile enfekte olan hastaların %83'lük bir kısmında öksürük, %78'inde burun akıntısı (ya da burun tıkanıklığı) ve %74'ünde ise halsizlik belirtileri görülür. 

  Bunu %72 ile boğaz ağrısı, %68 ile baş ağrısı ve %54 ile yüksek ateş takip eder. Koku kaybı ise vakaların sadece %12'sini oluştururken tat kaybı da önceki varyantlara kıyasla ciddi anlamda azalarak %23'e düşmüştür. İlerleyen vakalarda ise kişide ortaya çıkan öksürüğün şiddeti artar ve kişi nefes darlığı yaşamaya başlar.

  Omicron Varyantı Belirtileri Ne Kadar Süre Sonra Ortaya Çıkar?

  Elde edilen veriler ışığında, omicron varyantının kuluçka süresinin genel olarak delta varyantından daha kısa olduğu tespit edilmiştir. Delta varyantı ile enfekte olan kişilerin 2 - 14 gün arasında semptom gösterdiği ve bu semptomların genellikle 4 - 6. günler arasında ortaya çıktığı göz önüne alındığında, Omicron varyantı ile enfekte olan kişilerin de bu ortalama süreden daha kısa bir sürede belirti göstereceği sonucuna varılabilir.

  Omicron Daha Önce Covid-19 Geçiren Kişileri Nasıl Etkiler?

  Elde edilen bilgiler henüz tam kesinleştirilememiş olsa da, daha önceden Covid-19 virüsü ile enfekte olan kişilerin Omicron varyantı ile tekrar enfekte olma ihtimallerinin arttığı tespit edilmiştir. Fakat bu durumla ilgili daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

  Omicron Varyantı Nasıl Bulaşır?

  Covid-19'un ortaya çıkan yeni varyantlarıyla birlikte bulaş hızında bir artış görülmüş olsa dahi, virüsün bulaşma şeklinde herhangi bir farklılık gözlenmemiştir. Koronavirüs diğer varyantlarda da olduğu gibi, Omicron varyantında da virüsle enfekte olan bir kişinin vücudundan yayılan damlacıklar ve parçacıklar aracılığıyla yayılır. 

  Bunların yayılma şekilleri arasında ise en yaygın olarak toplum içerisinde öksürme, hapşırma, yakın mesafeden konuşmak ya da aynı ortamda uzun süre kapalı kalıp aynı havayı solumak gibi durumlar örnek olarak gösterilebilir. Enfekte olan kişi tarafından dışarıya salgılanan viral maddeler diğer kişiler tarafından solunabilir ve burun, ağız ya da gözlerin iç kısımlarına yerleşip hastalığa sebep olabilir.

  Aşılar Omicron Varyantına Karşı Korur Mu?

  Günümüzde kullanımda olan her aşı Covid-19 virüsü ve varyantlarına karşı belirli bir ölçüde koruma sağlamaktadır. Aşıya karşı belirli bir direnci olduğu sonucuna varılan Delta varyantında dahi BionTech-Pfizer aşısı %88'lik bir koruma oranına sahiptir. Bu oran diğer aşılarda daha fazla ya da daha az olabilecek olsa bile, aşı olan kişilerin aşısız kişilere kıyasla varyant fark etmeksizin hastalığı daha hafif geçirdikleri bilimsel verilerle sabitlenmiştir. Omicron varyantı da virüsün yapısını dramatik bir ölçüde değiştirmediği ve bu yönde henüz ciddi bir veri olmadığı için, mevcut olan aşıların Omicron varyantına karşı koruma sağlayacağı sonucuna varılmıştır.

  Hızlı Randevu Al
  Bizimle İletişime Geçin

  İlgili İçerikler
  Ara Onlıne Randevu
  Canlı Destek
  -
  Canlı Destek